www.larare.at

Sista kontroll innan inlämning

 

Sista kontroll innan inlämning / Inledande skrivuppgift
 
Klicka för att komma till start

Innan du lämnar texten ifrån dig för korrektur vill jag att du ser över...

Rubricera arbetet: ge texten en rubrik: ett namn!

Styckeindelningen i din text och använd blankrad för att förtydliga den.

Skapar längre meningar med hjälp av Textbindning; förrutom där Satsradning fyller en funktion.

Jobba bort all Talspråklighet och ersätt “dom” med de eller dem.

Jobba också bort alla Särskrivningar.

Öka också användningen av olika ord genom att använda synonymer; ta gärna hjälp av synonymer.se.


 

Sista kontroll innan inlämning / Läsning
 
Klicka för att komma till start

 

Sista kontroll innan inlämning / Språk
 
Klicka för att komma till start

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Tala & argumentation
 
Klicka för att komma till start

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Litteratur
 
Klicka för att komma till start

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Läsförståelse & texttyper
 
Klicka för att komma till start

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Språksociologi
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Språkets uppbyggnad
 
Klicka för att komma till start

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Språkförhållanden i Norden
 
Klicka för att komma till start

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Språkhistoria
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

Sista kontroll innan inlämning / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)