Kalendarium (terminsplanering) för ES12MUS

Ämne: Svenska 3:

   

Anm. Lov prov

15

Påsklov

16

 

NP, A 16 ti 14 apr 2015, kl 8:30 - 12:30 (240 min) i Aulan

NP, B genomförs följande veckor, delprov A ca. 10 min per elev

Svensklektionen är inte obligatorisk, men du är varmt välkommen ändå och jag finns på plats för handledning.

Praktisk information om skrivtillfället

26

17

 • Muntliga NP - anmäl via Doodle (för talare)
 • 12:15 – 13:00
  1. Drop in
 • 13:00 – 13:45: två elever
 • Elevrespons (öppet Google dokument för publik)
 • Stöd & stimulans 14:00 - 14:45 (obligatorisk för dem som inte ligger i fas)

27

18

28

19

 • Muntliga NP - anmäl via Doodle (för talare)
 • 13:00 – 13:45: en elev
 • Elevrespons (öppet Google dokument för publik)
 • Stöd & stimulans 14:00 - 14:45 (obligatorisk för dem som inte ligger i fas)

Dead line Moment: Litteratur

29

20

 • Lektionen utgår på grund av estetproduktion

21

 

 • fyra elever håller NP-tal
 • Arbete med rester och kompletteringar

30

Vecka

Klicka här för att se kalender

Kalendarium för ES12MUS

Tisdag 12:15 - 13:00, 13:10 - 13:55 och 14:00 - 14:45

Svenska 3, Status, Hjälp och Texter - Länk till intern-TV

22

 • Inställd lektion för att det är gymnasiearbetsmässa för hela Falu Gymnasium från 10.00 och pågå resten av dagen.
 • Kursutvärdering

23

 • Arbete med rester och kompletteringar

31

 

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!

 

 


 

 

 

HT2014

 

Anm. Lov prov

Vecka

Klicka här för att se kalender

Kalendarium för ES12MUS

Tisdag 12:15-14:45

sal: 403

Sök, Status och Joni Stam

35

 

 1. Presentation av Lärare
 2. Presentaton av elever
 3. Mind Map: Svenska
  • Vad har ni lärt er?
 4. Introduktion: Svenska
  • Schemaupplägg/kalendariet
  • Kursinnehåll & kursupplägg
  • Moment: övningar och examinationsuppgifter - läs mer
 5. Centralt innehåll & kunskapskrav
 6. Lektionsupplägg & rutiner i mitt arbete som lärare samt inför varje lektion
 7. Lektionsstart (tema: ditt namn)

 

 

Sammanfattning av dagens lektion

Lära känna varandra, ämne och kurs

1

36

 

 

 

Sammanfattning av dagens lektion

1. Lära sig hur varje lektion ska inledas: Moment - Läsning och Lektionsstart

2. Arbete med Inledande skrivuppgift

 • lyssna/läs Svarta katten av Poe
 • skriv ner tio nyckelord
 • använd nyckelorden för att skriva en egen berättelse

3. Elevsamtal utifrån följande frågor

 • Hur har det gått i Svenska tidigare?
 • Vad är du bra på?
 • Vad vill du bli bättre på?
 • Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll
 • Vilket betyg strävar du efter?
 • Har du frågor eller funderingar?

2

37

 

3

38

 

 • Moment - Läsning (bänkbok) 12:15-12:35 + 5 min anteckningar/reflektion
 • Lektionsstart
  • Dagens skrivövning, tema: Valet
 • Praktisk information
  • It's Learning
  • Frånvaro
  • Inledande skrivuppgift (Svarta katten)
  • Mejladresser
  • Status
 • Gemensamt arbete med första Läsningen. Para ihop dig med andra som läst samma bok och gör en gemensam "läslogg" utifrån följande punkter:
  • Skriv 10 nyckelord (enas om tio gemensamma nyckelord)
  • Skriv en handlingsbeskrivning gemensamt, ca 300 ord
  • Avslutningsvis lägger ni in det i ETT dokument där du också lägger in var och ens värdering och skickar till läraren.

OBS! Är du ensam om din bok så föreslår jag att du hittar en klasskamrat som också är ensam om sin bok och redogör punkterna från Läsning för varandra och lämnar in en individuell första Läsning.

Parallellt sker elevsamtal och lektionen avslutas med en avstämning där vi diskuterar eventuella problem, svårigheter och det som var bra med att diskutera litteratur.

Är man klar med läsloggen kan man fortsätta arbeta med Inledande skrivuppgift.

Filmtajm ca 14:00 för dem som börjar bli klara med Inledande skrivuppgift: Vad är kunskap? (tid 11:20) - följt av öppen diskussion. Frågor till filmklippet

Flipped classroom: Läs in dig på materialet Tala innan nästa lektion

4

39

 

OBS! Inlämning av Inledande skrivuppgift - dead line 23:59.

 

Flipped classroom: Gå igenom momentinstruktionerna: Tala & Argumentation (vilka övningar ska du göra och hur ser examinationen ut?) och skumma igenom materialet Röd innan nästa lektion.

5

40

 

Flipped classroom:

Se Filmklipp: Charlie Chaplins kända tal i filmen: Diktator

 • Vad gör talet bra?
 • Vad gör talet mindre bra?
 • Vad var bra då, men som inte är lika slagkraftigt idag?

6

41

 • Praktisk information:
  • Hur ska lärandet se ut? Gruppindelning röstades ner. Vi fortsätter, men med reservationen att upplägget i Kalendariet ska vara mer kortfattat och förenklat.
  • Inlämningsuppgifter ska in i Google dokument (länk finns på statussidan)
 • Flipped classroom: Charlie Chaplins tal
  • Gemensam genomgång
   • Vad gör talet bra?
   • Vad gör talet mindre bra?
   • Vad var bra då, men som inte är lika slagkraftigt idag?
 • Eget arbete med bearbetning av Svarta katten texten - Joni finns på plats för frågor och elevsamtal.

Fördjupning:

7

 

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

Anm. Lov prov

42

Redovisning: Tala & Argumentation (HT14). Argumenterande tal

8

43

 

Lektionen ställs in för att det är utvecklingssamtal i hela skolan.

Eget arbete med debattartikel. Skicka gärna in den under höstlovet så jag har något att göra.

9

44

Höstlov

45

 

Fördjupning

10

46

 

 • Redovisningstillfälle 2: Tala & Argumentation (HT14). Argumenterande tal
  • andra redovisningstillfället, samt elevrespons för dem som ännu inte hållt tal. Vi slutar när vi är klara. Övriga arbetar på egen hand.
 • Övriga: arbeta med referat och påbörja examination: utgå från övning och lägg till ännu en text (efter eget val) med samma tema och skriv rent referatet och lägg in det i ditt Google dokument (som du hittar via din statussida). Du ska med andra ord skriva ett referat av två texter.

OBS! Jag vill att du gör denna dugga så att jag vet att du har koll på referatskrivning.

11

47

 

 • Läsning 12:15-12:30 & Skrivning 12:30-12:40
 • Praktisk information: Svarta katten (Inledande skrivuppgift) och debattartikeln (Tala & argumentation) ska in i Google dokumentet - där ska också läsloggarna (Läsning) in
 • Återkoppling referat och gemensam genomgång av Spöken och gastar av Tora Wall
  • Läs texten och skriv upp tio nyckelord
  • Gemensam diskussion om hur man skulle kunna göra referatet
  • Se Jonis lösning

 

Fördjupning

 

Dead line för referat på söndag 23:59

12

48

 

Ni som gör referat på texten Språk och tanke kan använda följande text som text 2.

13

49

 

 • Moment - Läsning 12:15-12:35 + 5 min anteckningar.
 • Självrättande prov: Stilfigurer 2 - faktaunderlag
  • Arbete med stilfigurer: få in minst tre stilfigurer i din debattartikel (skriv under rubriken hur många och vilka stilfigurer du lagt in).
 • Självrättande prov: Retorikprov (11 frågor) - faktaunderlag (kunskapsreproduktion)
  • Eftersnack
 • Fortsatt arbete med Recension eller självrättande provet: Texttyper - faktaunderlag om man inte gjort det.
 • Parallellt med proven har jag elevsamtal med dem som ännu inte haft det med mig: sju elever
 • 14:00-14:45 Stöd och stimulanstid

Fördjupning: Stilfigurer - citat (11 citat) - faktaunderlag

Ni som gör referat på texten Språk och tanke kan använda följande text som text 2.

14

50

 

 • Moment - Läsning 12:15-12:35 + 5 min anteckningar.
 • Elevens val! Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med! Mejla in förslag eller så tar vi det gemensamt.
 • HT14:
  • Inledande skrivuppgift: Svarta katten texten bearbetad efter min korrektur
  • Argumenterande tal (kontakta mig om vilken tid som passar dig) - mitt schema
  • Jag vill att du gör denna dugga så att jag vet att du har koll på referatskrivning.
  • Gör ett Referat och bearbeta det i Google dokumentet efter min korrektur
  • Skriv en Recension och bearbeta det i Google dokumentet efter min korrektur
  • Gör självrättande proven:
  • Gör minst fem läsningar (Moment: Läsning)
 • Elevsamtal: fyra elever
 • 14:00-14:45 Stöd och stimulanstid

För dem som vill ligga steget före: Moment: Litteratur

15

51

 • Eleverna får inte äta före 12:00. Klassrummet är öppet så ni kommer när ni kan.
 • Elevens val! Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med! Mejla in förslag eller så tar vi det gemensamt.
 • 14:00-14:45 Stöd och stimulanstid

För dem som vill ligga steget före: Moment: Litteratur

16

 

  God jul & gott nytt år

 

 

3

Flippat klassrum (inför nästa lektion)

se Språkhistoria 1 - 140327 (tid: 6:20) & Språkhistoria 2 - 140327 (tid: 20:11)

och skriv ner 10 nyckelord som vi kan använda som utgångspunkt följande vecka.

17

4

18

5

 • Moment - Läsning 12:15-12:35 + 5 min anteckningar.
 • Individuellt arbete med Språkhistoriakompendium (pdf) och dokumentera i ditt Google dokument
 • Fortsätt fylla i nyckelord (öppet Google dokument)

19

6

 • Material: penna, sudd och vässat intellekt (för dem som vill skriva på papper)
 • Material: dator, fulladdat batteri och smorda fingertoppar (för dem som vill skriva på dator)
 • Skriftligt prov i Språkhistoria

20

7

Ingen lektion

8

VM-lov
9 Sportlov

10

 • Moment - Läsning 12:15-12:35 + 5 min anteckningar.
 • Praktisk information
 • Lektionsupplägg
  • Litteraturanalys 1: 12:15 - 13:00 (mer självständigt arbete)
  • Litteraturanalys 2: 13:10 - 13:55 (mer grupparbete)
  • Stöd & stimulans 14:00 - 14:45 (obligatorisk för dem som inte ligger i fas. Alltså om du inte har gjort följande: Inledande skrivuppgift, Debattartikeln, Referatet, Recensionen, minst fem läsningar och självrättande proven: Texttyper, Stilfigurer 2, och Retorikprov
 • Resterande moment: Litteratur och NP
 • Introduktion: Moment: Litteratur & Övningar & examination
 • Examination:
  • Enskilt
  • Parvis
  • Liten grupp på 3-4 deltagare
 • Språkhistoriaprovet

21

11

Litteraturanalys 1 (12:15 - 13:00)
 • Val av material: förslagsvis karaktärsanalys

22

Litteraturanalys 2 (13:10 - 13:55)
 • Val av material: förslagsvis tematisk litteraturanalys
Stöd & stimulans (14:00 - 14:45)
 • Behovet styr upplägget

12

Litteraturanalys 1 (12:15 - 13:00)

Status

Check att eleverna förstått följande:

23

Litteraturanalys 2 (13:10 - 13:55)

Status

Genomgång av följande:

 

Stöd & stimulans (14:00 - 14:45)
 • Behovet styr upplägget
 • Fem frågor kopplat till Romantiken

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Litteraturanalys 2 (12:15 - 13:55)
 • Grupparbete, handledning och tid för examinationsuppgiften på lektionstid
Litteraturanalys 1 har självständigt arbete

24

Stöd & stimulans (14:00 - 14:45)
 • Behovet styr upplägget

14

 • Information och övningar kopplat till Nationella provet i Svenska 3
  • Allmän information och genomgång av tidigare prov:
  • Grupparbete: skriv minst tio nyckelord och en kortare sammanfattning (använd gärna referatmarkörer och avsluta med en källförteckning) i detta dokument.
   • Grupp 1: Sagans förtrollade värld och Går till botten med skrockens brunnar
   • Grupp 2: En grym, brutal och magisk värld och Från gastkramning till gatuvåld
   • Grupp 3: Historien om tusen och en natt och Den stulna njuren
   • Grupp 4: Från våldtäktsoffer till disneyfigur och En modern folktro
   • Grupp 5: Det ropades i skymningen och Barnvänliga - efter stor sexrensning

25