www.larare.at

Nutidshistoria

Här nedan har jag försökt mig på att skildra modern historia utifrån:

  • Kvinnlig emancipation
  • Minoriteters emancipation
  • Informationssamhället
  • Globalisering
  • Företagsstyre

 

 

 

Nutidshistoria / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)