Terminsplanering för: ID3A

Ämne: Svenska B

Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Måndag 10:00-11:10

sal: 412

Dag: Tisdag 14:10-15:20

sal: 412

35

Presentation av Joni.

Kursupplägg för Svenska B och praktisk info.

Genomgång: webbsida & kursinnehåll

Webbsidan är komplement till undervisningen (inte en förutsättning).

Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart)

Genomgång av moment: språksociologi

Självständigt arbete med moment: språksociologi

Enskilda elevsamtal med Joni

36

 Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart)

Titta på filmklipp med Björn Ranelid och självständigt arbete med språksocilogihäftet (se moment: språksociologi)

Enskilda elevsamtal med Joni

 Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart)

Självständigt arbete med moment: språksociologi

Bestäm dead line för arbeten.

Språksociologihäftet - dead line tisdag V.37

Svåra ord (grupparbete) - dead line tisdag V.37

"Bänkbok" - dead line Måndag V.41

Enskilda elevsamtal med Joni

"Puff" för nästa moment: Bildanalys - bilders betydelse i vårt samhälle. En bild säger mer än 1000 ord är mer än en klisché - det är ett konstaterande att bilders betydelse inte går att ta allt för lätt på. Att kunna "läsa" bilder hjälper dig att värja dig emot bilder från sändare med tvivelaktiga intentioner (de vill kanske lura dig) och att du kan stå emot eventuell manipulation (påverkan).

37

Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart) 

Läs bildanalyskompendiet (Moment: Bildanalys)

Dela upp er i grupper.

Grupp 1: fyra elever

Grupp 2: fem elever

Grupp 3: fem elever

Grupp 4: fem elever

Grupp 5: fyra elever

Grupp 7: fem elever

Datasalen bokad där ni kan välja den reklambild ni vill jobba med.

 

 Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart)

Grupparbete: Bildanalys (7 grupper 4-5 i varje grupp)

38

 

Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart) 

Grupparbete: Bildanalys

 Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski (15min varje lektionsstart)

Grupparbete: Bildanalys

39

 Studiedag - Läs ”Finns till” av Jerzy Kosinski hemma och förbered er inför Bildanalysvernissage hemma.

Genomgång: språksociologihäftet & textbearbetning utifrån formativ bedömning

Grupparbete: Bildanalys

Genomgång av vad som krävs för att få minst godkänt i momentet (se här)

Grupparbete - datasal 601 bokad.

Status - hur långt har eleverna kommit? Inte tillräckligt långt, därför måste vi skjuta upp vernissaget till nästa veckas tisdag. Eleverna får två lektioner på sig att färdigställa sina analyser.

Dagens fråga: heter det "en bild av en kändis" eller "en bild på en kändis"?

Första uttrycket säger: bilden är gjord eller tagen av en kändis.

Andra uttrycket säger: bilden utgörs / innehåller en kändis.

Vill du lära dig mer om prepositioner (av och på är prepositioner) klicka här.

40

Genomgång av vilka krav jag har på arbetet (se Bildanalys - kunskapskrav)

Hur jobbar man på bäst sätt i ett grupparbete

Grupparbete med bildanalys - dead line. Arbetena lämnas in vid lektionsslut.

 

Therese på besök

Joni VAB:ar - läs i bänkboken: ”Finns till” av Jerzy Kosinski

 

41

Joni VAB:ar - läs i bänkboken: ”Finns till” av Jerzy Kosinski

 

Joni VAB:ar - läs i bänkboken: ”Finns till” av Jerzy Kosinski

 

 Genväg till klassajt

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Måndag 10:00-11:10

sal: 412

Dag: Tisdag 13:35-14:45

sal: 412

42

 

Vernissage: Bildanalys

Bildanalyserna hängs upp på väggen

Vi läser varandras analyser

Avslutande diskussion kring momentet

 

Se filmen Välkommen, Mr Chance och formativ bedömning på bildanalyserna (gruppvis).

Moment: Bok kontra film (här finns arbetsuppgiften)

Skriv texten hemma.

 

 

43

 

1. Genomgång av slutet av kursen:

- Tre moment kvar: Bok kontra film, NP - muntligt, NP - skriftligt och fördjupningsarbete.

- förslag på tider för elevsamtal där vi går igenom hur det gått, hur det går och hur det kommer att gå.

2. Genomgång och utdelning av material för nationella provet (NP) - läs mer om NP här.

3. Elevsamtal utifrån moment: Bok kontra film (här finns arbetsuppgiften). Vi läser texten tillsammans och utgåt ifrån Formativ bedömning.

De som inte skrivit klart sin text får gå till datasal 601 - övriga läser NP-häftet och förbereder sig för muntligt framförande.

 

Elevsamtal utifrån moment: Bok kontra film (här finns arbetsuppgiften). Vi läser texten tillsammans och utgåt ifrån Formativ bedömning.

Övriga förbereder sig inför NP - läser texthäftet.

Vad syftar man på när man skriver:

  1. brunt och orangeaktigt hår
  2. brun orange aktigt hår
  3. brunorange aktigt hår
  4. brunorangeaktigt hår

Ex. 2 och 3 är felaktiga särskrivningar medan ex 1 syftar på en person med brunt hår med orange i och ex 4 som syftar på en person vars hår har en brun- och orangefärgad nyans.

44

 Höstlov

 

45

 

Information om Nationella provet i Svenska B

Elevsamtal med fem elever

För dem som behöver läsa upp sitt betyg i Språkhistoria finns material här.

 

Information om Fördjupningsarbete

Elevsamtal med fem elever

För dem som behöver läsa upp sitt betyg i Språkhistoria finns material här.

46

 

 NP – muntligt
Muntligt Publik
en elev sex elever

Övriga: Fördjupningsarbete - behöver man handledning bokar man tid genom att mejla läraren.

Datasal 601 bokad mellan 10:00-11:00

 

Utvecklingssamtal - lektion inställd.

 

Fördjupningsarbete - behöver man handledning bokar man tid genom att mejla läraren.

47

 

 NP – muntligt
Muntligt Publik

fyra elever


en elev

Övriga: Fördjupningsarbete - behöver man handledning bokar man tid genom att mejla läraren.

Övriga ska meddela mig och redogöra: vad de gör för att få närvaro.

Datasal 601 bokad mellan 10:00-11:00

Nationellt prov i Svenska B Fr 23 nov, kl. 08.30-14:00 – provtid: 300min (5h)
 
 NP – muntligt
Muntligt Publik


tre elever

fem elever

Övriga: Fördjupningsarbete - behöver man handledning bokar man tid genom att mejla läraren.

Övriga ska meddela mig och redogöra: vad de gör för att få närvaro.

Datasal 601 bokad mellan 13:30-14:45

Nationellt prov i Svenska B Fr 23 nov, kl. 08.30-14:00 – provtid: 300min (5h)

48

 

 NP – muntligt
Muntligt Publik
sex elever sex elever

Datasal 601 bokad mellan 10:00-11:00

Övriga: Fördjupningsarbete - behöver man handledning bokar man tid genom att mejla läraren.

 

 NP – muntligt
Muntligt Publik


tre elever

fyra elever

Datasal 601 bokad mellan 13:30-14:45

Övriga: Fördjupningsarbete - behöverhandledning bokar man tid genom att mejla läraren.

49

 NP – muntligt
Muntligt Publik

sex elever

fem elever

Om ni vill att jag ska boka en datasal - kontakta mig

Övriga: Fördjupningsarbete - behöver man handledning bokar man tid genom att mejla läraren.

 

 NP – muntligt
Muntligt Publik

fem elever

 

Om ni vill att jag ska boka en datasal - kontakta mig

 

Dead line Fördjupningsarbete

50

 

Tal: en elev

Rester & elevsamtal

Boka tid!

 

 

Rester & elevsamtal

Boka tid!

 

51

 

Rester & elevsamtal

Boka tid!

 

 

Rester & elevsamtal

Boka tid!

 

2

 

Studiedag

 

 

Elevsamtal och Minoritetsspråk

 

3

 

Rester & elevsamtal

Boka tid!

 

 

Elevsamtal och Minoritetsspråk

 

 Genväg till klassajt

  Tack för mig...