Svenska 1: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

"språklig variation" och "attityder till någon form av språklig variation"

Sajtförslag:

"talare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"språkbruk"

Sajtförslag:

"språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet"

Sajtförslag: