www.larare.at

Artificiell intelligens (AI)

Denna sajt tar upp psykologins relation till Artificiell intelligens (AI) eller tvärtom.

 

Artificiell intelligens (AI) / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)