www.larare.at

Centralt innehåll för Svenska 1

Utan länkar -

  1. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

  Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

  2. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

  Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

  3. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

  Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

  4. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

  Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

  5. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

  Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

  6. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

  Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

  7. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

  Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

  8. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

  Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

 

 

 

Centralt innehåll för Svenska 1 utan länkar

 

Joni Stam (2015)