Kalendarium (terminsplanering) för: ES14MUS

Ämne: Svenska 1

Anm. Lov prov

V15

 

Påsklov

 

V16

 

Muntligt Nationellt prov. Övriga moment: Litteratur och Muntlig gruppexamination (klassajt) eller Läsning

Tal: sex elever, Publik: åtta elever

Respons

Moment Litteratur

Övningar:

Fyll i stenciler: Forntiden - Medeltiden och Renässansen - Romantiken i anknytning till föreläsning om de litterära epokerna. Se gärna föreläsning: Litteraturhistoria - 140210

Läs text om romantiken (Bok-och-Webb svenska B, s.81 – s.90). och besvara följande frågor (lägg in svaren i ditt Google-dokument):

Fem frågor till Romantiken

1. Vad är typiskt för romantiken som litterärar och historisk epok?

2. Vad skrev romantikens författare?

3. Vilka var de centrala tankarna i den litterära epoken Romantiken?

4. Hur skiljer sig romantiken från upplysningen?

5. Välj en författare och gör en (kortare) fördjupning:

 1. Goethe
 2. Edgar Allan Poe
 3. Erik Johan Stagnelius
 4. Valfri författare som var verksam under den romantiska epoken (få författaren godkänd av läraren)

Gör Självrättande prov: Litteraturhistoria 1 (22 frågor) - faktaunderlag

Examination:

Se Muntlig litteraturredovisning

 

28

V17

 

Praktisk information om skrivtillfället

Nationellt prov, del B Ti 21 april 2015, Kl. 08.30-10.30 (120 min) i Aulan

Nationellt prov, del C To 23 april 2015, Kl. 08.30-11.30 (180 min) i Aulan

Dagens lektion är reducerad (alltså förkortad) till: 12:15 - 13:45 och då gäller det att bli klar med moment: Litteratur - muntlig presentation för det är redovisningar nästa och nästnästa vecka (V18 och V19). Meddela gärna mig om ni kan hålla V18 eller V19 så att jag vet.

Lektionen avslutas med att två elever håller tal för utvald skara.

29

V18

 

 • "Uppsamlingsheat" för dem som inte gjort muntligt NP.
  • en elev
   • Publik: fem elever
  • en elev
   • Publik: fyra elever
 • Muntlig gruppexamination (klassajt)?

30

V19

 

 • Muntlig gruppexamination (klassajt)
  • Grupp 3
   • Medlemmar: fem elever
   • Epoker: Realism och romantiken
   • Författare: Charles Dickens och Mary Shelley
   • Verk: Oliver Twist och Frankenstein
  • Grupp 1
   • Medlemmar: fyra elever
   • Epoker: Antiken och Romantiken
   • Författare: Vergilius och H.C Anderson
   • Verk: Aeneiden och Den ståndaktiga tennsoldaten
  • Grupp 5
   • Medlemmar: fyra elever
   • Epoker: Romantiken och Upplysningen
   • Författare: Edgar Allan Poe och Jonathan Swift
   • Verk: Svarta katten och Korpen och Gullivers resor
  • Grupp 4
   • Medlemmar: fyra elever
   • Epoker: Romantiken och Antiken
   • Författare: Mary Shelley och Homeros
   • Verk: Frankenstein och Illiaden
 • Föreläsning: Introduktion av moment: Läsförståelse & texttyper
 • Läsförståelse
 • Flippat klassrum: gör ett referat på Spöken och gastar av Tora Wall

31

V20

 

Kristi himmelsfärdsdag

 

V21

 

 • Återkoppling: Spöken och gastar av Tora Wall och visa Jonis exempel
 • Muntlig gruppexamination (klassajt)
  • Grupp 2 gör individuell skriftlig inlämning istället
   • Medlemmar:sex elever
   • Epoker: medeltiden och renässansen
   • Författare: Dante Alighiere och Shakespeare
   • Verk: Den gudomliga komedin och Macbeth
 • Plugga inför prov följande vecka
 • Kursutvärdering

32

 

Vecka

Klicka här för att se kalender

 

Kalendarium för ES14MUS (Svenska 1)

Torsdagar 11:40-14:00, sal: 403

Stöd & stimulanstid 13:15-14:00

Sök, Hjälp, Texter och Joni Stam - Länk till intern-TV

V22

 

Prov: Läsförståelse & texttyper 11:40 - 13:00

Stöd & stimulanstid 13:15-14:00 för alla som inte ligger i fas

Muntligt NP: tre elever

Elev från Avesta på besök.

33

V23

 

Arbete med rester & betygssamtal

http://norr.utv.se/lugnet

34

V24

 

Avslutningsvecka

35

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!

 

 


 

Anm. Lov prov
Vecka

Klicka här för att se kalender

Dag: Torsdagar 11:40-14:00

sal: 403

Sök
Status
Kalendarium för ES14MUS (Svenska 1) Joni Stam

V34

 

1

V35

 

2

V36

 

 • Moment - Läsning 11:40-12:00
 • Lektionsstart (Nils bestämmer tema: Skolan, )
 • Kolla upp om klassen har en Facebook-sida
 • Film: Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1 Utbildningsradion, 2008, 27 min. Niklas Hyland träffar kända dyslektiker och forskare inom ämnet. Han reflekterar också över sitt eget liv som dyslektiker. Efter filmen vill jag att ni parar ihop er två och två och diskuterar följande nyckelord: Anteckningar. Medan ni tittar på filmen och jobbar i smågrupper har jag elevsamtal med dem som inte haft det. Gå igenom så många punkter ni hinner - ni behöver med andra ord inte gå igenom alla.

 

 

OBS! Inlämning av Inledande skrivuppgift (V36) - dead line 23:59.

3

V37

 

Läs in material: Tala hemma.

4

V38

 

 • Moment - Läsning 11:40-12:00
 • Lektionsstart (bestämmer tema: )
 • Praktisk information: Google dokumentet, Återkoppling till förra lektionen (flipped classroom) och frånvaro.
 • Eftersom ni läst följande material: Tala hemma vill jag att ni i mindre grupper jobbar vidare med materialet och fyller i Logg.
 • Jobba med Ordkunskap
  • Ordförståelse
  • Ordförråd
  • Ordkunskap
  • Vanliga - ovanliga ord
  • Arbetsgång:
   1. Förklara de ord du kan
   2. Fråga klasskamrat om de ord du inte kan och dela med dig av de ord du kan. Genom att lära andra lär du dig själv.
   3. Slå upp orden och definiera (förklara) dem med egna ord.

Förbered minital inför nästa veckas lektion

5

V39

 

Redovisning av övning: minital

Elevrespons (dokumentet är nu låst) - läs responsen på ditt tal och läs också kommentarer kring andras tal. Inpireras av varandra!

Hemuppgift: Lyssna på:

eller

eller

6

V40

 

Läxa:

 • Leta rätt på tes och argument i en argumenterande text (på nätet).
 • Lägg in länken till texten i ditt Google dokument.
 • Skriv in textens tes (vad påstår textförfattare?) och argument (vad stärker hans påstående?) i ditt Google dokument.
 • Alltså: länk, tes och argument lägger du in efter Moment Tala & argumentation i ditt Google dokument.

7

V41

8

 

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

Anm. Lov prov

 

 

 

V42

 

Muntlig redovisning av Moment: Tala & argumentation

Anmärkning: vi hann bara med 9 talare så nästa lektion används också till tal.

9

V43

 

Muntlig redovisning av Moment: Tala & argumentation

  • Talordning utifrån darwinistisk perspektiv: först fram får bestämma sin plats och det uppstod kö - vad svenskt!
  • Här kan ni se mina anteckningar angående minital och argumenterande tal: Öppet Google dokument

Inför nästa lektion: se

10

V44

Höstlov

V45

11

V46

 

Ingen lektion - Joni tvångskommenderad till annan plats!

Självständigt arbete med Svarta katten texten - försök bli klar med texten denna vecka i och med att vi börjar ett nytt moment nästa vecka.

Tre elever är "hjälplärare" som ska hjälpa grupperna.

12

V47

 

 • Moment - Läsning ca 11:40-12:00
 • Återkoppling: hur gick det i torsdags?
 • "Treminuterstest"
 • Uppmaning till elever (gruppdiskussion)
  • Vad vill jag?
  • Vad vill du?
  • Formulera tre frågor i aknytning till Uppmaningen
 • Naturfotograf Stefan Qvinth kommer till tv-studion kl 13:00. Finns det intresse får man gå.

 

13

V48

 

 • Kent Hedström kommer 11.40 och informerar om valen till högre åk; ca 1 timme.
 • Film: UR Samtiden - Ekonomidagarna : Våga vara dig själv. Jag är ingenting utan alla andra, jag är inget utan lyssnare och läsare. För många är författaren, estradören och krönikören Björn Ranelid sinnebilden av det personliga varumärket. Här hör vi honom reflektera över människors kärlek, ansvar, etik och uttrycksförmåga. Jobba gruppvis med Svåra ord i Björn Ranelids "tal" (Google formulär) Grupper:
  1. fem elever
  2. fyra elever
  3. tre elever
  4. fem elever
  5. fem elever
 • Boka elevsamtal med Joni

14

V49

 

 • Mentorskap: Det förekommer kränkningar vid skåpen i den nedre delen av skolan  där Im, Språk och Estetprogrammet har sina skåp. Lås klistras igen, byts ut mm. Igår satte någon en kondom runt ett skåp. Aktuell elev känner sig mycket kränkt.
  Rektorerna: Leif, Therese och Susanna vill att detta tas upp klassråden som ett ärende och att vi absolut inte accepterar dessa kränkningar.
 • Elevsamtal: tolv elever

Parallellt ska ni jobba med följande:

 • Jobba gruppvis med Svåra ord i Björn Ranelids "tal" (Google formulär) Grupper:
  1. fem elever
  2. fyra elever
  3. tre elever
  4. fem elever
  5. fem elever
 • Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!
 • Svårstavade ord 1 (30 ord)
  • Svåra ord (över 30% hade fel på dessa ord): abonnemang, annullera, dubblett, följaktligen, giftermål och hittills
 • Svårstavade ord 2 (30 ord)
  • Average Score: 87%
  • Average Time: 9:19
  • Svåra ord (över 30% hade fel på dessa ord): iaktta, komplettera, noggrann och parallell
 • Svårstavade ord 3 (20 ord)
  • Average Score: 78%
  • Average Time: 0:04:55
  • Svåra ord (över 30% hade fel på dessa ord): restaurang, sevärdhet, successivt, terrass, tillfredsställa och ytterligare

 

15

V50

 

Elevsamtal: fem elever

Självständigt arbete med att färdigställa:

 • Inledande skrivuppgift: Svarta katten texten bearbetad efter min korrektur
 • Argumenterande tal (kontakta mig om vilken tid som passar dig) - mitt schema
 • Skriv en insändare. Se Insändare och bearbeta i Google dokumentet efter min korrektur
 • Gör minst fem läsningar (Moment: Läsning)
 • Självrättande prov:
  • Förra veckans självrättande prov
  • Särskrivningstest 1 (20 frågor)
   • Average Score: 62%
   • Average Time: 0:05:15
    Svåra ord (över 30% hade fel på dessa ord): "i dag", "i kväll", "i stället", "överhuvudtaget", "alltigenom", "häromdagen" och "bofink", "godnattkyss", "stillahavsöarna"
  • Fasta uttryck 1 (20 frågor)
  • Fasta uttryck 2 (20 frågor)

16

V51

Julcabaré

 • Torsdag 18 dec klockan 10.00: TE och ES
 • Torsdag 18 dec klockan 13.00: IM

 

Elevsamtal: fem elever

Parallellt ska ni jobba med följande:

17

 

  God jul & gott nytt år

 

V2

 

18

V3

 

Jag måste gå 13:00 i och med ett möte nere på Skolkontoret. Men jag vill att ni jobbar med följande på egen hand:

Läs Språksociologihäftet och arbeta med instuderingsfrågor (kopiera över frågorna till ditt Google dokument och skriv in svaren där).

Språkspaning - Besvara frågorna på s.341 i kompendiet. Utgå från personliga kunskaper och erfarenheter.

Ni som inte vet hur jag lagt upp kursuppläget i It's Leaning - se: Mitt kursupplägg i lärplattformen It's Learning

19

V4

 

20

 

 

 • Gruppredovisning moment Språksociologi
  • Fyra elever: sång om språksociologi med text till
  • fem elever: video: söka arbete - presentation av olika sociolekter och dialekter samt en exposé av olika stereotyper
  • fyra elever: intervju om och med dialekter. Uppgift till klasskamrater (mycket bra) Vad betyder *** på Äppelbymål
  • tre elever: Något rörig presentation om dialekter; en röra som de försöker reda ut inför nästa veckas lektion
  • en grupp gör presentationen nästa vecka 

Dagens citat:

"Från grund till botten"

"Samarbetet funkade mycket bra, men jag glömde de andra"

21

V5

 

 

V6

 

22

V7

 

Ingen lektion!

Hela Lugnetgymnasiet lektionsfritt p.g.a. att alla program ska besöka andra program: "Hela Lugnet gungar".

 

V8

VM-lov

V9 Sportlov

V10

 

 • Välkomna
 • Praktisk information
  • Moment Läsning sker på egen tid från och med nu
  • Moment kvar:
  • Stöd & stimulanstid 13:15-14:00 för alla som inte ligger i fas
  • För att ligga i fas ska du ha gjort följande: Inledande skrivuppgift, Insändare, Språksociologihäftet och språkspaning, sex självrättande prov och minst fem läsningar (läsloggar)
 • Eget arbete med moment: Litteratur och förberedelse av Muntlig gruppexamination (klassajt)

Själrättande prov som ska göras

 1. Svårstavade ord 1 (30 ord)
 2. Svårstavade ord 2 (30 ord)
 3. Svårstavade ord 3 (20 ord)
 4. Särskrivningstest 1 (20 frågor)
 5. Fasta uttryck 1 (20 frågor)
 6. Fasta uttryck 2 (20 frågor)

23

V11

 

24

V12

 

Alla lektioner inställda i och med utvecklingssamtal hela dagen

Mina mentorselever kan boka tid via Doodle: http://doodle.com/d6xt3dszez6s2pp2 (övriga får information från Calle)

25

V13

 

Muntligt Nationellt prov: tre elever

Publik: åtta elever

Respons

Övriga moment: Litteratur och Muntlig gruppexamination (klassajt) eller Läsning

Stöd & stimulanstid 13:15-14:00 för alla som inte ligger i fas

26

V14

 

Muntligt Nationellt prov. Övriga moment: Litteratur och Muntlig gruppexamination (klassajt) eller Läsning

Tal: sex elever

Publik: åtta elever

Respons

Stöd & stimulanstid 13:15-14:00 för alla som inte ligger i fas

27