www.larare.at

Svenska 1 - kursinnehåll

PDF - GoogleDoc - Innehållsförteckning -

Kursen Svenska 1 består (i grova drag) av: 

 • Muntlig presentation 
 • Läsa och återge information; korrekt källhantering
 • Skriva argumenterande
 • Analysera text
 • Känna till litteraturhistoria
 • Kännedom om språklig variation

som övar upp 8 olika färdigheter som kan utövas med hjälp av följande sju moment:

 1. Moment: Inledande skrivuppgift
 2. Moment: Läsning
 3. Moment: Språk
 4. Moment: Tala & argumentation
 5. Moment: Litteratur
 6. Moment: Läsförståelse & texttyper
 7. Moment: Språksociologi

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Inledande skrivuppgift

Övning:

 1. Läs en novell; skriv 10 nyckelord, berättelsens fabel (en kort handlingsbeskrivning på ca 200 ord) och avslutningsvis en värdering (tyck till). Svårare nivå: skriv en recension.​
 2. Skriv en fiktiv berättelse (länk) på 300-900 ord. Innan du lämnar ifrån dig din text för korrektur ska du läsa följande .

 

Examination:

 1. Skriv om berättelse efter formativ bedömning/korrektur (lärarens anmärkningar).

Tanke bakom momentet och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Läsning

Läs tio texter och lämna in tio "läsloggar" (Läsning).

Tanke bakom momentet och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Språk
 1. Arbeta med sajterna inom Språk - speciellt: Skrivhantverket och Språkriktighet (läraren föreslår övningar)
 2. Självrättande prov: Svårstavade ord 1 (30 ord)
 3. Självrättande prov: Svårstavade ord 2 (30 ord)
 4. Självrättande prov: Svårstavade ord 3 (20 ord)
 5. Självrättande prov: Högskoleprovet - Ord 1
 6. Självrättande prov: Särskrivningstest 1 (20 frågor)
 7. Självrättande prov: Fasta uttryck 1 (20 frågor)
 8. Självrättande prov: Fasta uttryck 2 (20 frågor)

Pedagogisk tanke bakom momentet.

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Tala & argumentation

Övning:

 1. Håll ett minital
 2. Gemensam argumentation.
 3. Leta rätt på tes och argument i en argumenterande text och lämna in till läraren.

Examination:

 1. Skriv en insändare
 2. Håll ett tal (3-6min) i anknytning till samma tema/ämne som insändaren (grundläggande information och riktad information)

Tanke bakom "Tala" och vilka förmågor som övas och prövas

Tanke bakom "Argumentation" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Litteratur

Övningar:

 1. Fyll i stenciler: Forntiden - Medeltiden och Renässansen - Romantiken. Ta hjälp av föreläsning eller faktaunderlag.
 2. Gemensamt med Mary Shelleys Frankenstein (länk)
 3. Enklare sammanfattning av Romantiken (fem frågor)

Examination:

 1. Självrättande prov: Litteraturhistoria 1 (22 frågor) - faktaunderlag
 2. Skriftlig eller muntlig (grupp)redovisning om en författare (och den epok hen tillhör) och en kortare tolkning (textanalys) av ett verk. Muntliga redovisningen ska vara på ca 15min och till sin hjälp ska man använda ett Presentationstekniskt hjälpmedel och den skriftliga ska vara på ca 300 ord per person.

Tanke bakom "Litteratur" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Läsförståelse & texttyper

Övning:

 1. Läsförståelse (Introduktion)
 2. Läsa och arbeta med texter (läses bara vid lärarens inrådan)
 3. Gemensam genomgång av exempel på ett referat/sammanfattning ur Länstidningen. Göra eget referat på Spöken och gastar av Tora Wall (lösenord krävs) och ventilera det med lärare.

Examination:

 1. Självrättande prov på olika Texttyper - faktaunderlag.
 2. Skriva referatprov (referera en text av fyra)

Tanke bakom "Läsförståelse" och vilka förmågor som övas och prövas

Tanke bakom "Texttyper" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Språksociologi

Övning:

 1. Se Språkekvilibristen Björn Ranelids föreläsning om språk (ca 15 min) och arbeta med ordlista - filmen kan bara ses med läraren.
 2. Se Power Point (Minoritetsspråk)

Examination:

 1. Gör språksociologihäftet
 2. Gruppredovisning av språksociologisk dilemma. Se material
 3. Extra: Muntlig redovisning i seminarieform om manligt och kvinnligt språk (välj tre källor av sex att utgå ifrån i din diskussion).
 4. Extra: Minoritetsspråk (22 frågor) - faktaunderlag

Tanke bakom "Språksociologi" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Skrivhantverket (Extra)

Alternativ 1: Skriv om en svårskriven text till en mer lättillgänglig text.

Alternativ 2: Skriv en text med bara långa meningar.

Alternativ 3: Skriv en text med medveten tempusskiftning.

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Nationellt prov

Övning:

 1. Minital inför del A.
 2. Skriva referat eller jobba med läsförståelse inför del B.
 3. Skriva i anknytning till text inför del C.

Examination:

 • A: Muntlig presentation
 • B: Läsförståelse
 • C: Skriftlig uppgift
 

 

Kurskrav / Sammanfattning
Momentsajt
  1. Moment: Inledande skrivuppgift
   • skriva en berättelse
  2. Moment: Läsning
   • göra ca 10 läsloggar
  3. Moment Språk
   • göra minst 10 språkövningar/självrättande prov
  4. Moment: Tala & argumentation
   • hålla ett argumenterande tal och skriva en argumenterande text (förslagsvis insändare)
  5. Moment: Litteratur
   • skriva ett fördjupningsarbete i litteratur
  6. Moment: Läsförståelse & texttyper
   • göra ett referat av faktatext
  7. Moment: Språksociologi
   • göra språksociologihäftet
  8. Nationellt prov
   • Del A: Muntlig presentation
   • Del B: Läsförståelse
   • Del C: Skriva


 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Alla självrättande prov
Momentsajt

 

 

 

Svenska 1 - kursinnehåll / Innehållsförteckning
Momentsajt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)