www.larare.at

Lärares yrkesetik

Innehållsförteckning -

Lärares yrkesetik / Fakta
 

 

Lärares yrkesetik / Föreläsningsanteckningar
 

 • Yrkesetik handlar om eleven i centrum.
 • "Relationskapital"
 • Etiskt ställningstagande: värna djuren
  • Du äter en T-bensstek och köper en läcker skinnjacka. Går emot det etiska ställningstagande och strider mot din moral, därför blir det: Dubbelmoral
 • Plikt, dygd, nytta
  • Pliktetiker följer givna regler
  • Dygdetiker vill lyfta det som behöver lyftas
  • Nyttoetikern väljer det som gynnar situationen
 • Svaren uteblir, men ditt förhållningssätt berikas.
 • Samhällets bästa kolliderar inte sällan med elevens bästa. Lärarens (ditt) bästa kan ibland kollidera med kollegiets bästa.
 • Man pratar väldigt mycket elever, men allt för lite om lärande.
 • Koppla inte lärandet till individer utan ha ett längre perspektiv. Prata mer lärande, mindre elev.
 • Sekretess är lag. Juridiskt.
 • Måste göra skillnad på när jag är lärare eller privatperson.
 • Viktigt med etisk kod om man har en maktposition.
 • Makt är mer negativt än engelskans power.
 • Vi behöver fånga och bibehålla maktposition annars tar någon annan den.
 • Enda gången ens namn nämns är vid tillrättavisande.
 

 

Lärares yrkesetik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)