www.larare.at

Bildanalys

Vi ska syssla med bild som berättarform och fördjupa oss i ett fåtal olika sätt att läsa och tolka bilder. Vi tar vår utgångspunkt i reklambilder i och med att reklambilder är något vi måste lära oss att kanske stå emot, men mest för att vi inte ska bli manipulerade att göra sådant vi inte vill (köpa varor vi egentligen inte behöver).

Syftet med bildanalys är att lära sig läsa och tolka bilder kritiskt; att se bakom bilden. Du ska se bilden som ett analyserbart och vidgat textbegrepp. Elevens ska få kunskap i att förstå och tolka bilder och dess berättarkomponenter med hjälp av olika analysverktyg. Målet är att eleven ska kunna använda dessa verktyg för att kunna förstå och tolka bilder i vardagen.

Varför ska jag kunna det här? Bilder är ett medium som alla kommer i kontakt med och därför är en djupare förståelse bra så att man inte blir manipulerad. Att mer noggrant se till bilders innehåll och uppbyggnad ger oss djupare förståelse av hur reklamskapare använder sig av berättartekniska knep för att påverka våra känslor och få oss att just köpa deras produkter som vi kanske inte ens är i behov av.

Eleven ska kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och kunna formulera egna tankar och iakttagelser för att avslutningsvis kunna genomföra en enklare bildanalys.

 

Bildanalys / Material
 

Bildspel (klicka här om du inte har Power Point installerat på din dator)

Kompendium:

Pappersversion: Fakta och kompendium till momentet (Word-format)

Webbversion: Kompendium: bildanalys

Reklamkostnader år 2010: 62 059 000 000 kr (Fakta - bild)

Reklamkostnader år 2014: 66 953 000 000 kr (fakta - bild och reklamkakan - bild)

 

Bildanalys / Begrepp
 

Denotation

En objektiv/saklig bildläsning: kan vara rätt eller fel. Bildtolkning är en spontan aktivitet, en reaktion som sätter igång så snart vi ser en bild. Vi låter punkter, linjer och färger kombineras för att representera ansikten, grässtrån, havsutsikter osv. Man skildrar det man ser i bilden.
Hur har man gjort för att ge bilden det uttrycket? Hur är bilden uppbyggd (komposition, färg, form, ljus) och hur är den framställd, vilken teknik?

Konnotation

En subjektiv/personlig bildläsning: kan vara mer eller mindre rimlig. Bildanalys är det medvetna och målinriktade studiet för att kritisk granska och försöka utvidga det spontana tolkningsresultatet. Vilka tecken och associationer/anknytningar växer fram från det denotativa planet? Vilka kopplingar kan man göra till andra sammanhang och ämnen? Vilka allmänna symboler finns i bilden? Vilka sociala eller kulturella associationer gör vi som betraktare? Man skildrar det som inte syns, men som finns i bilden. Vad kommer man att tänka på när man ser på bilden?

Denotation och konnotation (stencil) (Word-format)

 

Bildanalys / Retuschering
 

Se top-tio-listan med de mest betydelsefulla retuscheringarna .

Bildredigering om du vill lära dig mer om hur man omarbetar bilder.

 

Bildanalys / Bilder
 

Förslag på bilder (Moderna museet)

Genusfotografen (blogg)

 

Bildanalys / Instruktioner
 
  1. Du ska analysera bilden och använda dig av analysverktyg (som du hittar i kompendiet).
  2. Du ska följa en modell - uppslag över modeller får du via kompendiet. Vill du använda en mall som inte finns i kompendiet måste du fråga din lärare.
  3. Du ska se till vem som är sändare och vem som är den tilltänkta mottagaren när du analyserar bilden. Är bilden "riktad" mot en viss publik?
  4. Du ska använda dig av facktermerna: denotation och konnotation.
  5. Du ska skriva en språkligt fungerande text med en genomtänkt disposition (ordning)
  6. Din text ska vara mottagaranpassad.
  7. Ditt arbete ska anknyta till fakta.
  8. Din text ska vara klar och tydlig och innehållet ska präglas av ett reflektivt tänkande.
  9. Analysen ska vara på ca 300-500 ord.

Elevrespons

  Instruktioner:

    1. du väljer (eller blir tilldelad) en bildanalys och fyller i en Elevresponsstencil (Word-format); individuell inlämning
    2. du går ihop med din grupp och skriver om er egen bildanalys på Elevresponsstencilen (Word-format); gruppinlämning

 

Bildanalys / Förslag på examinationsform
 

Antingen lämnar man in ett individuellt arbete där man gör allting själv eller så gör man ett grupparbete. Själva examinationen kan också presenteras på två olika sätt: antingen så skickar man in analysen till mig (i textform eller Power point) eller så visar man upp sin analys i lite trevligare former på en vernissage (bilduppvisning) som upprättas i klassrummet.

 

Bildanalys / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)