Terminsplanering för: SP3C

Ämne: Psykologi A   

Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Fredag 10:05-11:20

sal: 322

35

Moment: Psykologi introduktion

Presentation av Joni.

Introduktion av kursen Psykologi A och praktisk info.

Läs Psykologikompendium (utelämna föreläsning och seriestripp).

Tankekarta: Psykologi: Förståelse, CBT, känslor, tankar, självinsikt, ångest, problem, medvetenhet, omsätter stora mängder pengar, beteende, miljö, öppenhet, prata, lyssna.

Arbetsuppgift 1: Besvara frågan: ”Vad är psykologi?” Lämna in vid lektionsslut. Använd dig av häftet och tankekartan (och egna kunskaper förstås).

36

Läs i Lev tiden s.13-s.25

Grupparbete: gör referat i anknytning till kapitlets underrubriker: "Psykologins historia", Tre pionjärer", Psykologin i Sverige", "Psykologisk forskning", "Tillämpad psykologi", "Psykologi och psykiatri" och "Perspektiv och områden". Börja med att välja någon i gruppen som börjar skriva referat (tanken är att alla i gruppen ska skriva, därför skiftar ni skrivare efter ett tag). Referatet ska inledas med rubrik och vara så kort och informativt som möjligt.

Fråga: Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri?

Svar: Psykologin sysslar beteende i allmänhet och psykiatrin med beteende som är skadligt för en själv och/eller andra.

37

Återkoppling till förra veckans grupparbete (skriva referat).

Gemensam genomgång med utgångspunkt i föreläsning. Återkoppling till frågan: Vad är psykologi?

Psykologiska experiment

1) Pavlovs hundar (betingning). Ivan Pavlov utförde ett experiment på hundar där hunden fick höra ett kloclljud varje gång den fick mat. Efter ett tag hade hunden lärt sig att när klockan ringde så var det dags för mat (kan jämföras med skolklockan i grundskolan). Men förvirring uppstod då klockan ringde men där fanns ingen mat. Hunden viftade på svansen och avsöndrade saliv och förväntade sig mat. Hunden hade "betingats" att koppla ringklockans ljud med mat.

2) Gruppsykologi (apor, bananer och en sprinkler). Man placerar ett gäng apor i ett rum där det finns en trappa upp till en avsats högre upp där det ligger en massa bananer. Men varje gång en apa försöker klättra upp och ta en banan sätts en sprinkler igång via en rörelsesensor placerad uppe vid bananerna. Sprinklern sprider iskallt vatten på alla aporna. Ganska snart hindrar aporna varandra att klättra upp på avsatsen. Nästa steg blir att ta in en ny apa till gruppen och ta bort en av de ursprungliga. Den nya apan försöker förstås klättra upp och hämta en smaskig banan, men hindras av de andra aporna som vet vad som händer när man går upp på avsatsen. Den nya apan lär sig att inte gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Nästa steg blir att ta in nya apor tills alla de ursprungliga aporna är utbytta. Aporna hindrar fortfarande varandra att gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Detta exeperiment visar på hur gruppsykologi kan bidra till "lydnad".

3) Burken med nötter. Ta en syltburk och lägg ner en läcker nöt i den. Ställ burken framför apan och apan försöker direkt att stoppa ner hela handen för att ta ut nöten, men misslyckas i och med att när handen greppar nöten får apan inte upp handen ur burköppningen. Vi ger apan en pinne och han använder den direkt, men kan fortfarande inte få ut nöten. Men om vi "lär" apan att vända på burken så att nöten trillar ut kan han lära sig att få tag på nöten. Testa gärna detta experiment på en treåring - är treåringen smartare än en apa?

 

Samtal med vissa elever angående första inlämningen.

38

 

Se videoklipp: Milgrams experiment (remake) 1/3, tid: 5:59, Milgrams experiment (remake) 2/3, tid:5:59 och Milgrams experiment (remake) 3/3, tid: 4:00 - ett mer modernt experiment som grundas på ett experiment från 1960-talet.

Grupparbete: ha "filmsnack" (se moment: Socialpsykologi) i anknytning till videoklippet - utse en sekreterare som antecknar huvuddragen i gruppdiskussionen.

 

39

 

Återkoppling till referatuppgiften och Milgrams experiment uppgiften

Se film: Stora tänkare - inom psykologin.

Arbetsuppgift till filmen:

Skriv tre frågor som anknyter till filmen och kan besvaras av någon som sett filmen - lämna in vid lektionsslut.

 

40

Joni VAB:ar - därför får ni arbeta självständigt med återkopplingen ("filmsnack") till filmen Stora tänkare. Besvara frågorna i mindre grupper och lämna in svaren till nästa lektion (glöm inte skriva namn på deltagarna).

 

41

Återkoppling till förra veckans arbetsuppgift och "självständiga studierna". Funkade informationsförmedlingen? Gjorde ni uppgiften? Varför gjorde ni inte uppgiften? Hur var frågorna?

Angående provet - måste flyttas till V.46

Läs s.22-s.25 i Lev i tiden av Cronlund & artikeln: Jakten på normalitet gör samhället sjukt (SvD)

Grupparbete, 3-4 personer per grupp. En person skriver (glöm inte att växla skriftsställare så att skrivbördan blir jämnt fördelad - var goda medmänniskor). Utgå från följande frågor:

 1. I vilka yrken har man användning av psykologi? Varför?
 2. Vad innebär forskningsetik?
 3. Varför ska vi undvika ordet: "normal"?
 4. Varför är psykologer och psykiatrer vår tids orakel (vägledare)?
 5. Vad är ett symptom?
 6. Vad innebär trångsynthet och varför är det så farligt?
 7. Vad kan en "bokstavskombination" (t.ex. ADHD) eller diagnos (t.ex. autism och dyslexi) ha för fördelar och nackdelar? Vad vinner individen på att få en benämningen: ADHD, autism eller dyslexi? Vad kan vara inskränkande med att få benämningen: ADHD, autism eller dyslexi?
 8. Vad betyder "själsligt lidande"?
 9. Vad innebär "terapidefekten"?
 10. Vad betyder ordet "norm" och hur ska vi förhålla oss till det?
 11. Vad betyder "originalitet"?
 12. Skapa en egen fråga (som anknyter till de texter du läst) och besvara den.

Therese på besök.

 Genväg till klassajt

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Fredag 10:05-11:20

sal: 322

42

Gemensam genomgång av:

 1. I vilka yrken har man användning av psykologi? Varför?
 2. Vad innebär forskningsetik?
 3. Varför ska vi undvika ordet: "normal"?
 4. Varför är psykologer och psykiatrer vår tids orakel (vägledare)?
 5. Vad är ett symptom?
 6. Vad innebär trångsynthet och varför är det så farligt?
 7. Vad kan en "bokstavskombination" (t.ex. ADHD) eller diagnos (t.ex. autism och dyslexi) ha för fördelar och nackdelar? Vad vinner individen på att få en benämningen: ADHD, autism eller dyslexi? Vad kan vara inskränkande med att få benämningen: ADHD, autism eller dyslexi?
 8. Vad betyder "själsligt lidande"?
 9. Vad innebär "terapidefekten"?
 10. Vad betyder ordet "norm" och hur ska vi förhålla oss till det?
 11. Vad betyder "originalitet"?
 12. Skapa en egen fråga (som anknyter till de texter du läst) och besvara den.

 

43

 

Arbeta med diagnos i psykologi - instuderingsfrågor till provet.

 

44

Höstlov

45

Läs s.35-s.39 i Lev tiden av Cronlund

1. Film om Sigmund Freud: del 1 ( se gärna del 2 och del 3 på egen hand)

2. "Filmsnack" med utgångspunkt i

 1. Sexualitet / barns sexualitet
 2. Det personliga
 3. Varma och kalla duschar
 4. Lobotomi
 5. "The talking treatment" ("att tala" och "att lyssna") hjälper patienten att konfrontera sina tankar - självanalys (självreflektion)
 6. "Terapisoffan" - ingen ögonkontakt med terapeuten
 7. Det undermedvetna - isberget
 8. Medicinering - kokain (jämför med den narkotikaklassade medicineringen till barn och ungdomar med ADHD)

46

 

Dela upp eleverna i fyra grupper - varje grupp får ca 5 diagnoser att rätta (grupparbete).

Lev i tiden av Cronlund: (s.13-21) och (s.22-s.25) och instuderingsfrågor

 

47

 

Prov

Första inlämningen ska baseras på första momentet: psykologi introduktion. Med hjälp av dina nya kunskaper i psykologi ska du återkoppla till inledande uppgift.Du ska producera (skriva) ett ”paper” (en kortare text) med rubriken ”Vad är psykologi?” (mellan 400-600 ord). Kolla upp betygskriterierna så att du kan nå det betyg du strävar att nå.

Eleven måste ta med sig sin egen dator.

 

48

 

Introduktion av moment De fem psykologiska perspektiven

Gruppindelning:

Grupp 1: 10:00-10:20 (4 deltagare) - Det biologiska perspektivet

Grupp 2: 10:20-10:40 (4 deltagare) - Det psykodynamiska perspektivet

Grupp 3: 10:40-11:00 (4 deltagare) - Det behavioristiska perspektivet

Grupp 4: 10:00-10:20 (4 deltagare) - Det humanistiska perspektivet

Grupp 5: 10:20-10:40 (4 deltagare) - Det kognitiva perspektivet

Grupp 6: 10:40-11:10 (5 deltagare) - Sammanfattning av de fem perspektiven

 

49

 

Självständigt arbete med De fem psykologiska perspektiven - jag håller inte i någon lektion. Vill ni ha handledning får ni mejla mig.

Alltså: INGEN lektion.

 

50

 

Självständigt arbete med De fem psykologiska perspektiven & handledning

Mitt rum är 306 och min mejl är.

51

 

Självständigt arbete med De fem psykologiska perspektiven & handledning

Mitt rum är 306 och min mejl är.

 Genväg till klassajt

God jul & gott nytt år

   

APU Lov prov
Vecka

Dag: Fredag 10:30 - 11:45

sal: 322

2

Film & psykologi: Shutter Island och instuderingsfrågor

3

Joni VAB:ar

4

 

Film & psykologi: Shutter Island och instuderingsfrågor

 

5

 

Film & psykologi: Shutter Island och instuderingsfrågor

 

6

Psykologilektionen inställd - friluftsdag

 

7

Redovisning i anknytning till De fem psykologiska perspektiven

 

De grupper som hellre vill göra skriftligt (alla utom två) får göra det - inlämning vid bestämd redovisningsdag. Materialet kopieras och får läsas och kommenteras av klasskamraterna.

8

Läsning och kommentarer på varandras texter om de olika perspektiven

 

De grupper som hellre vill göra skriftligt (alla utom två) får göra det - inlämning vid bestämd redovisningsdag. Materialet kopieras och får läsas och kommenteras av klasskamraterna.

9 Sportlov

10

Läsning och kommentarer på varandras texter om de olika perspektiven

11

 

Introduktion av Individuellt specialarbete (Förslagsvis: Psykisk ohälsa, fobier eller kärlek)

 1. Frågeställning
 2. Avhandling & anknytning till perspektiv
 3. Reflektion
 4. Exempel
 5. Sammanfattning

Skumma igenom de olika teman som jag länkat till ovan och välj ett av dem. Formulera en frågeställning och skicka till läraren.

Vill du skriva om något annat får du kontakta läraren och få OK - i samma mejl ska du också presentera frågeställning och förslag på litteratur.

Klicka här för att få tillgång till kurslitteratur (lösenord krävs).

När det gäller elevsamtal/handledning framöver ska ni se till Jonis schema och föreslå tid - jag kommer att vara på Kristine alla dagar utom torsdagar då jag är på Lugnet. Alla elever ska ha elevsamtal/handledning då vi också diskuterar kurs och betyg.

Längd: ca 1000 ord

 

12

 

Elevsamtal / handledning

Se bokningslista

Övriga individuellt specialarbete

13

Ledigt - långfredag

14

Påsklov

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Fredag 10:30 - 11:45

sal: 322

15

 

Individuellt specialarbete (Psykisk ohälsa, fobier eller kärlek)

 1. Frågeställning
 2. Avhandling & anknytning till perspektiv
 3. Reflektion
 4. Exempel
 5. Sammanfattning

Skumma igenom de olika teman som jag länkat till ovan och välj ett av dem. Formulera en frågeställning och skicka till läraren.

Vill du skriva om något annat får du kontakta läraren och få OK - i samma mejl ska du också presentera frågeställning och förslag på litteratur.

Klicka här för att få tillgång till kurslitteratur (lösenord krävs).

När det gäller elevsamtal/handledning framöver ska ni se till Jonis schema och föreslå tid - jag kommer att vara på Kristine alla dagar utom torsdagar då jag är på Lugnet. Alla elever ska ha elevsamtal/handledning då vi också diskuterar kurs och betyg.

Längd: ca 1000 ord

Elevsamtal / handledning

Se bokningslista

Övriga individuellt specialarbete

16

 

Individuellt specialarbete (Psykisk ohälsa, fobier eller kärlek)

 1. Frågeställning
 2. Avhandling & anknytning till perspektiv
 3. Reflektion
 4. Exempel
 5. Sammanfattning

Skumma igenom de olika teman som jag länkat till ovan och välj ett av dem. Formulera en frågeställning och skicka till läraren.

Vill du skriva om något annat får du kontakta läraren och få OK - i samma mejl ska du också presentera frågeställning och förslag på litteratur.

Klicka här för att få tillgång till kurslitteratur (lösenord krävs).

När det gäller elevsamtal/handledning framöver ska ni se till Jonis schema och föreslå tid - jag kommer att vara på Kristine alla dagar utom torsdagar då jag är på Lugnet. Alla elever ska ha elevsamtal/handledning då vi också diskuterar kurs och betyg.

Längd: ca 1000 ord

Elevsamtal / handledning

Se bokningslista

Övriga individuellt specialarbete

Kalendarium för Sp3c

17

 

Individuellt specialarbete (Psykisk ohälsa, fobier eller kärlek)

 1. Frågeställning
 2. Avhandling & anknytning till perspektiv
 3. Reflektion
 4. Exempel
 5. Sammanfattning

Skumma igenom de olika teman som jag länkat till ovan och välj ett av dem. Formulera en frågeställning och skicka till läraren.

Vill du skriva om något annat får du kontakta läraren och få OK - i samma mejl ska du också presentera frågeställning och förslag på litteratur.

Klicka här för att få tillgång till kurslitteratur (lösenord krävs).

När det gäller elevsamtal/handledning framöver ska ni se till Jonis schema och föreslå tid - jag kommer att vara på Kristine alla dagar utom torsdagar då jag är på Lugnet. Alla elever ska ha elevsamtal/handledning då vi också diskuterar kurs och betyg.

Längd: ca 1000 ord

Elevsamtal / handledning

Se bokningslista

Övriga individuellt specialarbete

18

Individuellt specialarbete (Psykisk ohälsa, fobier eller kärlek)

 1. Frågeställning
 2. Avhandling & anknytning till perspektiv
 3. Reflektion
 4. Exempel
 5. Sammanfattning

Skumma igenom de olika teman som jag länkat till ovan och välj ett av dem. Formulera en frågeställning och skicka till läraren.

Vill du skriva om något annat får du kontakta läraren och få OK - i samma mejl ska du också presentera frågeställning och förslag på litteratur.

Klicka här för att få tillgång till kurslitteratur (lösenord krävs).

När det gäller elevsamtal/handledning framöver ska ni se till Jonis schema och föreslå tid - jag kommer att vara på Kristine alla dagar utom torsdagar då jag är på Lugnet. Alla elever ska ha elevsamtal/handledning då vi också diskuterar kurs och betyg.

Längd: ca 1000 ord

Eget arbete med specialarbete

19

Ledigt

20

Individuellt specialarbete (Psykisk ohälsa, fobier eller kärlek)

 1. Frågeställning
 2. Avhandling & anknytning till perspektiv
 3. Reflektion
 4. Exempel
 5. Sammanfattning

Skumma igenom de olika teman som jag länkat till ovan och välj ett av dem. Formulera en frågeställning och skicka till läraren.

Vill du skriva om något annat får du kontakta läraren och få OK - i samma mejl ska du också presentera frågeställning och förslag på litteratur.

Klicka här för att få tillgång till kurslitteratur (lösenord krävs).

När det gäller elevsamtal/handledning framöver ska ni se till Jonis schema och föreslå tid - jag kommer att vara på Kristine alla dagar utom torsdagar då jag är på Lugnet. Alla elever ska ha elevsamtal/handledning då vi också diskuterar kurs och betyg.

Längd: ca 1000 ord

Eget arbete med specialarbete och inlämning av individuellt specialarbete (DEAD LINE på söndag 24:00)

21

Arbete med rester

22

Arbete med rester

23

Klämdag - ledigt
24 En festlig avslutning

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!