Svenska 1 för Ha1ab - HT16 (VT17)

Vecka: 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51

Kurstimmar:                 16h                              32h                                    48h            = ca 54

Kurslitteratur: www.larare.at / www.inlasningstjanst.se,

Moment: Inledande skrivuppgift, Tala & argumentation, Språksociologi

Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

Arbetsmaterial: Öppet dokument / TodaysMeet / Exit ticket / www.menti.com / Kursavstämning

Styrdokument: Förmågor, Centralt innehåll, Kunskapskrav

Vecka

Tisdag 10:00 - 10:50

Sal: H126

Onsdag 8:00 - 9:15

Sal: H126

Torsdag 14:50 - 16:00

Sal: H118

34


Ibland är det lättare att förklara eller förstå ord genom att sätta in dem i ett sammanhang, kanske också ersätta det svåra ordet med en synonym.


Det är svårt att förklara ordet “bävan”, därför ser jag till sammanhanget: “känner bävan inför…” och ersätter “bävan” med “oro”: “känner oro inför…”Moment Inledande skrivuppgift


Grupparbete: öppet dokument


 • Klassens val (www.menti.com: kod: 49 30 18):

  • Se filmklipp: The Black Cat - Short Movie (engelskt tal utan text) - 17:35 (ordagrann återgivning av Poes verk Svarta katten)

  • Högläsning av Svarta katten av Poe av Joni


Påbörja egen (skräck)berättelse

Stöd: Lyssna till novellen Den svarta katten av Edgar Allan Poe uppläst av Joni Stam (lösenord krävs) - funkar bara på dator.

35


Joni är hemma med sjukt barn (VAB) vilket innebär egna studier:

Ta hjälp av nyckelorden och skriv en (skräck)berättelse.36

Screening: läsförståelsetest

Testet består av fler delar och du kan inte plugga inför det.

 1. Läsförståelse (ca 35min)


Jag vill att du tar med dig penna, sudd och papper för testet görs inte på dator. Du behöver med andra ord inte ta med dig datorn till lektionen.


Sprid gärna denna information till dem som inte läst kalendariet • Joni är hemma med sjukt barn (VAB).

 • Skriv en berättelse utifrån nyckelorden i det öppna dokumentet.

 • Screening: läsförståelsetest?

  1. Ordkedjor (3min)

  2. Meningskedjor A (5min)

  3. Diktamen (25min)


  Jag vill att du tar med dig penna, sudd och papper för testet görs inte på dator. Du behöver med andra ord inte ta med dig datorn till lektionen.


  Sprid gärna denna information till dem som inte läst kalendariet


  37
  • Tyst läsning av: fakta om Poe (i öppna dokumentet)

  • Skriv en kort sammanfattning av Poe-texten på valfri plats

  • Grupparbete

   • Turas om att berätta vad texten handlar om: utgå gärna ifrån din sammanfattning. De som inte skrivit någon sammanfattning börjar.

  • Egen skrivtid: Berättelsen (novellen) som utgår ifrån följande nyckelord: Alkoholism, Synd, Följd, Skräck, Spökbild, Huset, Död, Våld och djurvän.     • Utdelning av lärportfolier

  • Skrivtid


  38


  • Skrivtid

  • Dead line för berättelse  39


  • Kamratrespons

   • De som inte skrivit klart texten gör det.

   • Byt text med en klasskamrat och läs din kamrats text. Därefter fyller du i responsformulär.


  Läxa: gör Syftningsfel (10 meningar) och Särskrivningstest 1 (20 frågor)


  Ingen lektion!
  • Gör korrektur på en kamrats text. Byt dator med en klasskamrat och gör korrektur direkt i lärportfolion. Ta hjälp av filmklippen (Kan du inte se filmerna kan du pröva med att ladda ner dem på din hårddisk och se dem därifrån.):


  Gör

  Syftningsfel (10 meningar) - 9 i klassen har gjort

  och

  Särskrivningstest 1 (20 frågor)  - 9 i klassen har gjort

  och

  Responsformulär -  13 i klassen har gjort


  40


  Moment Tala & argumentation


  Läxa: Innan du lämnar ifrån dig din berättelse för korrektur ska du läsa följande.


  Inläsningstjänst.se: Bok: Insikter i svenska - Svenska 1 och lyssna på Kapitel ett: Tala  • Tyst läsning av: Snäckorna av Karin Boye (när du är klar gör du textfrågorna)

  • Grupparbete Tala:

   • Vad utgör en god talare? Ge gärna exempel.

   • Vad utgör en dålig talare? Ge gärna exempel.

   • Skriv ihop en 10-tips matris för talare. Använd information från gårdagens föreläsning (bildspel), läsning och egna erfarenheter.


  Lyssna istället för att läsa: Inläsningstjänst.se: Bok: Entimmesboken: Tre Noveller • Gemensam genomgång av grupparbete: Tala

  • Grupp 1

  • Grupp 2

  • Grupp 3

  • Grupp 4

 • Förberedelse inför minital nästa vecka.

 • 41


  • Håll ett minital (A-gruppen): sju elever

  • Om det blir tid över: tyst läsning av: Rödluvan (när du läst ut sagan skriver du berättelsens fabel (betydelse 1) på max tre meningar och lägger in den i din lärportfolio. Glöm inte att rubricera tydligt och infoga vågrät linje innan och efter)  B-gruppen läser ut Snäckorna av Karin Boye och besvarar textfrågorna i era lärportfolier.


  • Håll ett minital (B-gruppen): 13 elever

  • Om det blir tid över: tyst läsning av: Rödluvan (när du läst ut sagan skriver du berättelsens fabel (betydelse 1) på max tre meningar och lägger in den i din lärportfolio. Glöm inte att rubricera tydligt Glöm inte att rubricera tydligt och infoga vågrät linje innan och efter)


  A-gruppen läser ut Snäckorna av Karin Boye och besvarar textfrågorna i era lärportfolier. • Håll ett minital för dem som inte gjort eller behöver göra om: 11 elever

 • Elevrespons för Ha1a och Elevrespons för Ha1b

 • Övriga läser ut Snäckorna av Karin Boye och besvarar textfrågorna i era lärportfolier. Därefter läser ut Rödluvan och följer instruktionerna (se till vänster) om du inte redan gjort det.

 • 42


  • Kommentar till det som stod på tavlan (“Who am I?”): Vem är jag, vem vill jag vara och vem är jag för andra?

  • Elevkonferensunderlag ska fyllas i av lärarna nästa vecka. Elevernas studiesituation ska kartläggas. Jag, Joni, ska sätta en färg på var och en av er:

   • Grön = allt funkar bra och eleven kommer förmodligen att klara kursen utan problem.

   • Orangegul = eleven har svårigheter att klara kursen, men kommer förmodligen att göra det.

   • Röd =  eleven kommer förmodligen inte att klara kursen och behöver därför mer stöd för att göra det.

  • Korrektur på berättelserna ska vara klar till nästa vecka då ni får förbättra dem.

  • Elevrespons på minital (Ha1a): tryck ner Ctrl och F och skriv ditt namn så kan du läsa elevrespons på just ditt tal.

  • Elevrespons på minital (Ha1b): tryck ner Ctrl och F och skriv ditt namn så kan du läsa elevrespons på just ditt tal.

  • Tyst läsning: Argumentation


  Inläsningstjänst.se: Bok: Svenska impulser 1 - Svenska 1. Kapitel: Tes och argument (s.103)
  Flippat klassrum (finare ord för läxa):

  1. Läs Insändare

  2. Leta rätt på en insändare på nätet. Läs den och klistra in länken i din lärportfolio. Skriv insändarens tes och argument under länken.


  Inläsningstjänst.se: Bok: Svenska impulser 1 - Svenska 1. Kapitel: Tes och argument (s.103)


  Extra för dem som vill se en föreläsning om

  Argumentation: Webblektion: Argumentation - 150414 (11:07)  • Författarbesök: Gustaf Norén

  • Flippade klassrummet

   • Vad är en insändare?

   • Har ni hittat en insändare på nätet?

  • Jag vill prata med några elever medan övriga lämnar klassrummet för att skriva  Insändare

  43  Elevsamtal (besvara följande frågor i din lärportfolio):

  1. Hur har det gått i Svenska tidigare?

  2. Vad är du bra på?

  3. Vad vill du bli bättre på?

  4. Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll

  5. Vilket betyg strävar du efter?  • Tyst läsning av: Mästerkatten i stövlar, bläddra fram till s.5 (när du läst ut sagan skriver du berättelsens fabel (betydelse 1) på max tre meningar och lägger in den i din lärportfolio. Glöm inte att rubricera tydligt Glöm inte att rubricera tydligt och infoga vågrät linje innan och efter)

  • Se filmklipp och gör www.menti.com

  • Skriv insändare


  Elevsamtal (besvara följande frågor i din lärportfolio):

  1. Hur har det gått i Svenska tidigare?

  2. Vad är du bra på?

  3. Vad vill du bli bättre på?

  4. Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll

  5. Vilket betyg strävar du efter?
  Övriga läser klart Rödluvan och Mästerkatten i stövlar och skriver varsin fabel i anknytning till berättelserna och lägger dem i sin lärportfolio.


  Elevsamtal (besvara följande frågor i din lärportfolio):

 • Hur har det gått i Svenska tidigare?

 • Vad är du bra på?

 • Vad vill du bli bättre på?

 • Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll

 • Vilket betyg strävar du efter?

 • 44

  45


  • Välkomna tillbaka efter lovet

  • Läs text i Öppet dokument  och sammanställ “klassregler” så att vi får ett bra klassrumsklimat. Detta gör ni i grupp.

  • Genomgång av klassregler.

  • Skriv klart insändare och ta hjälp av länken: Insändare.

  • Jobba med korrektur av berättelse och  Kursavstämning

  • Elevsamtal • Tyst läsning av:

 • Meningsbyggnad (pdf-kompendium)

 • Jobba  med korrektur av berättelse

 • Jobba med Kursavstämning

 • Elevsamtal • 46


   • Föreläsning till bildspel

   • Ladda ner I-Nigma på mobiltelefonerna och scanna bilden på dörren. Ni som inte kan ladda ner appen kan klicka här: exit ticket.

   • Gruppindelning


  Se inspelning av föreläsning om Språksociologi (11:24)
 • Ingen lektion: fortsatt arbete med Kursavstämning eller Språksociologihäftet eftersom Joni är på kurs.

 • 47


 • Moment Språksociologi

 • Grupparbete: språksociologiskt dilemma.

 • Förslag på tema

 • 48


  Är ni klara kan ni jobba med Kursavstämning eller Meningsbyggnad: pdf-kompendium - Instruktioner

  Alternativ uppgift:

  Språksociologihäftet eller Lyssna och läs del 1 och del 2 (lösenord krävs) och besvara frågorna i Språksociologihäfte.  49


  • Språkriktighet, Kompletteringstillfälle och handledning.  • Språkriktighet, Kompletteringstillfälle och handledning.  • Språkriktighet, Kompletteringstillfälle och handledning.


  50


  • Språkriktighet, Kompletteringstillfälle och handledning.  • Två elever håller muntlig presentation (Språksociologi)

  • Läsförståelse för tre elever  • Joni VAB:ar - ingen lektion

  • Eget arbete

   • Läsförståelse (Amanda, Juliana, Gabbe, Daniel och Emma)

   • jobba med Kursavstämning


  51


  • Tid för komplettering, elevsamtal och handledning


  De som ligger i fas är lediga

  Ingen lektion på torsdag


  Svenska 1 - Vårterminen 2017 (HT16)

  Vecka:  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23

  Kurstimmar:          54h                                                  70h                             86h               97h

  Kurslitteratur: www.larare.at / www.inlasningstjanst.se,

  Moment: Läsförståelse & texttyper, Läsning och Litteratur samt NP

  Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

  Arbetsmaterial: Öppet dokument / TodaysMeet / Exit ticket / www.menti.com /

  Styrdokument: Förmågor, Centralt innehåll, Kunskapskrav

  Vecka

  Tisdag 10:00 - 10:50

  Sal: G117

  Onsdag 8:00 - 9:15

  Sal: G117

  Torsdag 14:50 - 16:00

  Sal: G117

  2

  3
  4

  5
  6
  7
  8
  9

  10  Praktik

  11

  12

  13

  14
  15
  16

  17

  18
  19
  20

  Öppet innehåll  21
  22
  23
  24