www.larare.at

Information och kommunikation 1

Innehållsförteckning -

Information och kommunikation 1/ Fakta
 

Kurskod: INFINF01

 

Information och kommunikation 1/ Moment
 
  1. Kommunikation och olika teorier om kommunikation
  2. Sociala medier
  3. Mötesteknik; t.ex. kallelser, dagordningar och protokoll
  4. Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier
  5. Informationssökning
  6. Muntlig och skriftlig presentation
  7. Lagar; t.ex. personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler
  8. Ergonomi och arbetsmiljö

Information och kommunikation 1/ Övningar och examination
 

 

 

Information och kommunikation 1/ Kunskapskrav
 

Klicka här

Information och kommunikation 1/ Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Information och kommunikation 1/ Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)