Terminsplanering för: SA11BET

Ämne: Svenska 2    

APU Lov prov
Vecka

Dag: Tisdag kl. 14:15-15:50

sal: 115

Dag: Onsdag kl. 13:40-14:35

sal: 123

4

Presentation av lärare: Joni

Presentation av eleverna.

Genomgång: kursen Svenska 2 (vad har klassen gjort och vad ska klassen göra).

Eleverna fick till uppgift att skriva en text (ämne valfritt) på ca 300 ord som de lämnade in vid lektionsslut.

 

Presentation av larare.at

&

Introduktion: Moment: Litteraturhistoria

5

Moment: Litteraturhistoria

Genomgång av de litterära epokerna: forntiden, antiken och film om romantiken.

De litterära epokerna och Romantiken

 

Moment: Litteraturhistoria

Genomgång av de litterära epokerna: medeltiden, renässansen och upplysningen (en alldeles för lång föreläsning).

De litterära epokerna och Romantiken

6

Moment: Litteraturhistoria

Arbete med Romantiken.

De litterära epokerna och Romantiken

Moment: Litteraturhistoria

Läsning av Mary Shelleys Frankenstein följt av gruppdiskussion och klassdiskussion.

De litterära epokerna och Romantiken

7

Moment: Litteraturhistoria

Mary Shelleys Frankenstein: gruppdiskussion och klassdiskussion.

Påbörja skräckberättelse med utgångspunkt i tio punkter - använd dig av det som är typiskt för den litterära epoken: romantiken..

De litterära epokerna och Romantiken

Moment: Litteraturhistoria

Skriva skräckberättelse med utgångspunkt i tio punkter.

Utdelning av checklista i anknytning till berättande skrivande.

De litterära epokerna och Romantiken

8

 

Prov i Litteraturhistoria 1 (22 frågor)

Novelläsning: En läkare på landet av Kafka och arbete med frågor - du hittar materialet här.

01 "Frysbox, 2 år, i nyskick, lagom till 2-3 personer."

02 "En morgon sköt jag en elefant i min pyjamas. Jag kommer aldrig att begripa hur han kom i den." (Groucho Marx)

06 "I går sköt jag en hare med gevär på hundra meter."

Fortsätt skriva skräckberättelse med utgångspunkt i tio punkter och använd dig av checklista för att göra texten ännu bättre.

 

Friluftsdag

9 Sportlov

10

 

Fortsatt arbete med En läkare på landet av Kafka

&

Moment: Språk I

 

Språkriktighet, grammatik, satsbyggnad och meningskonstruktion

Moment: Språk I

 

Språkriktighet, grammatik, satsbyggnad och meningskonstruktion

11

Utvecklingssamtalsdag

Moment: Texttyper

 

Referat, Utredande texter, källhänvisningar och källförteckning och Argumenterande texter

12

Moment: Texttyper

Välj mellan att arbeta med antingen:

Referat av en faktatext

Utredande text - faktaredogörelse

eller

Argumenterande text (tes och argument)

Mejla läraren om vilken texttyp du valt och vilket material du ska använda.

 

Moment: Texttyper

Föreläsning: och källhänvisningar och källförteckning

 

 

Referat, Utredande texter, källhänvisningar och källförteckning och Argumenterande texter

13

Joni VAB:ar - ingen lektion.

Eget arbete med Referat, Utredande texter eller Argumenterande texter

 

Teaterföreställning - ingen lektion.

Fortsatt arbete med Referat, Utredande texter eller Argumenterande texter

Dead line: söndag 24:00

 

14

Påsklov

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Tisdag kl. 14:15-15:50

sal: 115

Dag: Onsdag kl. 13:40-14:35

sal: 123

15

Moment: Språk II

 

Språklänkar, Språkförhållanden, minoritetsspråk och dialekter (extern webbplats)

Moment: Språk II

 

Språklänkar, Språkförhållanden, minoritetsspråk och dialekter (extern webbplats)

16

Joni är på Microsofts Innovativa Lärartävling i samarbete med Lärarnas Riksförbund - lektionen inställd. Egna studier med rester gäller och ni som inte har några rester kan klappas sig på axeln och säga: bra jobbat.

Gör detta självrättande prov om minoritetsspråk.

 

Joni är på Microsofts Innovativa Lärartävling i samarbete med Lärarnas Riksförbund - lektionen inställd. Egna studier med rester gäller och ni som inte har några rester kan klappas sig på axeln och säga: bra jobbat.

Gör detta självrättande prov om minoritetsspråk.

17

Moment: Språk II

Lektionen gick bort i och med dansdagen. Lektionen tas igen genom att ni får göra ett grammatikprov på webben. Gå in på Innehåll, klicka på G, därefter på Grammatik. Här har du all information för att klara av provet. Du får med andra ord ha detta fönster uppe medan du gör provet. Provet hittar du längst ner i det gröna fältet till vänster.

Jag vill också att ni som inte gjort provet som är anknutet till Minoritetsspråk gör det - du hittar provet genom att in på Innehåll, klicka på M, därefter på Minoritetsspråk - längre ner hittar du det självrättande provet - jag har ändrat i provet så nu borde det funka bättre. Alla förutom Alice, Amina, Robert, Beate, Hanna och Rickard behöver göra provet.

 

Genomgång av sajterna: Argumentation & Muntlig presentation

18

Dagens lektion är till för att komplettera. Du ska gå in på din statussida och göra de uppgifter som det står "Saknas" på.

Du kommer åt din statussida genom att först gå in på larare.at, sedan klickar du på "Klassajter", därefter "Sa11bet" och avslutningsvis "Status".

Ditt lösenord är förnamn_första bokstaven i ditt efternamn_sista fyra siffrorna i ditt personnummer.

Jag har lagt in betyg från Johanna och är det något betyg du inte är nöjd med eller om du inte fått något betyg i ett visst moment måste du kontakta mig - då rekommenderar jag att du kommer på dagens lektion. Vill du ha hjälp, handledning eller träffa mig av andra skäl kommer du alltså på lektion - jag finns i klassrummet, annars kan du arbeta på egen ort - bara du gör något vettigt så blir jag nöjd.

Du har att göra...

/ Joni

Genomgång och planering av resterande lektioner.

19

Elevsamtal (riktad undervisning) & eget arbete Öppen scen

20

 

Jag har fått in MASSOR av arbeten och måste sätta mig ner och rätta, därför utgår dagens lektion.

Ni som inte har gjort alla inlämningsuppgifter - gör dem!

 

Öppen scen
Kalendarium för Sa11bet
Vecka

Dag: Tisdag kl. 14:15-15:50

sal: 115

Dag: Onsdag kl. 13:40-14:35

sal: 123

21

Öppen scen tre elever håller tal (enskilt!)

22

Öppet Öppet

23

   

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!