www.larare.at

Svenska 2 - kursinnehåll

PDF - GoogleDoc - Innehållsförteckning -

Kursen Svenska 2 består (i grova drag) av: 

 • Muntlig presentation 
 • Läsa och återge information; korrekt källhantering
 • Skriva utredande
 • Skriva argumenterande
 • Analysera text
 • Känna till litteraturhistoria
 • Språkets uppbyggnad
 • Språk i Norden

som övar upp 8 olika färdigheter som kan utövas med hjälp av följande sju moment:

 1. Moment: Inledande skrivuppgift
 2. Moment: Läsning
 3. Moment: Tala & argumentation
 4. Moment: Språkets uppbyggnad
 5. Moment: Litteratur
 6. Moment: Läsförståelse & texttyper
 7. Moment: Språkförhållanden i Norden

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Inledande skrivuppgift

Övning:

 1. Skriv en fiktiv berättelse (länk) på 300-900 ord.

Examination:

 1. Skriv om berättelse efter formativ bedömning/korrektur (lärarens anmärkningar).

Tanke bakom "Inledande skrivuppgift" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Läsning

Läs tio texter och lämna in tio "läsloggar" (Läsning).

Tanke bakom "Läsning" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Tala & argumentation

Övning:

 1. Gemensam argumentation.
 2. Självrättande prov: Stilfigurer 1 (14 frågor) - faktaunderlag
 3. Självrättande prov: Retorikprov - faktaunderlag.

Examination:

 1. Skriv ett inlägg.
 2. Göra an analys av ett tal. Förslag: Talanalys
 3. Håll ett tal (4-7min) i anknytning till samma tema/ämne som debattartikeln (grundläggande information och riktad information).

Tanke bakom "Tala" och vilka förmågor som övas och prövas

Tanke bakom "Argumentation" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Språkets uppbyggnad

Övning:

Göra en språklig analys av en text. Förslag på Arbetsmaterial.

Prefix och Suffix

Examination:

 1. Grammatik - ordklasser (32 frågor) - faktaunderlag
 2. Göra en språklig analys av text.

Tanke bakom "Språkets uppbyggnad" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Litteratur

Övningar:

 1. Självrättande prov: Litteraturhistoria 1 och faktaunderlag.
 2. Fördjupning i Modernismen: välj en -ism och redovisa skriftligt eller muntligt i grupp eller individuellt.
 3. Grupparbete: Franz Kafkas En läkare på landet eller Lagen (länk).

Examination:

 1. Fördjupningsarbete på ca 750 ord. Du ska alltså skriva om en författare, den tid hen levde under (litterär epok) och analysera minst en av författarens verk (texter).

Ta hjälp av Fördjupningsarbete och Litteraturanalys

Tanke bakom "Litteratur" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Läsförståelse & texttyper

Övningar:

 1. Läsförståelse (Introduktion och arbetsmaterial).
 2. Skriva krönika - faktaunderlag: Informella textyper.
 3. Välj en av tre texter som du gör ett referat på (som du redovisar för läraren på valfritt sätt)

Examination:

 1. Självrättande prov på olika Texttyper - faktaunderlag.
 2. Skriva referatprov (referera tre texter av fyra).

Tanke bakom "Läsförståelse" och vilka förmågor som övas och prövas

Tanke bakom "Texttyper" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Språkförhållanden i Norden

Välj en av övningarna:

Övning 1

 1. Stryk under och skriv i marginalerna i följande texter:
  • Svenska timmar av Waje och Skoglund (2006) s.229-s.246
  • Möt språket av Johansson, Karlsson och Nettervik (2009) s.246-254

använd dig av följande sajt som stöd.

Övning 2

 1. Läs och översätt de tre första styckena i en text på danska (lösenord krävs).
 2. Läs och översätt de tre första styckena i en text på norska (lösenord krävs).

Övning 3

 1. Jämför de tre olika nordiska språken utifrån följande material:

Examination:

 1. Självrättande prov: Språkförhållanden i Norden 1 (20 frågor) - faktaunderlag och/eller muntlig (grupp)redovisning av två språk som ställs emot varandra i jämförelse och relateras till svenska.

Tanke bakom "Språkförhållanden i Norden" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Skrivhantverket (Extra)

Alternativ 1: Läsa ett textutdrag; helst en klassiker och försök härma stilen och skriv en egen text i samma "anda".

Alternativ 2: Ta en faktatext och gör den litterär med hjälp av olika stilmedel.

Alternativ 3: Skriv om en text från Romantiken så att den passar bättre inom den litterärar epoken Upplysningen. Eller ta en text från Upplysningen och skriv om den så att den passar bättre inom den litterärar epoken Romantiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurskrav / Sammanfattning
 
  1. Moment: Inledande skrivuppgift
   • skriva en berättelse
  2. Moment: Läsning
   • göra ca 10 läsloggar
  3. Moment: Tala & argumentation
   • göra an analys av ett tal, hålla ett argumenterande tal och skriva en argumenterande text (förslagsvis inlägg)
  4. Moment: Litteratur
   • skriva ett fördjupningsarbete i litteratur
  5. Moment: Läsförståelse & texttyper
   • göra ett referat av faktatext
  6. Moment: Språkförhållanden i Norden
   • Självrättande prov och/eller och/eller muntlig (grupp)redovisning

 

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Alla självrättande prov
 
 1. Stilfigurer 1 (14 frågor) - faktaunderlag
 2. Retorikprov - faktaunderlag.
 3. Litteraturhistoria 1 och faktaunderlag.
 4. Texttyper - faktaunderlag.
 5. Minoritetsspråk (22 frågor) - faktaunderlag
 6. Språkförhållanden i Norden 1 (20 frågor) - faktaunderlag.

 

Svenska 2 - kursinnehåll / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)