www.larare.at

Miljöbeskrivning

Innehållsförteckning -

När du gör miljöbeskrivningar är det bra att tänka på att stimulera läsarens olika sinnen, inte enbart synen. Man kan skildra något genom att beskriva vad man ser (syn), hur det känns att ta i något (känsel), hur något doftar (lukt), vad du hör (hörsel) och hur något smakar (smak).

Övning: gå till en plats och skildra omgivningen genom att använda dina sinnen.

Övning 1 (pdf)

Övning 2 (pdf)

Läraren har tillgång till dokumenten

 

Miljöbeskrivningar / Beskriv inte utan visa
 

"Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass."


 

 

Miljöbeskrivningar / Styrdokument
 

 

 

Miljöbeskrivningar / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Miljöbeskrivningar / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)