www.larare.at

Upplevelse & analys

Du ska vara delaktig i minst TRE seminarier där du diskuterar film utifrån diskussionsfrågor.

Därefter ska du göra TVÅ större analyser

  • Fördjupningsuppgift 1
  • Fördjupningsuppgift 2

Analysen kan göra enskilt eller i mindre grupp. Inlämningen delges via Classroom med bifogat (tomt) bildspel som ska användas när arbetet presenteras muntligt. Lämnar man in i grupp skriver man i bildspelet vilka som varit med i arbetet.

 

Upplevelse & analys / Fördjupningsuppgift 1
 

Välj EN valfri konstnär/artist som du analyserar i relation till konsthistoria, samtid och samhälle. Du får gärna välja en konstnär/artist som jag föreslår eller så väljer du en själv. Det viktiga är att det är en konstnär/artist som det finns något skrivet om.

Vem eller vilka har din artist influerat?

Inlämningen ska presenteras skriftligt ELLER muntligt. Välj att skriva i Bildspel om du vill göra en muntlig presentation ELLER Dokument om du vill göra en skriftlig presentation. Och lämna in uppgiften när du är klar.

Omfattning: skriftligt: 700 - 1 000 ord och muntligt 7 - 10 min.

Nyckelord

"Konstart"
"Konstnär och samhälle"
"Kulturuttryck och idéströmning"
"Kreativitet"
"Skapandets villkor"
"Värdering"
"Teknikutveckling"
"Estetik"
"Epok och genre"
"Konstarter och idéhistoria"

Instuderingsfrågor

1. Räknas din artists konstuttryck som fin- eller populärkultur?
2. Har din artist påverkats av samhället och har samhället påverkats av artisten?
3. Är din artists konstuttryck nydanande (unikt)?
4. På vilket sätt och eventuellt var är din artist som mest kreativ?
5. Är din artist en kändis? Och har din artist haft en lätt väg till kändisskap?
6. Använder din artist något tekniskt hjälpmedel i sin konstform som kan anses som något nytt och unikt?
7. Anses din artists verk vara estetiskt tilltalande? Vackert?
8. Kan man koppla din artist med någon tidigare artist eller konstepok?

 

Upplevelse & analys / Fördjupningsuppgift 2
 

Gör en bildanalys, filmanalys eller valfri kulturupplevelse som du lämnar in för betygsättning. Inlämningen ska alltså utgå ifrån en egen kulturupplevelse där du använder relevanta begrepp och teorier.

Inlämningen kan göras i mindre grupp och ska presenteras skriftligt ELLER muntligt. Välj att skriva i Bildspel om du vill göra en muntlig presentation ELLER

Dokument om du vill göra en skriftlig presentation. Och lämna in uppgiften när du är klar.

Nyckelord

"Konstart"
"Konstnär och samhälle"
"Kulturuttryck och idéströmning"
"Kreativitet"
"Skapandets villkor"
"Värdering"
"Teknikutveckling"
"Estetik"
"Epok och genre"
"Konstarter och idéhistoria"

Instuderingsfrågor

Vad tyckte du om upplevelsen och på vilket sätt reagerade du?
Vilka känslor eller idéer väcktes av upplevelsen?
Var din upplevelse en sinnlig upplevelse eller tankemässig upplevelse?
Är konstuttrycket en samhällskommentar?
Kan upplevelse kopplas till eget konstutövande? På vilket sätt?
Vilket konstuttryck räknas din upplevelse till?
Räknas din upplevelse som fin- eller populärkultur?
Är upplevelsen nydanande (unikt)?
Var är det kreativa i upplevelsen? Och hur kan det kopplas till din egna kreativitet?
Var upplevelsen estetiskt tilltalande? Vackert? Fult? Motivera.
Kan man koppla upplevelse med något annat?

 

Upplevelse & analys / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)