www.larare.at

Centralt innehåll för Svenska 1

  01. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

  Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

  02. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

  Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

  03. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

  Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

  04. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

  Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

  05. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

  Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

  06. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

  Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

  07. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

  Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

  08. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

  Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 1: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Muntlig framställning med fokus på

mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2 Föregående

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.

Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4 Föregående

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik.

Grundläggande källkritik.

Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5 Föregående

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 6

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6 Föregående

Centrala motiv,

berättarteknik och vanliga

stildrag i fiktivt

berättande,

till exempel i skönlitteratur

och teater

samt i film och andra medier.

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 7

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7 Föregående

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och

analysera språk och

språklig variation

samt diskutera språkriktighetsfrågor.

 
Nästa kapitel

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Svenska 1: Centralt innehåll 8

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8 Föregående

Språklig variation i talat och skrivet språk

med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön.

Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

 

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

Joni Stam (2015)