V.02

9/1-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Välkommen
 2. Studiehandledningar ska skrivas på
 3. Inloggning på datorer på GyVux
 4. Introduktion: Svenska
  • Schemaupplägg/kalendariet
  • Kursinnehåll & kursupplägg
  • Moment: övningar och examinationsuppgifter - läs mer
 5. Centralt innehåll & kunskapskrav
 6. Lektionsupplägg & rutiner i mitt arbete som lärare samt inför varje lektion
 7. Moment - Läsning (1) - läsning i klassrummet
 8. Lektionsstart (tema: ditt namn)
 9. Läxa:

Gör utvärdering av lektion genom att klicka här.

V.03

13/1-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: din favoritfilm)
 2. Presentation av svenskämnet & eleverna - se mindmap kring ordet: Svenska (Word-format)
 3. Skrivning (Inledande skrivuppgift) - Svarta katten - dead line 14/1-14

 

16/1 -14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: "Var är jag om 10 år?")
 2. Introduktion: Moment Tala (Fakta & övningar i att tala)
 3. Självständigt arbete med övningar: Grön - Svenska 1, Orange - Svenska 2 och Röd - Svenska 3

 

V.04

20/1-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: Vad händer efter döden)
 2. Introduktion: Moment Tala (Fakta & övningar i Argumentation)

Gruppen delas upp i två grupper:

Grupp 1, 10:30-11:00: Redovisning av övningar (M)

Grupp 2, 11:00-11:30: Redovisning av övningar (M)

Övriga: Självständigt arbete med examination (M)

 

23/1-14

OBS! Torsdag 13:00-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen 12:00-13:00 Introduktionsföreläsning för dem som inte var med 1:a lektionen
 1. 13:00 Lektionsstart (tema: "en lyckad semester/ledighet")
 2. Moment Tala: gå igenom examinationsuppgift tillsammans
 3. 13:30 Genomgång och bearbetning av texten Svarta katten
 4. 14:30 Redovisning av övningar (M)

 

V.05

27/1-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

Elevsamtal där vi går igenom studierna, status och målsättning samt handledning - Anmäl dig på Doodle: tio elever

Självständigt arbete gäller: skriv om Svarta katten berättelse efter korrektur och/eller arbeta med Where the wild roses grow av Nick Cave (YouTube) (stencil)

Tisdag 28/1-14 Elevsamtal där vi går igenom studierna, status och målsättning samt handledning - Anmäl dig på Doodle: fem elever

Onsdag 29/1-14: fem elever

Torsdag 30/1-14

 1. 12:00 PM -Elev 1- 12:15 PM - flyttas till på måndag 3/2-14 efter lektionstid
 2. 12:20 PM - Elev 2- 12:35 PM - flyttas till på måndag 3/2-14 efter lektionstid

30/1-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

12:30 Lektionsstart (tema: Vad skulle du göra/ köpa om du vann en miljon kronor?)

ca 13:00 Redovisning (Tala): hålla tal inför klassen: sju elever

Introduktion av Moment - Läsförståelse & textyper

 1. Sajten: Läsförståelse
 2. Vad är läsförståelse?
  • Avkodning av symboler
  • Aktiv läsning
  • Ordförråd
 3. Utöka ditt ordförråd
 4. Olika texttyper. Fördjupning i Referat (för alla), Krönika (Sve02) och Essä, Novell eller Recension (SVE03)
 5. Underlag för referatövning:

 

V.06

3/2-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

Lektionsstart (tema: Det skulle jag vilja uppleva innan jag dör)

Övning: Göra referat av texten Spöken och gastar av Tora Wall (M)

Informella textyper: Skriv en krönika

Välj att lära dig mer om essä, novell eller recension och skriv en.

Övning: Välj en av följande texter som du gör ett referat på (M):

Högutbildade lever längre i ett ojämlikt Hälso-Sverige av artikelförfattarna: Vågerö, Erikson, Lundberg och Norrby (kräver lösenord)

Vårt förakt för svaghet av Ann Heberlein – en litteraturrecension av Harald Ofstads bok: Vårt förakt för svaghet (kräver lösenord)

 

6/2-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Lektionsstart (tema: Du får en "mille" (att skänka bort) till en välgörenhetsorganisation. Vilken och motivera varför. Kalle)
Redovisning av övning (M) Självständigt arbete med övning (M)
Självständigt arbete med övning (M) Redovisning av övning (M)
Genomgång av examinationsuppgift till Moment - Läsförståelse & textyper

 

Prov

7/2-14

Fredag 8:30-11:30
Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
Prov i referatskrivning i sal B (M)
Eget arbete med referat

 

V.07

10/2-14

Måndag 8:30-10:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen OBS! Salsändring och kortare lektion p.g.a. 2:a intaget till GyVux - Sal B
 1. Lektionsstart (tema: "SKAM")
 2. Föreläsning Litteraturhistoria (ingår i Moment - Språk & litteratur)
 3. Information om Elevcoaching
Februari-gruppen Information

 

13/2-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Välkomna de nya eleverna - Elevcoaching
 2. Introduktion: Moment - Språk & litteratur
  • Momentgenomgång
  • Arbete med Mary Shelleys Frankenstein
   • Stryk under ord och formuleringar som är antingen bra, krångliga eller obegripliga. Stryk också under ord och formuleringar som gör texten tidlös - alltså vad gör texten relevant för vår tid.
  • Eget arbete med romantikenkompendium
 3. Avslutning med Lektionsstart (tema: ?)
Februari-gruppen
 1. Välkomna - Elevcoaching i smågrupper
 2. Introduktion: Moment - Språk & litteratur
  • Momentgenomgång
  • Arbete med Mary Shelleys Frankenstein
   • Stryk under ord och formuleringar som är antingen bra, krångliga eller obegripliga. Stryk också under ord och formuleringar som gör texten tidlös - alltså vad gör texten relevant för vår tid.
  • Eget arbete med romantikenkompendium
 3. Avslutning med Lektionsstart (tema: ?)
 4. Välkommen
 5. Studiehandledningar ska skrivas på
 6. Inloggning på datorer på GyVux
 7. Introduktion: Svenska
  • Schemaupplägg/kalendariet
  • Kursinnehåll & kursupplägg
  • Moment: övningar och examinationsuppgifter - läs mer
 8. Centralt innehåll & kunskapskrav
 9. Lektionsupplägg & rutiner i mitt arbete som lärare samt inför varje lektion
 10. Moment - Läsning
 11. Läxa: Inledande skrivuppgift

 

Prov

14/2-14

Fredag 8:30-11:30
Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
Prov i referatskrivning i sal B (M) för dem som inte kunde göra det förra fredagen

 

 

 

V.08

17/2-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: vinter )
 2. Moment - Språk & litteratur
 1. Lektionsstart (tema: vinter )
 2. Moment - Språk & litteratur
Februari-gruppen

 

V.08

20/2-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Redovisning av Kafka (M)
  • 12:30-12:45 Grupp 1
  • 12:50-13:05 Grupp 2
  • 13:10-13:25 Grupp 3
  • 13:30-13:45 Grupp 4
  • 13:50-14:05 Övriga
 2. Redovisning/tal - Moment Tala
Februari-gruppen
 1. Redovisning av Kafka (M)
  • 12:30-12:45 Grupp 1
  • 12:50-13:05 Grupp 2
  • 13:10-13:25 Grupp 3
  • 13:30-13:45 Grupp 4
  • 13:50-14:05 Övriga
 2. 14:10 Lektionsstart (tema: )
 3. Inför nästa vecka

 

V.09

24/2 - 28/2

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

Sportlov - egna studier

Användbara sajter:

Sportlov - egna studier

Användbara sajter:

Februari-gruppen

 

 

V.10

3/3-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: ?)
 2. Språk & litteratur - frågestund och lägesrapport
Februari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: ?)
 2. Språk & litteratur - frågestund och lägesrapport
 3. Genomgång och bearbetning av texten Svarta katten

 

V.10

6/3-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

Handledning Doodle

Anmäl dig här (http://doodle.com/g2mv6g28kk5gtbrz)

Februari-gruppen

 

V.11

10/3-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen 8:30-10:00 Redovisning av författare och verk (Moment - Språk & litteratur) Ingen lektion. Självständigt arbete
Februari-gruppen

8:30-10:00 Redovisning av författare och verk (Moment - Språk & litteratur)

10:30-11:30 Föreläsning: Litteraturhistoria (del av Moment - Språk & litteratur)
10:30-11:30 Föreläsning: Litteraturhistoria (del av Moment - Språk & litteratur)

 

V.11

13/3-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete

Lektionen är riktad till Svenska 2 och 3, men alla som är intresserade är välkomna.

Källförteckning & Vetenskapligt arbete

Februari-gruppen

 

 

V.12

17/3-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

8:30-10:00 Redovisning av författare och verk (Moment - Språk & litteratur)

10:30-11:30 Återkoppling Språkriktighet & språkfrågor och Språkfel

samt språkliga "roligheter":

Lektionen är riktad till Svenska 1, men alla som är intresserade är välkomna.

Ingen lektion. Självständigt arbete.

Februari-gruppen
Mars-gruppen Information 11:00-11:30

 

V.12

20/3-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Välkomna de nya eleverna - Elevcoaching (för dem som inte gjorde det första gången) (2)
 2. Lektionsstart (tema: Döden)
 3. Moment - Språksociologi & Minoritetsspråk
Februari-gruppen
 1. Välkomna de nya eleverna - Elevcoaching
 2. Lektionsstart (tema: Döden )
 3. Moment - Språksociologi & Minoritetsspråk
Mars-gruppen
 1. Välkomna
 2. Lektionsstart (tema: Döden )
 3. Moment - Språksociologi & Minoritetsspråk
 4. Välkommen
 5. Studiehandledningar ska skrivas på
 6. Inloggning på datorer på GyVux
 7. Introduktion: Svenska
  • Schemaupplägg/kalendariet
  • Kursinnehåll & kursupplägg
  • Moment: övningar och examinationsuppgifter - läs mer
 8. Centralt innehåll & kunskapskrav
 9. Lektionsupplägg & rutiner i mitt arbete som lärare samt inför varje lektion
 10. Moment - Läsning
 11. Läxa: Inledande skrivuppgift

 

V.13

24/3-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete med: Språksociologihäftet med instuderingsfrågor, samt Språkspaning där du utgår från personliga erfarenheter.
 

Lektionsstart (tema: Vad, hur och för vem skulle du vilja laga middag för? )

Redovisning av (Språksociologi). Seminarie:

 1. Fördjupning 1: manligt och kvinnligt språk
 2. Fördjupning 2: Språk och identitet
Februari-gruppen
Mars-gruppen

 

V.13

27/3-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete.

12:30-13:15

Lektionsstart (tema: fotboll )

Moment - Språkförhållanden i Norden

 

13:30-14:15

Moment - Språkhistoria

 

Februari-gruppen
Mars-gruppen

V.13

27/3-14

Alla grupper

Ingen lektion. Självständigt arbete.

14:30-15:30

Redovisning av (Språksociologi). Seminarie:

 1. Fördjupning 1: manligt och kvinnligt språk (SVE02)
 2. Fördjupning 2: Språk och identitet (SVE03)

 

 

V.14

31/3-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete
Februari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: ?)
 2. Introduktion: Moment - Läsförståelse & textyper
 3. Sajten: Läsförståelse
 4. Vad är läsförståelse?
 5. Utöka ditt ordförråd
 6. Olika texttyper. Fördjupning i Referat (för alla), Krönika (Sve02) och Essä, Novell eller Recension (SVE03)
 7. Underlag för referatövning:
Mars-gruppen

 

V.14

3/4-14

Torsdag 12:30-14:00 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen obligatorisk närvaro: öppen lektion där var och en arbetar med det som behövs. Lärare finns på plats fram till 14:00.
Februari-gruppen
Mars-gruppen

 

V.15

7/4-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete.
Februari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: Import av exotiska djur? )
 2. Redovisning av övning Moment - Läsförståelse & textyper
Mars-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: ?)
 2. Redovisning av övning Moment - Läsförståelse & textyper
 3. Mary Shelley: Moment - Språk & litteratur

Boka handledningstid!

V.15

10/4-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Självständigt arbete. Handledning mellan 14:30-15:30 - boka tid!
Februari-gruppen

Redovisning av övning till Moment - Språk & litteratur (Kafka)

Mars-gruppen

Boka handledningstid!

Prov

11/4-14

Fredag 8:30-11:30
Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Februari och Mars- gruppen
Prov i referatskrivning i sal B (M)
Prov i Moment - Språkhistoria

Boka handledningstid!

 

V.16

14/4-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen

Självständigt arbete

Dead line för fördjupningsarbete (Moment - Språk & litteratur)

Februari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: Våren )
 2. Introduktion: Moment Tala (Fakta & övningar i att tala)
 3. Självständigt arbete med övningar:
Mars-gruppen

Boka handledningstid!

V.16

17/4-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: Påsken )
 2. Kursgenomgång och avstämning
Februari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: )
 2. Kursgenomgång och avstämning / fortsatt arbete med Moment Tala (Fakta & övningar i argumentation):
 3. Argumentationsövning
Mars-gruppen

 

V.17

21/4-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Påsklov - självständigt arbete
Februari-gruppen
Mars-gruppen

24/4-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Påsklov - självständigt arbete
Februari-gruppen
Mars-gruppen

 

V.18

28/4-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Självständigt arbete
Februari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: jämställdhet) - se sajt: Jämställdhet kontra Jämlikhet
 2. Moment Tala - redovisning av övningar & återkoppling till fakta
Mars-gruppen

 

Onsdag

30/4-14

12:30 - 15:30
Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Alla grupper Provtillfälle för de som inte gjort ett prov

 

1/5-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Valborg, 1:a maj - lektionsfritt
Februari-gruppen
Mars-gruppen

 

 

V.19

5/5-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari- gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete
Februari- gruppen
 1. Lektionsstart (tema: grillning )
 2. Utvärdering av kursen (jag vill ha in utvärderingen med handskrivna svar)
 3. Redovisning Moment Tala
 4. Elevsamtal
Mars-gruppen

Boka betygssamtal & handledning (Doodle)

8/5-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen
 1. Lektionsstart (tema: ?)
 2. Utvärdering av kursen (jag vill ha in utvärderingen med handskrivna svar)
 3. Praktisk information: kursavslut, betyg, resterande lektionsinnehåll och sista lektionen
 4. Avslutande skrivuppgift
 5. Elevsamtal
Februari-gruppen
Mars-gruppen

Boka betygssamtal & handledning (Doodle)

 

V.20

12/5-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Självständigt arbete
Februari- gruppen
 1. Utvärdering av kursen (jag vill ha in utvärderingen med handskrivna svar)
 2. Redovisning: Moment Tala
Mars-gruppen

Boka betygssamtal & handledning (Doodle)

 

15/5-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Ingen lektion. Arbete med rester & handledning
Februari-gruppen
Mars-gruppen

Boka betygssamtal & handledning (Doodle)

Kalendarium (Uppdaterad: )

Sal: C

förklara upplägg se alla gruppmejl Inspelade föreläsningar Sök

 

V.21

19/5-14

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Arbete med rester & handledning
Februari- gruppen Dead line för fördjupningsarbete (Moment - Språk & litteratur) - öppen frågestund 10:00-11:00
Mars-gruppen

Boka betygssamtal & handledning (Doodle)

22/5-14

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Januari-gruppen Sista lektion! Festligheter? Knytis?
Februari-gruppen
Mars-gruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.33

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.34

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.35

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.36

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.37

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.38

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.39

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.40

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.41

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.42

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.43

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.44

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.45

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.46

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.47

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.48

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.49

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

V.50

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

51

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3      

 

 

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1      
Grupp 2      
Grupp 3