www.larare.at

Språksociologihäfte

”Det viktigaste i det här kapitlet är att vi mer eller mindre omedvetet sänder ut språksignaler som säger hur vi vill bli uppfattade och som avgör hur vi blir uppfattade.” (Bok&Webb, s. 337)  

Läs Språksociologihäftet (som läraren tillhandahåller) och se till sajten Språksociologi arbeta med instuderingsfrågorna nedan.

Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 1 (lösenord krävs)

Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 2 (lösenord krävs)

 

Språksociologihäfte / Instuderingsfrågor
 

Utgå ifrån häftet och egna erfarenheter när du besvarar dessa frågor. Egna reflektioner och längre svar på de två sista frågorna möjliggör högre betyg.

1.  Vad menas med begreppet modersmål?

2.  Vad är det för skillnad på hur vi lär oss vårt modersmål och hur vi lär oss

    främmande språk?

3.  Vad är afasi? (Ta hjälp av Internet)

4.  Vad innebär dyslexi?

5.  Föreställ dig att du är ute och promenerar och plötsligt hör någon ropa ”Här är jag!”. Du ser dig omkring, men kan inte se vem som ropat. Ändå har du fått en uppfattning om vem personen som ropat är. Vad kan ett sådant kort utrop faktiskt säga oss om en person?

6. Inom språksociologin brukar man tala om olika ”lekter”, d.v.s. olika varieteter (varianter) av ett språk. Vad menas med nedanstående begrepp?

6a. dialekt

6b. kronolekt

6c. idiolekt

6d. sociolekt

7.  Vad är alltså skillnaden på en dialekt  och en sociolekt?

8. Vad menas med brytning när man tänker på talat språk? Vad beror brytningen på?

9. Vad är kännetecknande för ungdomars språk?

10. Vad beror det på att dialekterna har slätats ut, d.v.s. blivit mindre utpräglade och tydliga, på senare år?

11a. Vad menas med Rinkebysvenska?

11b. SMG är en annan benämning på s.k. Rinkebysvenska. Vad står förkortningen

    SMG för?

12a Vad är den främsta skillnaden mellan talat och skrivet språk?

12b  Vilka konsekvenser kan det få om man skriver precis som man talar?

13. Vad menas med kanslisvenska och vad är typiskt för denna språkform?

14.  Vilka skillnader finns, enligt språkforskningen, mellan mäns och kvinnors språk /sätt att tala? Var gärna ifrågasättande.

15.  Hur hänger språk och identitet samman? Ge exempel.

 

Språksociologihäfte / Språkspaning
 

Utgå ifrån egna erfarenheter när du besvarar dessa frågor.

1. Tänk efter vad det är som har fått dig att tala som du gör. Varifrån kommer dina föräldrar? Har du flyttat någon gång i ditt liv?

2. Hur viktigt är det för dig att du talar som dina vänner gör?

3. Vad är utmärkande för din variant av svenska? Ge några exempel. Vilka ord använder du som inte används i standardspråket? Hur skiljer sig ditt uttal?

4. Vad har du för syn på dialekter? Finns det några du tycker bättre eller sämre om?

5. Skulle det finnas ett värde av att alla talade standardspråk, så kallad "rikssvenska"? Motivera ditt svar.

 

 

 

Språksociologihäfte / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)