Terminsplanering för: EK12A

Ämne: Svenska 1    

Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Tisdag 12:15-13:00

sal: 211

Dag: Torsdag 13:30-14:20

sal: 309

Dag: Fredag 12:00-15:00

Projektarbete, sal: ?

35

 

Presentation av Joni.

Introduktion av kursen Svenska 1 och praktisk info.

Önskemål: mer muntligt.

Läxa: Botanisera (utforska) webbplatsen.

 

 

 

 

 

 

Genomgång och arbete med centralt innehåll och kunskapskrav.

Moment: måluppfyllelse: hur hittar man centralt innehåll och kunskapskrav på www.larare.at och vad är det för något? De är styrdokument som vi lärare ska följa i vår undervisning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Kunskapskraven är stöd i hur eleven ska bedömas. Genom att ha koll styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad som förväntas av läraren att du ska göra.

Instruktioner: Gruppen delas upp i mindre grupper. Varje grupp tar en lapp ur korgen. Läs texten och försök förklara vad det står (på enklast möjliga sätt). Fastnar ni (förstår ni inte) frågar ni läraren om hjälp. En person i gruppen skriver. Glöm inte att rubricera; skriv beteckningen som texten inleds med, t.ex. Innehåll.4 eller C4. När man är klar tar man en ny lapp.

Projektfredag

 

 

 

Anders introducerar fredagsprojektet genom att diskutera kunskap och kunskapsinlärning.

 

36

 

Fortsatt arbete med måluppfyllelse

 

 

Avslutning måluppfyllelse (återkopling) och introduktion läslogg (eleverna fick välja "bänkbok") och Språksociologi.

 

Se filmen "The Village"

37

 

Språksociologi / enskilda elevsamtal

 

 

Biblioteksbesök / Språksociologi / enskilda elevsamtal

 

 

Skriva rent text om filmen "The Village"

 

38

 

Denna dag är det stor kickoff för Ung företagsamhet i sporthallen bredvid skolan och Jonas kommer att ta er dit mellan 12.15 och 14.00.

Svenskalektionen tas igen genom att ni arbetar med Språksociologihäftet hemma. Sätt äggklocka på 45 minuter och jobba på.

 

Språksociologi / enskilda elevsamtal

 

 

Skoj i idrottshallen och responssamtal, samt elevrespons på texter om filmen "The Village"

 

39

 

 

Dead line Språksociologi

 

 

 

 

Läsloggen - precisering (förtydligande) av momentinnehållet med fokus på inlämningsförfarandet (hur det ska se ut när man skickar in arbeten).

Vad händer på fredag?

Se filmen Alexander i aulan. Samtidigt har jag responssamtal med eleverna som del i processkrivningen och med betoning på formativ bedömning.

Jobba med formuleringarna:

01 "Frysbox,2 år, i nyskick, lagom till 2-3 personer."

02 "En morgon sköt jag en elefant i min pyjamas. Jag kommer aldrig att begripa hur han kom i den." (Groucho Marx)

03 "Krockade med älg på motorcykel."

Hur åtgärdar man syftningsfelen på bästa sätt?

Genom att antingen precisera (förtydliga) innehållet eller dela upp meningen i flera meningar.

Introduktion: Tala

Film: Alexander den Store

Film och responssamtal med Joni

 

 

40

 

 

Joni VAB:ar. Eleverna arbetar självständigt med Tala och gör ett prov på webben efter att ha läst Att tala är en konst och Historia - klassisk retorik. Länk till provet finns under rubriken: Historia - klassisk retorik. Genväg till test.

 

 

Återkoppling till provet i klassisk retorik och processkrivning (The Vilalge).

Läs pdf-filen; länkad under Samtala i moment: Tala

Lektionen slutar 13:50 - ni ska till sal 313 och lyssna till en gästföreläsare.

 

Idrottsdag

41

 

Fortsätt att arbete med Samtala i moment: Tala

 

 

 

Läsloggarna ska INTE skickas via Urkund - skicka de direkt till joni.stam@falun.se

Titta på kända tal (Tala) - och läs in materialet på webbsajten.

 

Joni inte inkopplad

Inställt

 Genväg till klassajt

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Tisdag 12:15-13:00

sal: 211

Dag: Torsdag 13:30-14:20

sal: 309

Dag: Fredag 12:00-14:00

sal: 309

42

 

Arbeta parvis med ett utav talen. Följ instruktionerna på Tala. Ta hjälp av fakta på webbplatsen.

 

 

Arbeta parvis med ett utav talen. Följ instruktionerna på Tala.Ta hjälp av fakta på webbplatsen.

 

Arbeta parvis med ett utav talen. Följ instruktionerna på Tala. Ta hjälp av fakta på webbplatsen.

När man fastnar i en tankegång kan det underlätta att ta hjälp av Mora Träsk - vi kommer till ett träd. Vi kan inte gå över det. Vi kan inte gå under det: vi måste gå runt.

 

43

 

Redovisningar: Tala

  1. Grupp 1 redovisar Hitlers tal
  2. Grupp 2 redovisar Dr Martin Luthers tal
  3. Grupp 3 redovisar Chaplins tal

 

 

Redovisningar: Tala

 

 

 

Engelska med Andy

44

Höstlov

 

 

45

 

 

Introduktion av moment: Skriva

Språkriktighet

 

 

 

Skriva

Språkriktighet (Power Point)

Information om provet

 

 

Historia (Joni bortkopplad). Film i aulan kl. 12:00.

46

 

Utvecklingssamtal - lektion utgår

 

 

 

Skriva

Grammatikprov

och

förberedelse inför prov: exempel på referat - Läs texten Spöken och gastar av Wall och se därefter Jonis referat av texten

 

Referatprov - Andy vaktar 2h. Sal: 311 (Joni)

47

Clara fick en

för att hon lyckats skriva rätt filnamn och fått med både rubrik och namn i sin text.

Skriva: Föreläsning: insändare och krönika

Bestämde dead line för examinationsuppgift Skriva: Söndag V.48 - 2/12

 

Två elever håller tal

Skriva

Arbeta med inlämningsuppgift: Skriva

 

Engelska med Andy

NP med treor - Joni bortkopplad

48

 

 

Introduktion: Litteraturhistoria

 

 

 

 

Litteraturhistoria

 

 

Joni bortkopplad

49

 

Litteraturhistoria

 

 

 

Litteraturhistoria

 

 

Krismöte i och med flytten till Kristine nästa läsår.

50

 

Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken

 

Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken

Projektmötestiden är till för eleverna så att de kan jobba med valfritt arbete.

51

Litteraturhistoria

Fördjupning i den litterära epoken: Romantiken (film om romantiken)

Elevsamtal

&

Ordkunskap: gör ett självrättande prov:

Högskoleprovet - Ord 1 (10 ord)

Högskoleprovet - Ord 2 (20 ord)

Strävar du efter de högre betygen gör du båda.

 

Inget projektarbete

God jul och gott nytt år
Vecka

Dag: Torsdag 13:25-14:15

sal: 309

Dag: Fredag 9:35-10:20

sal: 309

Dag: Fredag 12:00-15:00

sal:

2

Återkoppling: Romantiken

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

 

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

Projektfredag

 

 

Film: Frankenstein (Joni)

3

 

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

 

Gå igenom vad som gäller för nästa vecka

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

Projektfredag

 

Föreläsning Novell

&

Föreläsning: Filmanalys

Inställt på grund av VAB.

4

Föreläsning Novell

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

Föreläsning Filmanalys

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 

Projektfredag

 

Tema: läsförståelse

Läsning och läsförståelse

Tema: Förintelsen - för att det är förintelsens minnesdag 27/1 (läs mer)

Bok: ...om detta må ni berätta... av Bruchfeldt och Levine, 1998

 

5

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

&

Arbete med rester eller handledning

 

Tema: skräck - valbar arbetsuppgift: Skriva en skräckberättelse (novell) eller göra en filmanalys av Frankenstein

Användbara sajter: Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

Dead line för epoksammanställning, fem frågor med anknytning till Romantiken och examinationsuppgiften: antingen en skräcknovell eller en filmanalys av Frankenstein (koppla till Romantiken i din analys) söndag 24:00

 

Projektfredag

 

Tema: läsförståelse

Läsning och läsförståelse

Tema: Förintelsen - för att det är förintelsens minnesdag 27/1 (läs mer)

Bok: ...om detta må ni berätta... av Bruchfeldt och Levine, 1998

 

6

Skrivövning

Friluftsdag

Friluftsdag

7

 

Läsförståelse och sammanfattningar

 

Läsförståelse och sammanfattningar

Projektfredag

Historiaprov

8

Självrättande test: Litteraturhistoria 1 (22 frågor)

Att döda ett barn (läsa novell och se film - jämföra dem (först i grupper sedan i helklass). Du hittar novellen och filmen här.

Användbara sajter: Bok kontra film

Fortsättning...

Att döda ett barn (läsa novell och se film - jämföra dem (först i grupper sedan i helklass). Du hittar novellen och filmen här.

Användbara sajter: Bok kontra film

Projektfredag

Matematikprov

9

Sportlov

10

 

Information om hur man ska arbeta med Läslogg (projektfredag)

&

Skriva CV

 

 

Arbete med Skriva CV

Projektfredag

Arbete med Läslogg

11

Dagens lektion lägger jag på er - jag kommer inte att hålla i någon lektion: eget arbete gäller. Jag måste iväg på ett viktigt ärende och kommer inte att vara på skolan i eftermiddag - vill ni ha hjälp med något kan ni skicka mejl - jag kan kolla mejlen ikväll.

Ni ska jobba med:

1) Skriv klart er arbetsansökan (Skriva CV) så tittar vi på dem i morgon.

2) Gå in på statussidan på larare.at och se om ni har rester - gör dem

3) Ha en bra dag

Skriva CV

Planeringstid - Projektfredag utgår.

 

12

Självständigt arbete med Skriva CV och rester, samt elevsamtal

Självständigt arbete med Skriva CV och rester, samt elevsamtal

Projektfredag

Introduktion Nationella provet i Svenska 1

 

13

Volleyboll

Ledigt - långfredag

14

Påsklov

  Genväg till klassajt

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Torsdag 13:25-14:15

sal: 309

Dag: Fredag 9:00-9:50

sal: 121/122 på Kristine

Dag: Fredag 12:00-15:00

sal: 121/122 på Kristine

15

 

Information om Nationella provet i Svenska 1 och elevsamtal (Skriva CV)

 

Stöd i arbetet med inför

Nationella provet i Svenska 1

Påminnelse om "Information om mitt anförande" - ska lämnas in före talet

Projektfredag

Engelska

16

Nationella provet i Svenska 1

Muntliga nationella prov: fyra elever

Publik: fyra elever

Projektfredag

Alborgen

Bussen avgår 9:00 och vi är tillbaka till 15:00.

Projektfredag

Alborgen

Bussen avgår 9:00 och vi är tillbaka till 15:00.

17

Tisdag 23 april - NP (B-delen = läsförståelse - 120 min)
kl. 08:35 – 11:00. Lektionerna återupptas 11:45

  • Plats: Aulan
  • Vakter: Johanna, Catrin, Eva R.

Torsdag 25 april - NP (C-delen = skriva - 180 min) kl. 08.35 – 11:45. Lektionerna återupptas 12:30

  • Plats: Aulan
  • Vakt: Joni

Bildanalys

Projektfredag

 

Matematikprov

18

 

Nationella provet i Svenska 1

Muntliga nationella prov: tre elever

Publik: fyra elever

 

Nationellt prov i Engelska

Writing KL. 08.35 – 09:55 (80min)

Lektionerna återupptas 10:30 på Kristine

Projektfredag

10.00-11.00 Svenska, matematik, engelska eller historia (Joni, Lisa, Andy, Lena)
(eleverna väljer själva vilket ämne de vill ha hjälp i )

11.00-11.40 LUNCH

11.40-12.30 Historia (Lena)
(EK12A och EK12B har gemensam lektion)

12.40-14.00 Bildanalys (Svenska)

19

Ledigt

20

Studiebesök till Clas Ohlson - lektionen inställd

Bildanalys Vernissage (måstte ev. strykas i och med muntliga NP)

 

Projektfredag

10.00-11.00 Svenska, matematik, engelska eller historia (Joni, Lisa, Andy, Lena)
(eleverna väljer själva vilket ämne de vill ha hjälp i )

11.00-11.40 LUNCH

11.40-12.30 Historia (Lena)
(EK12A och EK12B har gemensam lektion)

12.40-14.00 Historiaprov

Kalendarium för Ek12a

Vecka

Dag: Torsdag 13:25-14:15

sal: 309

Dag: Fredag 9:00-9:50

sal: 121/122 på Kristine

Dag: Fredag 12:00-15:00

sal: 121/122 på Kristine

21

Nationella provet i Svenska 1

Muntliga nationella prov: fem elever

Publik: fyra elever

Projektfredag

Elevsamtal

Projektfredag

10.00-11.00 Svenska, matematik, engelska eller historia (Joni, Lisa, Andy, Lena)
(eleverna väljer själva vilket ämne de vill ha hjälp i )

11.00-11.40 LUNCH

11.40-12.30 Historia (Lena)
(EK12A och EK12B har gemensam lektion)

12.40-14.00 Historia

22

 

Nationella provet i Svenska 1

Muntliga nationella prov: fyra elever

Publik: fyra elever

Projektfredag

Segling

 

Projektfredag

Segling

23

Ledigt - Nationaldagen & klämdag
24 Avslutningsvecka Avslutningsvecka Avslutningsvecka

Genväg till klassajt

 

  Tack för ett trevligt läsår och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!