www.larare.at

Välkomstbrev

 

Välkommen att läsa kursen: Mental träning (Kurssajt). Jag startar varje kurs genom att skicka en länk till denna sajt innan kursstart så att man kan förbereda sig inför kursen.

Bildspel: Introduktion till kursen Mental träning

Använder mig också av Google-dokumenten:

När eleverna kommer på första lektion är de förberedda och kan ställa relevanta frågor - detta sätt att arbeta brukar kallas för flipped classroom, vilket präglar min undervisning.

Förbered dig genom att besvara frågorna i Elevsamtal.

I min undervisning använder jag webbplatsen: www.larare.at och som med alla system måste man första träna på att använda webbplatsen för att ha hjälp av den. Lägger man mycket tid på att förstå systemet blir det lättare att arbeta med innehållet.

Alla gymnasiekurser måste förhålla sig till Skolverkets:

/ Joni (läs mer om Läraren)

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)