www.larare.at

Tala & argumentation

Innehållsförteckning -

Detta moment är tudelat där ena delen handlar om konsten att tala väl (retorik) och andra delen om hur man argumenterar effektivt.

Presentation av Tala

Presentation av Argumentation

Körschema (för eleven)

 

 

Tala & argumentation / Fakta
 

Momentet innehåller två faktadelar: Tala & Argumentation (se nedan)

 

 

Tala & argumentation / Fakta / Tala
 

 

Tala & argumentation / Fakta / Argumentation
 

 

Tala & argumentation / Övningar & Examination
 

Svenska 1: Övning & examination (länk)

Svenska 2: Övning & examination (länk)

Svenska 3: Övning & examination (länk)

När du skriver insändare, inlägg eller debattartikel spelar faktainnehållet mindre roll, för det primära (viktigaste) är att man behärskar formen; hur man argumenterar är alltså viktigare än underlaget/ämnet för argumentationen.

När det gäller bearbetning av fakta vill jag att du tar del av följande information: Källförteckning/källhänvisning.

 

 

 

Tala & argumentation / Frågor & svar
 

Klicka här.

 

 

 

Tala & argumentation / Tyck till om momentet
 

Klicka här för att skriva och läsa andras "tyck till". Här kan du också ge förslag på innehåll i momentet samt komma med förslag på lektionsinnehåll.

 

 

Tala & argumentation / Styrdokument
 

Svenska 1

  • Förmåga: 1, 2 och 3
  • Centralt innehåll: 1, 2 och 3
  • Betygskriterier:

Svenska 2

  • Förmåga: 1, 2 och 3
  • Centralt innehåll: 1 och 2
  • Betygskriterier: E1, E3, C1, C3, A1, A3

Svenska 3

Förklara konceptet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)