www.larare.at

Speedwriting

- -

Speedwriting är som det låter "snabbskrivning"; alltså man skriver kring ett visst tema under viss tid. Temat kan variera mellan ting, fenomen eller känslor. Ett ord eller flera eller en hel mening.

Val av tema kan ske på olika sätt - läraren kan ge eleven ett nytt tema varje gång eller så utnämner läraren en elev som får till uppgift att bestämma tema. Temat får inte avslöjas innan själva skrivtillfället.

Varje lektion kan inledas med speedwriting och tiden ska varieras: 5, 3, 7, 1½ och 10 min skrivning och därefter börjar man från början igen. Varje skrivpass ska avslutas med en gruppdiskussion och en i gruppen kan läsa upp sin text högt för de andra. Det viktiga är att den som verkligen inte vill läsa upp sin text inte behöver göra det, men det är ändå bra om någon göt der så att man kan se hur det gått för någon annan.

När man kör 1½ minut kan man köra fler teman; förslagsvis 3 och i diskussionen jämföra skrivupplevelse med andra.

Tanken med denna övning är att träna på själva skrivandet utan inslag av textbearbetning. Skrivandet ska vara i centrum; vad man skriver är alltså mindre viktigt och viktigt är att man inte blir störd av kravet att skriva rätt.

Jag brukar jämföra speedwriting med kroki. Kroki är en skissartad teckning efter levande modell. En snabbt skiss över kroppens linjer och de viktigaste aspekterna av en ställning eller en rörelse. Det finns ingen tid för detaljer, skuggning och väl genomarbetade finesser. Det viktigaste är att fånga de övergripande linjerna. Alltså: i speedwriting fokuserar man på skrivandet och inte språket eller detaljerna.

1:a diskussionen

 1. Hur gick det? Gick det bra eller dåligt? Var det roligt, jobbigt eller vad det bara något du gjorde?
 2. Vad var det första som dök upp i huvudet på dig?
 3. Spelade tidspressen någon roll för ditt skrivande?

2:a diskussionen

 1. Hur gick det? Gick det bra eller dåligt? Varför? Var det ett bra tema/ord?
 2. Vad var det första som dök upp i huvudet på dig?
 3. Spelade tidspressen någon roll för ditt skrivande? Jämför med föregående tid.

Följande diskussioner

 1. Nämn vad som gick bra och vad som gick mindre bra.
 2. Sammanfatta din text för de andra: vad handlar den om, i korthet?
 3. Hur ser texten ut rent språkligt? Vilka brister finns?
 4. Hur ser berättelsen ut rent innehållsligt? Vilka brister finns?
 5. Hur många ord består din text av och hur många av dem är fler än sex bokstäver?

Övningen är enbart hjälp och stöd för eleven själv för att träna på att formulera sig i skrift. Precis som med att cykla behöver du skriva regelbundet för att kunna bli en bättre skribent. Övningen innehåller alltså ingen inlämning utan görs för egen skull. Läraren kommer med andra ord inte kontrollera det du skriver - du skriver för att få igång själva skrivandet, ungefär som att stretcha inför en idrottsaktivitet.

Sedan följer en del positiva konsekvenser för många och det är förmågan att överföra tanke till text under tidspress.

Extra

 1. Skriv i ytterliga 10, 15 eller 20 minuter.
 2. Skriv vidare på varandras berättelser.
 3. Dela upp texten i fem stycken och bygga ut varje stycke.
 4. Plocka ut en händelse och bygg ut den till tre stycken.
 5. Rätta varandras texter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)