www.larare.at

Körschema

1. Läs igenom examinationsuppgiften

2. Se vilka styrdokument som ligger till grund för examinationen

3. Läs in fakta och gör eventuella övningar

4. Rådgör med läraren innan examination

5. Fullfölj examinationen

QR