Svenska 1 för S1c - HT16 (VT17)

Vecka: 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51

Kurstimmar:                 12h                              24h                                    36h            = ca 40h

Kurslitteratur: www.larare.at / www.inlasningstjanst.se,

Moment: Inledande skrivuppgift, Tala & argumentation, Språksociologi

Arbetsmaterial: Öppet dokument / TodaysMeet / Exit ticket / www.menti.com (262323) / Kursavstämning

Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

Styrdokument: Förmågor, Centralt innehåll, Kunskapskrav

Vecka

Tisdag 12:00 - 13:10

Sal: J118

Onsdag 9:45 - 11:00

Sal: E116

34

Läs: Svarta katten av Edgar Allen Poe och skriv ner svåra ord i det öppna dokumentet.


Introduktion, och

kursinnehåll


Ibland är det lättare att förklara eller förstå ord genom att sätta in dem i ett sammanhang, kanske också ersätta det svåra ordet med en synonym.


Det är svårt att förklara ordet “bävan”, därför ser jag till sammanhanget: “känner bävan inför…” och ersätter “bävan” med “oro”: “känner oro inför…”

Läxa

35

Joni är hemma med sjukt barn (VAB) vilket innebär egna studier: Se filmklipp: The Black Cat - Short Movie (engelskt tal utan text) - 17:35 (ordagrann återgivning av Poes verk Svarta katten)

  • tid: 00:00 - 02:49 =  s.178 - s.179

  • tid: 02:49 - 06:26 = s.180 - s.181

  • tid: 06:26 - 17:36 = s.182 - s.187


 • Återkoppling: läxan och tisdagens lektion

 • Rutiner vid frånvaro

 • Filmsnack

 • Namnkedjan

 • Grupparbete (lägg in materialet i det öppna dokumentet)

  • Skriv en fabel (Svarta katten av Poe)

  • Tyst läsning av: sajten Berättande (fakta) och skriv en sammanfattning av faktatexten.

 • Flippat klassrum: se filmklipp


36

Screening: läsförståelsetest

Testet består av fler delar och du kan inte plugga inför det.

 1. Läsförståelse (ca 35min)

 2. Ordkedjor (3min)

 3. Meningskedjor A (5min)


Jag vill att du tar med dig penna, sudd och papper för testet görs inte på dator. Du behöver med andra ord inte ta med dig datorn till lektionen.


Sprid gärna denna information till dem som inte läst kalendariet

 • Joni är hemma med sjukt barn (VAB).

 • Skriv en berättelse utifrån nyckelorden i det öppna dokumentet.

 • 37

  www.inlasningstjanst.se,

  https://www.digiexam.se


  Screening: läsförståelsetest?

  1. Diktamen (25min) i Digiexam - PROV ID: 112819235 (om det funkar - annars jobbar vi med papper och penna)


  Dubbelbokning av sal E116: eget arbete med följande:

  • Diskutera filmklipp i grupp och skriv en sammanfattning i det öppna dokumentet.

  • Moment Inledande skrivuppgift

   • Examination: ta hjälp av nyckelorden och skriv en (skräck)berättelse.

  • Skrivtid


  38


 • Lärportfolio

 • Diktamen

 • Språkriktighet

 • Skrivtid


  • Kamratrespons

   • Byt text med en klasskamrat och skriv respons utifrån: Respons på helheten. Din respons ska läggas in i din klasskamrats lärportfolio (glöm inte att skriva ditt namn i rubriken). Responsen ska läsas och förhoppningsvis leda till en bättre text.

  • Skrivtid: skriv om din berättelse med hänsyn till responsen du fått av en klasskamrat.


  39


  Jobba med text från Samhällskunskapen.

  1. Gå igenom: Faktaläsning (understrykningar och marginalanteckningar) och Sveriges vanligaste ord

  2. Plocka ut nyckelord

  3. Skriv upp svåra ord och slå upp dem

  4. Skriv kortare sammanfattning utifrån nyckelord

  5. Ny gruppindelning därefter grupparbete: jämför sammanfattning med varandra och skriv en gemensam som läses upp inför klassen.  Grupparbete

  Återkoppling:  text från Samhällskunskapen
  40


  Tyst läsning av: Snäckorna av Karin Boye


  Moment Tala & argumentation


  Inläsningstjänst.se: Bok: Insikter i svenska - Svenska 1 och lyssna på Kapitel ett: Tala


  Läxa: Innan du lämnar ifrån dig din berättelse för korrektur ska du läsa följande.  Tyst läsning av: Snäckorna av Karin Boye och besvara textfrågorna i era lärportfolier i ca 15 min.


  Moment Tala & argumentation

  • Grupparbete:

   • Vad utgör en god talare? Ge gärna exempel.

   • Vad utgör en dålig talare? Ge gärna exempel.


  Inläsningstjänst.se: Bok: Svenska impulser 1 - Svenska 1. Kapitel: Tes och argument (s.103)


  Flippat klassrum: se Webblektion: Argumentation - 150414 (11:07) inför måndagens redovisning kl 9:15.

  41


  OBS! Måndag: redovisning ca 10 minuter per grupp 9:15 - 10:30 i G219. Stöd inför redovisningen:

  Tes: det här landet följer inte de mänskliga rättigheterna för att…

  Arg. orsaker till att landet inte följer de mänskliga rättigheterna


  • Återkoppling: måndagens redovisning

  • Alla hade inte gjort läxan: innan du lämnar ifrån dig din berättelse för korrektur ska du läsa följande.

  • Moment Tala & argumentation

   • Grupparbete:

    • Skriv ihop en 10-tips matris för talare. Använd information från tidigare föreläsning (bildspel), läsning och egna erfarenheter.

   • Gemensam genomgång av grupparbete • Introduktion och instruktioner: Minital

 • Förberedelse inför nästa vecka

 • Vill du göra ett fantastiskt bildspel (Power Point)? Se följande sajt: Bildspel.

 • 42


  Minital och elevrespons: nio elever


  Övriga läser argument och fyller i formulär  Minital  och elevrespons: nio elever


  Övriga läser argument och fyller i formulär


  43

  Övriga skriver argumenterande: Insändare (Dead line?)

  44

  45
 • Klassrumsklimat

 • Jobba med Kursavstämning

 • Elevsamtal

 • 46  Flippat klassrum: se föreläsning om Språksociologi (11:24) och fyll därefter i exit ticket
  Se gärna: Björn Ranelids föreläsning om språk (2:20 - tills du tröttnar) - bättre ljud i denna inspelning.

  47

  • Moment Språksociologi

   • De som inte gjort eller inte hann med igår: fyll i formulär kopplat till Språksociologihäftet övriga med på genomgång av resultat.

   • Gruppindelning:

    • Grupp 1: fyra elever

     • Tema: Ungdomsspråk, Slang, Svordomar

    • Grupp 2: fem elever

     • Tema: Sexolekt, sociolekt       

    • Grupp 3: fyra elever

     • Tema: Språk och identitet

    • Grupp 4: fyra elever

     • Tema: Manligt språk, Kvinnligt språk, identitetsskapande

   • Grupparbete: språksociologiskt dilemma.


  48
 • Moment Språksociologi

 • Jobba gruppvis med språksociologiskt dilemma.

 • 49

  50
 • Moment Språksociologi

 • Redovisning av språksociologiskt dilemma.

 • Publiken gör elevrespons

 • Vecka

  Tisdag 12:00 - 13:10

  Sal: J118

  Onsdag 9:35 - 10:50

  Sal: E116

  51


  • Tid för komplettering, elevsamtal och handledning


  De som ligger i fas är lediga


  Svenska 1 - Vårterminen 2017 (HT16)

  Vecka:  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23

  Kurstimmar:          52h                      64h                                    76h                             88h

  Kurslitteratur: www.larare.at / www.inlasningstjanst.se,

  Moment: Läsförståelse & texttyper, Läsning och Litteratur samt NP

  Arbetsmaterial: Öppet dokument / TodaysMeet / Exit ticket / www.menti.com (262323) /

  Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

  Styrdokument: Förmågor, Centralt innehåll, Kunskapskrav

  Vecka

  Tisdag 12:00 - 13:10

  Sal: J118

  Onsdag 9:35 - 10:50

  Sal: E116

  2
  3  4
  5  6  7  8  9

  10

  Moment: Litteratur


  11  12  13

  NP


  14  15  16

  17

  NP / Moment: Litteratur


  18  19  20

  Öppet innehåll


  21  22  23  24