www.larare.at

Extrasvenska

Inom svenskämnet talar man ofta om färdigheter. Alltså sådant som eleven ska utveckla i kursen: olika förmågor som:

 1. Läsning: läsvana, läshastighet samt läsförståelse
 2. Skrivhantverket: förbättra skrivning
 3. Språk: språklig utveckling med utökat ordförråd samt mer varierad och fördjupad kunskap och främst en mer genomtänkt användning av språk
 4. Förmedling av innehåll, antingen skriftligt eller muntligt
 5. Analys: kunna ta till sig och förmedla idéer som finns i text, bild, film och annan (multi)media
 6. Språkanalys: fördjupade kunskaper i språk
 7. Formalia/upplägg: lägga upp innehåll på ett bra sätt
 8. Planering & ändamålsenlighet: utförandet och målgruppsanpassning

Inom detta moment ska vi fördjupa oss i de fyra första. De två sista kan kopplas till Avancerad nivå.

Övergripande upplägg: eleverna får arbeta med varandras texter.

 

 

Extrasvenska / Grupper
 

Med fördel kan eleverna delas upp i mindre grupper utefter:

 1. Kunskapsnivå
 2. Ambitionsnivå
 3. Målsättning
 4. Sociala relationer
 5. Slump

 

Extrasvenska / Fakta
 

Allmänt

Språket

Avancerad nivå

Extra

 

Extrasvenska / Läsa
 

 

 

 

Extrasvenska / Skriva
 

De enda orden som stavas STJ: Om du STJäl en STJälk i min trådgård ska jag STJälpa din STJärt mot STJärnorna.

De enda som stavas SKJ: SKJorta, SKJul, SKJuta, SKJuts

hj-ramsan går så här, Hjalmar en hjälte vid Hjälmaren bor, hjälmen på hjässan han fått av sin mor. Liten och hjulbent men hjärnan är klar, hans modiga hjärta i bröstet han har. I den ramsan finns alla ord som börjar med hj. Man kan även sjunga ramsan med ”Mors lilla Olle” melodi. Prova!

M och n dubbeltecknas aldrig före d och t.

 

 

Extrasvenska / Styrdokument
 

 

 

Extrasvenska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)