Kalendarium (terminsplanering) för: ES14DT

Ämne: Svenska 1

   

Anm. Lov prov

2

 

18

3

 

Ni som inte vet hur jag lagt upp kursuppläget i It's Leaning - se: Mitt kursupplägg i lärplattformen It's Learning

P.S. glöm inte att dokumentera dagens lektion (Lärandeloggen) i ditt Google dokument.

19

4

 

20

5

 

 • Läsning och elevsamtal
 • : ReferatSpöken och gastar av Tora Wall
  • De som gjort
   • Diskutera nyckelord och urval
  • De som inte gjort
   • Gör ett referat
  • Gör Duggan om du inte gjort den ännu.
 • Gemensam genomgång av hemuppgift (se Jonis lösning) och sammanfattning av referatskrivning och referatprovet nästa vecka.

21

6

 

22

7

 

De som

 1. skrivit om Inledande skrivuppgift (Svarta katten) efter korrektur
 2. skrivit en insändare och bearbetat innehållet efter korrektur
 3. gjort referat på Spöken och gastar och referatprovet
 4. är klar med språksociologi: språksociologihäftet och språkspaning
 5. gjort minst sju läsningar (läsloggar kopplat till moment: Läsning)

behöver inte komma utan kan ta ledigt

Övriga är välkomna på lektionen och jobbar med att

  1. skriva om Inledande skrivuppgift (Svarta katten) efter korrektur

  2. skriva en insändare och bearbetat innehållet efter korrektur

  3, göra referat på Spöken och gastar och referatprovet

  4. göra klart språksociologihäftet och språkspaning

  5. göra läsningar (läsloggar kopplat till moment: Läsning) så att det blir totalt sju

23

8

VM-lov

9 Sportlov

10

 

 • Välkomna
 • Praktisk information
  • Moment Läsning sker på egen tid från och med nu
  • Moment kvar:
  • Stöd & stimulanstid 10:15-11:00 för alla som inte ligger i fas. För att ligga i fas ska du ha gjort följande: Inledande skrivuppgift, Insändare, Språksociologihäftet och språkspaning, referatet och minst fem läsningar (läsloggar)
 • Film: Hej litteraturen! : Romantiken, 2010, 28 min, Romantikens litteratur satte känslorna i rullning och skapade besatthet. Skräcklitteraturen föddes och vampyren blev en kändis. Jobba med gemensamt dokument i anknytning till filmen: Romantiken
 • Föreläsning: Introduktion av moment: Litteratur

24

11

 

25

12

 

Muntligt Nationellt prov. Övriga moment: Litteratur eller Läsning

Tal: åtta elever

Publik: åtta elever

Respons

Stöd & stimulanstid 10:15-11:00 för alla som inte ligger i fas

26


13

 

Muntligt Nationellt prov. Övriga moment: Litteratur eller Läsning

Tal: fyra elever

Publik: fem elever

Respons

Stöd & stimulanstid 10:15-11:00 för alla som inte ligger i fas

27


14

 

Långfredag ledig

 

 

 

Anm. Lov prov

15

 

Påsklov

 

16

 

Muntligt Nationellt prov. Övriga moment: Litteratur eller Läsning

Tal: sju elever

Publik: nio elever

Respons

Stöd & stimulanstid 10:15-11:00 för alla som inte ligger i fas

Moment Litteratur

Övningar:

Fyll i stenciler: Forntiden - Medeltiden och Renässansen - Romantiken i anknytning till föreläsning om de litterära epokerna. Se gärna föreläsning: Litteraturhistoria - 140210

Enklare sammanfattning av Romantiken (fem frågor)

Självrättande prov: Litteraturhistoria 1 (22 frågor) - faktaunderlag

Examination

Fördjupningsarbete i litteratur: Skriftlig eller muntlig (grupp)redovisning om en författare (och den epok hen tillhör) och en kortare tolkning (textanalys) av ett verk.

Ta hjälp av Litteraturhistoria och Fördjupningsarbete i litteratur - 150325 (tid: 15:00)

28

17

 

Praktisk information om skrivtillfället

Nationellt prov, del B Ti 21 april 2015, Kl. 08.30-10.30 (120 min) i Aulan

Nationellt prov, del C To 23 april 2015, Kl. 08.30-11.30 (180 min) i Aulan

Lektionen på fredag utgår p.g.a. Nationella provet

Tre elever får hålla tal om de vill:

När dessa elever hållt sina tal finns jag tillgänglig för handledning. Alla som behöver stöd är därför varmt välkomna!

29

18

1 maj - ledigt!

19

 

Genomgång av Betyg (kunskapskrav): whiteboard-bild

och

moment i kursen Svenska 1: whiteboard-bild

Genomgång av Uppsats för dummies

Elevsamtal (individuell handlingsplan)

Dead line: Litteratur på söndag 24:00

 

30

20

 

Kristi himmelsfärdsdag på torsdag och fredagen (klämdagen) blir ledig

 

Vecka

Klicka här för att se kalender

 

Kalendarium för ES14DT (Svenska 1)

Fredagar 8:30-10:00, sal: 403

Fredagar 10:15-11:00: Stöd & Stimulans

Sök, Hjälp, Texter och Joni Stam - Länk till intern-TV

21

Arbete med rester, elevsamtal och betygssamtal

Kursutvärdering

31

22

 

Arbete med rester, elevsamtal och betygssamtal

32

23

 

Arbete med rester, elevsamtal och betygssamtal

33

24

Någon trevlighet? Kom gärna med förslag. Mejla mig: joni.stam@falun.se

34?

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vecka

Klicka här för att se kalender

Dag: Fredagar 8:30-11:00

sal: 403

Sök
Status
Kalendarium för ES14DT (Svenska 1) Joni Stam

34

 

1

35

 

2

36

 

 

 

OBS! Inlämning av Inledande skrivuppgift (V36) - dead line 23:59.

3

37

 

 • Moment - Läsning 8:30-8:50
 • Lektionsstart (bestämmer tema: hundvalpar)
  • Återkoppling: Inlämning och vad hände förra lektionen
  • Inlämning? Nej, "inläggning" i Google dokument
  • It's Learning - aktuella länkar ligger ute
  • Frånvaro - det är elevens ansvar att ta reda på vad man missat genom att titta i kalendariet
 • Fortsatt filmsnack: Anteckningar. Medan ni tittar på filmen och jobbar i smågrupper har jag elevsamtal med dem som inte haft det. Gå igenom så många punkter ni hinner - ni behöver med andra ord inte gå igenom alla.
 • Film: En svensk tiger : Politikens retorik Utbildningsradion, 2005, ca 20 av 43 min,. Politiker blir allt mer villiga att ställa upp i TV:s mysprogram. Hur pass bra fungerar den strategin egentligen? Palme var en ilsken debattör, men varför ansågs Fälldin ändå ha vunnit valdebatten 1976? Vi tittar närmare på det språk våra ledare använder.
  • Jobba med Ordkunskap
   • Ordförståelse
   • Ordförråd
   • Ordkunskap
   • Vanliga - ovanliga ord
   • Arbetsgång:
    1. Förklara de ord du kan
    2. Fråga klasskamrat om de ord du inte kan och dela med dig av de ord du kan. Genom att lära andra lär du dig själv.
    3. Slå upp orden och definiera (förklara) dem med egna ord.

4

38

 

Lektionen utgår på grund av filmfestival, därför vill jag att ni jobbar med följande på egen hand - ni får gärna jobba tillsammans med någon - bara ni skriver det i Exit ticket.

Hemarbete:

 

 

5

39

 

Läxa:

 • Leta rätt på tes och argument i en argumenterande text (på nätet).
 • Lägg in länken till texten i ditt Google dokument.
 • Skriv in textens tes (vad påstår textförfattare?) och argument (vad stärker hans påstående?) i ditt Google dokument.
 • Alltså: länk, tes och argument lägger du in efter Moment Tala & argumentation i ditt Google dokument.

6

40

 

 • Moment - Läsning 8:30-8:50
 • Lektionsstart (tema: zombies)
 • Film: Tala ut! : Vässa argumenten - buffra den!
  • Klicka här (TodaysMeet)
  • Dokument (grupparbete):
   • välj tre inlägg från TodaysMeet och diskutera dem - glöm inte att både skriva inlägget och vilka som är med i diskussionen.
 • Gemensamt "snack" om:
  1. Vad får ske i klassrummet? Lärande! Arbetsro!
  2. Vad ska vi syssla med på lektionstid? Arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål; både ni som elever och jag som lärare vill att ni klarar kursen. Lektionerna ska användas till att hjälpa varandra att nå i mål.
  3. Hur får man ett bra klassrumsklimat? Genom att hjälpa varandra. Och göra det man ska göra. Ge varandra arbetsro.
  4. Vad är respekt? Vara lyhörd (lyssna till andra), hjälpa andra, anpassa sig utefter andras behov och kräva att andra anpassar sig också. Kompromissvilja och medmänsklighet är centralt.
  5. Vad är kränkning? När man inte respekterar någon och ännu värre: poängterar/visar detta offentligt.
  6. Lärande eller bara vara "på plats". Det mest destruktiva som finns är att vara på en plats som känns meningslös. Att bara "sitta av" en lektion är det värsta du kan göra emot dig själv! Du ska försöka hitta mening och om du inte hittar det kan du fråga en klasskamrat och om ni båda inte finner någon mening kan ni kräva en förklaring av läraren.
  7. Koncentration - fokus. Om man blir störd kan det ta upp till 20 min att återuppta koncentration, därför är det viktigt att respektera arbetsro. Vi måste visa hänsyn genom att ge varandra arbetsro och möjlighet att lära för det är det som ska ske i klassrummet!

 

Flipped classroom - ni ska lyssna på ett radioprogram inför nästa lektion.

7

41

 

Lärarens kommentar: inom högskolevärlden brukar man använda uttrycket: "akademisk kvart", vilket innebär att det är ok att komma en kvart försent. Inom gymnasiet skulle man kunna använda sig av "gymnasial femma" vilket betyder att man får komma fem minuter sent utan att läraren blir ursinnig!

8

 

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

Anm. Lov prov

42

 

9

43

 

 • Hålla ett argumenterande tal! Muntlig redovisning av Moment: Tala & argumentation.

  En eloge till de tre talarna!

 

Inför nästa lektion, se: filmklipp

10

44

Höstlov

45

 

1. Direktdemokrati

Mentimeterundersökning (1): gå in på www.govote.at och skriv in kod 993515

Dela upp klassen i två grupper

 • 8:30-9:40 Dans / Grupp 1
 • 9:50-11:00 Teater / Grupp 2

eller skapa Stöd & stimulanstid

 • 8:30-10:00 lektion för alla
 • 10:15-11:00 Stöd & stimulanstid för dem som behöver

Beslut: Resultat. Stöd & stimulanstid

 • 8:30-10:00 lektion för alla
 • 10:15-11:00 Stöd & stimulanstid för dem som behöver

Mentimeterundersökning (2) : gå in på www.govote.at och skriv in kod 182694

 • Är du nöjd med dina studieinsatser efter ca 25h (1/4) i kursen Svenska 1?

Beslut: Resultat. För att du ska känna dig nöjd med dina studieresultat måste du ta mer ansvar för dina studier.

Jag som lärare vill att du "äger" ditt lärande genom att du själv är mer delaktig i ditt lärande genom att du:

 • inte utgår ifrån att allt lärande sker på lektionstid. Lärandet börjar och slutar inte med lektionen utan pågår hela tiden. Därför vill jag att du "tänker Svenska" och arbetar med Svenska när tillfälle ges genom att varje gång du läser något också funderar på hur det är skrivet och varför det är bra eller dåligt. Jag skulle till och med vilja vara så provokativ och säga att de högre betygen inte går att nå om man bara sysslar med Svenska på lektionstid.
 • kontinuerligt (ofta och regelbundet) kommunicerar (pratar) med både klasskamrater och lärare utfrån kursinnehåll och kunskaper inom Svenska.
 • hela tiden har något att göra så att du inte "slösar" bort värdefull lektionstid.
 • lär dig formulera frågor; desto fler frågor du ställer desto lättare blir det att ställa nya. Om du ställer en fråga som är allmängilltig (att fler än du kan ha användning av den) lägger jag upp den på sajten: Språkfrågor om det gäller Svenska eller Hjälp om det gäller studier i allmänhet.
 • är motiverad att läsa Svenska; vill du inte läsa kursen kommer du inte heller kunna tillägna (lära dig) dig innehållet - alltså: vill du inte kan du inte! Därför behöver motivationen komma inifrån för jag kan inte få dig att bli bättre med hjälp av morot och piska (se bild).
 • ständigt återkommer till dessa punkter.

Mentimeterundersökning (3) : gå in på www.govote.at och skriv in kod 936367

 • Ska vi ta bort något av följande lektionsinslag?

Beslut: Resultat. Det är bra som det är

2. Lektionsinnehåll

 • Se filmklipp
 • Nyckelord
  • Skrivhantverk
  • Styckeindelning
   • Använd blankrad
   • Tematisk uppdelning
  • Meningsbyggnad
   • Variera dig både vad gäller meningslängd och ordval
  • Förkortningar
   • Var restriktiv (använd med försiktighet)
   • Använd inte i berättelser
  • I dialoger får man bryta mot både språkregler och språknormer
 •  

Inför nästa lektion (Flipped classroom): skumma igenom länkarna som vi ska jobba med nästa lektion.

Skumma = gå inte in på något djupare plan utan läs snabbt så du har en förståelse över innehållet inte detaljerna.

11

46

 

12

47

 

 

13

48

 

 • Ung Företagsamhet finns i aulan, kl. 08:30 - 10:00. Då får elever och personal info och kunskap om Ung företagsamhet och hur det är att starta, driva och avsluta ett företag. Om du väljer att gå på föreläsningen vill jag att du mejlar mig så att jag kan sätta närvaro på dig.
 • Fortsatt arbete med språksociologi: Läs Språksociologihäftet och arbeta med instuderingsfrågor, samt Språkspaning - där du utgår från personliga erfarenheter.
 • Vi slutar tidigare på grund av att Joni ska på möte nere på Skolkontoret kl 10:00

14

49

 

15

50

 

 • Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!
  • Inledande skrivuppgift: Svarta katten texten bearbetad efter min korrektur
  • Argumenterande tal (kontakta mig om vilken tid som passar dig) - mitt schema
  • Skriv en insändare. Se Insändare och bearbeta i Google dokumentet efter min korrektur
  • Gå igenom fakta på sajten: Språksociologi, läs Språksociologihäftet och titta gärna på elevfilmen: ungdomsspråk ännu en gång för att få inspiration när du ska göra en grupppresentation av ett språksociogiskt dilemma. Välj media och skicka information om vad ni ska presentera, hur ni ska presentera och vilka som är med i gruppen via mejl. Webbvisning på sista lektionen V.51 då ni bekräftar närvaro genom att kommentera klasskompisars produktioner. Jag skickar ut länken via mejl, här i kalendariet och på It's Learning
  • Gör minst tre läsningar (Moment: Läsning)

16

51

Julcabaré

 • Fredag 19 dec klockan 08.45: NA och FT
 • Fredag 19 dec klockan 10.30: EL och BA

Webbpresentation av ett språksociologisk dilemma (elevproduktioner med temat Språksociologi) - INGEN LEKTION I SKOLAN denna fredag.

 • fem elever gör en "teater" kring konflikter som kan uppstå när man pratar olika dialekter.
 • fem elever gör en Power-Point med röstinspelning om svordomar.
 • två elever gör en video om manligt och kvinnligt språk.
 • tre elever tänkte göra en teater om ungdomsspråk.
 • fem elever gör en film om skillnaderna mellan vuxen- och barn/ungdomsspråk.
 • tre elever ska göra ett radioprogram om dialekter.

Skicka webbproduktionerna eller en länk till webbproduktionen till mig senast torsdag 18/12-14 - helst tre dagar innan så att jag kan se över materialet så att det är tillräckligt bra för att publiceras.

För att få närvaro måste man se och kommentera Webbpresentationen så att jag vet att man aktivt deltagit.

17

 

 

  God jul & gott nytt år