Terminsplanering för: EK12B

Ämne: Svenska 1    

Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Måndag 11:20-12:05

sal: 311

Dag: Torsdag 10:35-11:20

sal: 309

Dag: Fredag 12:00-15:00

sal: ?

35

 

Presentation av Joni.

Introduktion av kursen Svenska 1 och praktisk info.

Genomgång och arbete med centralt innehåll och kunskapskrav.

Moment: måluppfyllelse: hur hittar man centralt innehåll och kunskapskrav på www.larare.at och vad är det för något? De är styrdokument som vi lärare ska följa i vår undervisning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Kunskapskraven är stöd i hur eleven ska bedömas. Genom att ha koll styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad som förväntas av läraren att du ska göra.

Instruktioner: Gruppen delas upp i mindre grupper. Varje grupp tar en lapp ur korgen. Läs texten och försök förklara vad det står (på enklast möjliga sätt). Fastnar ni (förstår ni inte) frågar ni läraren om hjälp. En person i gruppen skriver. Glöm inte att rubricera; skriv beteckningen som texten inleds med, t.ex. Innehåll.4 eller C4. När man är klar tar man en ny lapp.

Projektfredag

 

Anders introducerar fredagsprojektet genom att diskutera kunskap och kunskapsinlärning.

36

Fortsatt arbete med måluppfyllelse

 

Avslutning måluppfyllelse (återkoppling) och introduktion läslogg (eleverna fick välja "bänkbok") och Språksociologi

 

Projektfredag

Se filmen "The Village"

37

 

Språksociologi / enskilda elevsamtal

 

Språksociologi / enskilda elevsamtal

Diskuterade formuleringarna:

01 "Frysbox,2 år, i nyskick, lagom till 2-3 personer."

02 "En morgon sköt jag en elefant i min pyjamas. Jag kommer aldrig att begripa hur han kom i den." (Groucho Marx)

03 "Krockade med älg på motorcykel."

Hur åtgärdar man syftningsfelen på bästa sätt?

Genom att antingen precisera (förtydliga) innehållet eller dela upp meningen i flera meningar.

Projektfredag

Skriva rent text om filmen "The Village"

38

Biblioteksbesök / Språksociologi / enskilda elevsamtal

 

Avslutning Språksociologi - se Björn Ranelids föreläsning

 

Projektfredag

Skoj i idrottshallen och responssamtal, samt elevrespons på texter om filmen "The Village"

 

39

  Studiedag

Återkoppling: Språksociologi och svåra ord á la Ranelid

Vad händer på fredag?

Se filmen Alexander i aulan. Samtidigt har jag responssamtal med eleverna som del i processkrivningen och med betoning på formativ bedömning.

Läsloggen - precisering (förtydligande) av momentinnehållet med fokus på inlämningsförfarandet (hur det ska se ut när man skickar in arbeten)

Introduktion av moment: Skriva

Therese på besök.

Projektfredag

Film: Alexander den Store

Film och responssamtal med Joni

 

 

40

 

Skriva

 

Skriva

Idrottsdag

41

 

Joni VAB:ar (hemma med sjukt barn). Eleverna arbetar självständigt med Skriva.

 

 

Webbsidan för momentet har omredigerats så att det blir lättare att navigera och hitta rätt. Momentet: Skriva innehåller fyra delar och vi håller för tillfället på med första delen: Språkriktighet, därefter ska vi arbeta med grammatik och avslutningsvis ska vi syssla med texttyper - den sista delen: Berättande hoppar vi över så länge.

Läsloggarna ska INTE skickas via Urkund - skicka de direkt till joni.stam@falun.se

Denna lektion ska ni göra klart Språkriktighetsavsnittet - hinner ni inte får ni göra klart hemma.

Är ni klara kan ni fortsätta med Grammatik (OBS! Detta är repetition och jag vill att ni gör provet med hjälp av min webbsajt.

 

Joni bortkopplad från fredagens aktivitet

  Genväg till klassajt

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Måndag 11:20-12:05

sal: 311

Dag: Torsdag 10:35-11:20

sal: 309

Dag: fradag 12:00-15:00

sal: 309 eller 311

42

 

Skriva

 

Moment: Skriva

Repetera grammatiken och gör provet. Ta hjälp av min webbsida när du gör provet - tanken är inte att du ska lära dig grammatiken utantill - tanken är att du vet hur man hittar rätt svar på frågan).

 

Engelska med Andy

 

43

Moment: Skriva

 

Genomgång av avsnittet Texttyper och provet och inlämningsuppgiften.

 

Moment: Skriva

Genomgåmg Insändare & Krönika

Önskemål: exempel på referat - Läs texten Spöken och gastar av Wall och se därefter Jonis referat av texten

Nyckelord: gastar / gengångare, bondesamhälle, sörjande,

Förberedelse inför provet på fredag - öva på referat under avsnittet Texttyper (examination 1)

 

 

Prov i att skriva referat. Du hittar provet under avsnittet: Texttyper

 

44

Höstlov

45

 

Introduktion: Moment: Tala

Hålla tal - inledning, läs s.26 - s.41 i Insikter i svenska av Harstad & Tanggaard

Elevsamtal - halvleksprognos

Tala

Bestäm redovisningsform - vilken talvariant vill eleverna göra?

Dead line Texttyper (examination 3)

Historia (Joni bortkopplad). Film i aulan kl. 12:00.

 

46

 

Tala

Öppet - beroende på vilken form eleverna valt.

 

Tala

Förberedelser inför talet.

 

Redovisningar: Tala sal: 309 (Joni)

 

47

Tala

Arbeta med valfritt arbete - "komma-i-kapp-lektion" och elevsamtal.

Gör prov: Stilfigurer 1 eller Stilfigurer 2 - dead line söndag 24:00

 

Tala

De som inte hållt tal håller tal - övriga: publik.

NP med treor - Joni bortkopplad

 

48

 

 

Referatarbete

 

 

Introduktion: Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken

Joni bortkopplad

 

49

 

Introduktion: Litteraturhistoria

 

 

Litteraturhistoria

Krismöte i och med flytten till Kristine nästa läsår.

 

50

 

Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken

 

Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken

Projektmötestiden är till för eleverna så att de kan jobba med valfritt arbete.

51

Elevsamtal

&

Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken (film om romantiken)

Elevsamtal

&

Ordkunskap: gör ett självrättande prov:

Högskoleprovet - Ord 1 (10 ord)

Högskoleprovet - Ord 2 (20 ord)

Strävar du efter de högre betygen gör du båda.

Inget projektarbete

 God jul och gott nytt år.

   

APU Lov prov
Vecka

Dag: Torsdag 10:25-11:20

sal: 309

Dag: Fredag 8:30-9:20

sal: 311

Dag: Fredag

 

2

Återkoppling: Romantiken

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

 

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein.

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

Projektfredag

 

Film: Frankenstein (Joni)

3

 

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

 

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

 

Projektfredag

Föreläsning Novell

&

Föreläsning: Filmanalys

Inställt på grund av VAB

 

4

Läsning av Edgar Allan Poes novell Det skvallrande hjärtat. Därefter föreläsning och diskussion med utgångspunkt: novell.

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

 

Projektfredag

Tema: läsförståelse

Läsning och läsförståelse

Tema: Förintelsen - för att det är förintelsens minnesdag 27/1 (läs mer)

Bok: ...om detta må ni berätta... av Bruchfeldt och Levine, 1998

 

5

Föreläsning: Filmanalys

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

Projektfredag

Tema: läsförståelse

Läsning och läsförståelse

Tema: Förintelsen - för att det är förintelsens minnesdag 27/1 (läs mer)

Bok: ...om detta må ni berätta... av Bruchfeldt och Levine, 1998

6

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

Dead line för epoksammanställning, fem frågor med anknytning till Romantiken och examinationsuppgiften: antingen en skräcknovell eller en filmanalys av Frankenstein (koppla till Romantiken i din analys) söndag 24:00

Friluftsdag

Friluftsdag

7

 

Läsförståelse och sammanfattningar

Självständigt arbete med rester.

Projektfredag

Historiaprov

 

8

Att döda ett barn (läsa novell och se film - jämföra dem (först i grupper sedan i helklass). Du hittar novellen och filmen här.

Användbara sajter: Bok kontra film

Självständigt arbete med:

1. Avsluta arbetet med novellen kontra novellfilmen. Skriv ett PM där du jämför text och film. Utgå från Bok kontra film

2. Självrättande test: Litteraturhistoria 1 (22 frågor)

Projektfredag

Matematikprov

 

9

Sportlov

10

 

Information om hur man ska arbeta med Läslogg (projektfredag)

&

Skriva CV

 

 

Självständigt arbete med Skriva CV

 

Projektfredag

Arbete med Läslogg

 

11

Skriva CV

Självständigt arbete med Skriva CV

 

Planeringstid - Projektfredag utgår.

 

12

Självständigt arbete med Skriva CV och rester, samt elevsamtal

Självständigt arbete med Skriva CV och rester, samt elevsamtal

Projektfredag

Introduktion Nationella provet i Svenska 1

 

13

Volleyboll

Ledigt - långfredag

14

Påsklov

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Torsdag 10:25-11:20

sal: 309

Dag: Fredag 9:00-9:50

sal: 121/122 på Kristine

Dag: Fredag

sal: 121/122 på Kristine

15

Information om Nationella provet i Svenska 1 och elevsamtal (Skriva CV)

Stöd i arbetet med inför

Nationella provet i Svenska 1

Påminnelse om "Information om mitt anförande" - ska lämnas in före talet

Projektfredag

 

Engelska

16

Öppet

Projektfredag

Alborgen

Bussen avgår 9:00 och vi är tillbaka till 15:00.

Projektfredag

Alborgen

Bussen avgår 9:00 och vi är tillbaka till 15:00.

 

17

Tisdag 23 april - NP (B-delen = läsförståelse - 120 min)
kl. 08:35 – 11:00. Lektionerna återupptas 11:45

  • Plats: Aulan
  • Vakter: Johanna, Catrin, Eva R.

Torsdag 25 april - NP (C-delen = skriva - 180 min) kl. 08.35 – 11:45. Lektionerna återupptas 12:30

  • Plats: Aulan
  • Vakt: Joni
Bildanalys

Projektfredag

Matematikprov

 

 

18

Nationella provet i Svenska 1

Lektionen flyttad till V.21

Nationellt prov i Engelska

Writing KL. 08.35 – 09:55 (80min)

Lektionerna återupptas 10:30 på Kristine

Projektfredag

10.00-11.00 Svenska, matematik, engelska eller historia (Joni, Lisa, Andy, Lena)
(eleverna väljer själva vilket ämne de vill ha hjälp i )

11.00-11.40 LUNCH

11.40-12.30 Historia (Lena)
(EK12A och EK12B har gemensam lektion)

12.40-14.00 Bildanalys (Svenska)

19

Ledigt

20

Studiebesök till Clas Ohlson - lektionen inställd

Bildanalys Vernissage (måstte ev. strykas i och med muntliga NP)

 

Projektfredag

10.00-11.00 Svenska, matematik, engelska eller historia (Joni, Lisa, Andy, Lena)
(eleverna väljer själva vilket ämne de vill ha hjälp i )

11.00-11.40 LUNCH

11.40-12.30 Historia (Lena)
(EK12A och EK12B har gemensam lektion)

12.40-14.00 Historiaprov

Kalendarium för Ek12b

Vecka

Dag: Torsdag 10:25-11:20

sal: 309

Dag: Fredag 9:00-9:50

sal: 121/122 på Kristine

Dag: Fredag

sal: 121/122 på Kristine

21

Nationella provet i Svenska 1

Muntliga nationella prov: två elever

Publik: fem elever

Efter letionstid (11:20) - sal 309: fyra elever

Publik: fem elever

Projektfredag

Elevsamtal & handledning

en elev håller tal

Projektfredag

10.00-11.00 Svenska, matematik, engelska eller historia (Joni, Lisa, Andy, Lena)
(eleverna väljer själva vilket ämne de vill ha hjälp i )

11.00-11.40 LUNCH

11.40-12.30 Historia (Lena)
(EK12A och EK12B har gemensam lektion)

12.40-14.00 Historia

22

Nationella provet i Svenska 1

Muntliga nationella prov: åtta elever

Publik: fem elever

Projektfredag

Segling

 

Projektfredag

Segling

23

Ledigt - Nationaldagen & klämdag
24 Avslutningsvecka Avslutningsvecka Avslutningsvecka

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!