www.larare.at

Läsförståelse & texttyper

Innehållsförteckning -

I detta moment ska vi arbeta med olika texttyper. Genom att göra ett prov i texttyper kommer du att bekanta dig med de vanligaste, men främst kommer vi att syssla med den formella texttypen: referat.

Du kommer också att arbeta med läsförståelse. Att förstå det man läser är en förutsättning för vidare läsning. Väldigt sällan förstår du ALLT i en text. För att förstå allt måste du för det första förstå alla ord, för det andra behärska språkriktighet och för det tredje behöver du kunna tolka innehållet och i flesta fall också plocka fram information som finns mellan raderna.

I fördjupningen kommer en del av er arbeta med krönikan (Svenska 2) samt välja mellan essä, novell eller recension (Svenska 3).

Presentation av Läsförståelse & texttyper

Körschema (för eleven)

 

 

Läsförståelse & texttyper / Fakta
 

 

Läsförståelse & texttyper / Övningar & examination
 

Svenska 1: Övningar & examination (länk)

Svenska 2: Övningar & examination (länk)

Svenska 3: Övningar & examination (länk)

 

 

Läsförståelse & texttyper / Frågor & svar
 

Klicka här.

 

 

 

Läsförståelse & texttyper / Tyck till om momentet
 

Klicka här för att skriva och läsa andras "tyck till". Här kan du också ge förslag på innehåll i momentet samt komma med förslag på lektionsinnehåll.

 

 

Läsförståelse & texttyper / Styrdokument
 

Svenska 1

  • Förmåga: 4
  • Centralt innehåll: 2 och 4
  • Betygskriterier:

Svenska 2

  • Förmåga: 4
  • Centralt innehåll: 2
  • Betygskriterier:

Svenska 3

  • Förmåga: 4
  • Centralt innehåll: 3
  • Betygskriterier:
Förklara konceptet

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)