www.larare.at

Svenska 3 - kursinnehåll

PDF - GoogleDoc - Innehållsförteckning -

Kursen Svenska 3 består (i grova drag) av: 

 • Muntlig presentation 
 • Läsa och återge information; korrekt källhantering
 • Skriva vetenskapligt
 • Ställa upp en god argumentation
 • Analysera retorik
 • Analysera text
 • Känna till litteraturhistoria
 • Känna till Språkhistoria

som övar upp 8 olika färdigheter som kan utövas med hjälp av följande fem moment:

 1. Moment: Läsning
 2. Moment: Tala & argumentation
 3. Moment: Litteratur
 4. Moment: Läsförståelse & texttyper
 5. Moment: Språkhistoria

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Läsning

Läs tio texter och lämna in tio "läsloggar" (Läsning).

Tanke bakom "Läsning" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Tala & argumentation

Övning:

 1. Skriv en wikipediatext om Retorik (länk).
 2. Självrättande prov i Retorik (Retorikprov och faktaunderlag)
 3. Självrättande prov i stilfigurer: Stilfigurer 2 - faktaunderlag

Examination:

 1. Skriv en debattartikel (länk)
 2. Håll ett tal (5-8min) i anknytning till samma tema/ämne som debattartikeln (grundläggande information och riktad information)
 3. Analys av ett tal som redogörs muntligt i seminarieform (länk).

Tanke bakom "Tala" och vilka förmågor som övas och prövas

Tanke bakom "Argumentation" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Litteratur

Övningar:

 1. Självrättande prov: Litteraturhistoria 2 och faktaunderlag
 2. Nedslag i Modernismen: välj en -ism och redovisa muntligt i grupp eller individuellt eller fördjupning i en litteraturanalysmetod.

Examination: Fördjupningsarbete på ca 1000 ord.

 1. Komparativ analys. Du ska skriva om två författare från olika epoker (helst en kvinnlig och en manlig).
 2. Tematisk litteraturanalys (redogör också epoktillhörighet)
 3. Biografisk litteraturanalys (redogör också epoktillhörighet)
 4. Karaktärsanalys (redogör också epoktillhörighet)

Minst ett litterärt verk ska ligga till grund för analysen.

Uppsatsens formalia/form ska vara utarbetad. Ta hjälp av Fördjupningsarbete, Källförteckning, Att skriva uppsats och Utredande text.

Tanke bakom "Litteratur" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Läsförståelse & texttyper

Övning:

 1. Välj att lära dig mer om essä, novell eller recension och skriv en - faktaunderlag: Olika texttyper
 2. Välj en av följande texter som du gör ett referat på (som du redovisar för läraren på valfritt sätt):

Examination:

 1. Självrättande prov på olika Texttyper - faktaunderlag.
 2. utgå från övning och lägg till ännu en text (efter eget val) med samma tema och skriv rent referatet och skicka in till läraren.

Tanke bakom "Läsförståelse" och vilka förmågor som övas och prövas

Tanke bakom "Texttyper" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Språkhistoria

Övning:

 1. Läs faktatext om språkhistoria (lösenord krävs) - använd dig av följande sajt som stöd - lämna in materialet till din lärare.

Examination:

 1. Skriftligt prov

Tanke bakom "Språkhistoria" och vilka förmågor som övas och prövas

 

 

 

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Nationellt prov

Övning:

 1. Inför del A:Läsa in material - använd dig av följande sajt som stöd. Gör en sammanfattning av faktatext (lösenord krävs); mellan 400-900 ord.
 2. Inför del B: muntlig presentation av valfritt ämne (helst informativt tal).

Examination:

 1. Muntligt föredrag
 2. Skriftlig uppgift

 

 

Kurskrav / Sammanfattning
 
  1. Moment: Inledande skrivuppgift
   • skriva en berättelse
  2. Moment: Läsning
   • göra ca 10 textanalyser
  3. Moment: Tala & argumentation
   • hålla ett argumenterande tal och skriva en argumenterande text (förslagsvis debattartikel)
  4. Moment: Litteratur
   • skriva ett fördjupningsarbete i litteratur
  5. Moment: Läsförståelse & texttyper
   • göra ett referat av faktatext
  6. Moment: Språkhistoria
   • göra språkhistoriaprov
  7. Nationellt prov
   • skriva en vetenskaplig text
   • Hålla i ett muntligt föredrag

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Alla självrättande prov
 
 1. Retorikprov och faktaunderlag
 2. Stilfigurer 2 - faktaunderlag
 3. Litteraturhistoria 2 och faktaunderlag
 4. Texttyper - faktaunderlag

 

Svenska 3 - kursinnehåll / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)