Momentplanering/grovplanering för EK12B - HT12

Genväg till klassajt

Ämne: Svenska 1

1. Presentation av Joni. Genomgång av kursinnehåll.

2. Moment: Måluppfyllelse

Grupparbete: uppgift svårare

3. Moment: Språksociologi

 • Introduktion av momentet
 • Språksociologihäftet

4. Moment: Skriva (språkriktighet & texttyper)

 • Introduktion av momentet
 • Språkriktighet
 • Grammatikprov
 • Texttyper
 • Föreläsning: insändare och krönika
 • Referatprov
 • Skriva - inlämningsuppgift

5. Moment: Tala

 • Introduktion av momentet
 • Föreläsning: röst, åhörarkontakt och kroppsspråk
 • Hålla tal - inledning, läs s.26 - s.41 i Insikter i svenska av Harstad & Tanggaard
 • Hålla tal - bestäm variant
 • Öppet - beroende av vilken variant eleverna väljer
 • Lyssna på tal
 • Stilfigurer - prov

6. Tema: skräck Litteraturhistoria, Romantiken och Filmanalys

 • Introduktion av temat
 • Litteraturhistoria - introduktion
 • Fördjupning i en epok: Romantiken
 • Film: Frankenstein
 • Skriv skräckberättelse eller gör en filmanalys av Frankenstein

7. Moment: Bok kontra film

 • Att döda ett barn av Stig Dagerman

8. Moment: Läslogg

9. Skriva CV

10. Nationella provet i Svenska 1

 • Inför NP
 • Muntlig (A)
 • Läsförståelse (B)
 • Skriftligt (C)

11. Bildanalys

 • Föreläsning
 • Grupparbete
 • Vernissage