Terminsplanering för: ID3B

Ämne: Psykologi A   

Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Torsdag 12:05-13:20

sal: 413

35

Moment: Psykologi introduktion

Presentation av Joni.

Introduktion av kursen Psykologi A och praktisk info.

Läs Psykologikompendium (utelämna föreläsning och seriestripp).

Tankekarta: Psykologi: Depression, självförtroende, psykoanalys, studera beteende, må-bra-kurser, coacher, Dr Phil, känsloliv, relationer, självkänsla, relationsproblem, KBT (terapiform), psykologivågen, självmedvetenhet, terapi, amatörpsykolog och ohälsa.

Arbetsuppgift 1: Besvara frågan: ”Vad är psykologi?” Lämna in vid lektionsslut. Använd dig av häftet och tankekartan (och egna kunskaper förstås).

36

Läs i Lev tiden s.13-s.25 - därefter gemensam genomgång med utgångspunkt i föreläsning. Återkoppling till frågan: Vad är psykologi?

Arbetsuppgift (grupp):
1)Vad är Placeboeffekten. Varför är det bra att använda sig av placeboeffekten. Lös frågan genom att tänka själv och ta gärna hjälp av boken, s.20f).
2)Vilka problem finns med observation? Empiriska studier. Lös frågan genom att tänka själv och ta gärna hjälp av boken, s.20f).
3)Vilka problem finns med frågeformulär och intervjuer? Humanistiska studier. Lös frågan genom att tänka själv och ta gärna hjälp av boken, s.20f).

Samtal med vissa elever angående första inlämningen.

37

 

Temalektion: Psykologiska experiment

1) Pavlovs hundar (betingning). Ivan Pavlov utförde ett experiment på hundar där hunden fick höra ett kloclljud varje gång den fick mat. Efter ett tag hade hunden lärt sig att när klockan ringde så var det dags för mat (kan jämföras med skolklockan i grundskolan). Men förvirring uppstod då klockan ringde men där fanns ingen mat. Hunden viftade på svansen och avsöndrade saliv och förväntade sig mat. Hunden hade "betingats" att koppla ringklockans ljud med mat.

2) Gruppsykologi (apor, bananer och en sprinkler). Man placerar ett gäng apor i ett rum där det finns en trappa upp till en avsats högre upp där det ligger en massa bananer. Men varje gång en apa försöker klättra upp och ta en banan sätts en sprinkler igång via en rörelsesensor placerad uppe vid bananerna. Sprinklern sprider iskallt vatten på alla aporna. Ganska snart hindrar aporna varandra att klättra upp på avsatsen. Nästa steg blir att ta in en ny apa till gruppen och ta bort en av de ursprungliga. Den nya apan försöker förstås klättra upp och hämta en smaskig banan, men hindras av de andra aporna som vet vad som händer när man går upp på avsatsen. Den nya apan lär sig att inte gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Nästa steg blir att ta in nya apor tills alla de ursprungliga aporna är utbytta. Aporna hindrar fortfarande varandra att gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Detta exeperiment visar på hur gruppsykologi kan bidra till "lydnad".

3) Burken med nötter. Ta en syltburk och lägg ner en läcker nöt i den. Ställ burken framför apan och apan försöker direkt att stoppa ner hela handen för att ta ut nöten, men misslyckas i och med att när handen greppar nöten får apan inte upp handen ur burköppningen. Vi ger apan en pinne och han använder den direkt, men kan fortfarande inte få ut nöten. Men om vi "lär" apan att vända på burken så att nöten trillar ut kan han lära sig att få tag på nöten. Testa gärna detta experiment på en treåring - är treåringen smartare än en apa?

Se videoklipp: Milgrams experiment (remake) 1/3, tid: 5:59, Milgrams experiment (remake) 2/3, tid:5:59 och Milgrams experiment (remake) 3/3, tid: 4:00 - ett mer modernt experiment som grundas på ett experiment från 1960-talet. Grupparbete "filmsnack" (se moment: Socialpsykologi) - lämna in vid lektionsslut. Gemensam genomgång av "filmsnack".

 

38

Läs s.35-s.39 i Lev tiden

1. Film om Sigmund Freud: del 1 (8:03), del 2 (7:41) och del 3 (6:06)

2. "Filmsnack" med utgångspunkt i

 • Sexualitet / barns sexualitet
 • Det personliga
 • Varma och kalla duschar
 • Lobotomi
 • "The talking treatment" ("att tala" och "att lyssna") hjälper patienten att konfrontera sina tankar - självanalys (självreflektion)
 • "Terapisoffan" - ingen ögonkontakt med terapeuten
 • Det undermedvetna - isberget
 • Medicinering - kokain (jämför med den narkotikaklassade medicineringen till barn och ungdomar med ADHD).
 • Vad är neurologi?
 • Hysteria
 • Hypnos
 • Elektroterapi kontra elchocker
 • Vad är ett symptom?
 • Drömmar = den ocencurerade versionen av... - drömtydning

39

Fortsatt "filmsnack" i helklass

Läs s.22-s.25 i Lev i tiden av Cronlund & artikeln: Jakten på normalitet gör samhället sjukt (SvD)

Grupparbete, 3-4 personer per grupp. En person skriver (glöm inte att växla skriftsställare så att skrivbördan blir jämnt fördelad - var goda medmänniskor). Utgå från följande frågor:

 1. I vilka yrken har man användning av psykologi? Varför?
 2. Vad innebär forskningsetik?
 3. Varför ska vi undvika ordet: "normal"?
 4. Varför är psykologer och psykiatrer vår tids orakel (vägledare)?
 5. Vad är ett symptom?
 6. Vad innebär trångsynthet och varför är det så farligt?
 7. Vad kan en "bokstavskombination" (t.ex. ADHD) eller diagnos (t.ex. autism och dyslexi) ha för fördelar och nackdelar? Vad vinner individen på att få en benämningen: ADHD, autism eller dyslexi? Vad kan vara inskränkande med att få benämningen: ADHD, autism eller dyslexi?
 8. Vad betyder "själsligt lidande"?
 9. Vad innebär "terapidefekten"?
 10. Vad betyder ordet "norm" och hur ska vi förhålla oss till det?
 11. Vad betyder "originalitet"?
 12. Skapa en egen fråga (som anknyter till de texter du läst) och besvara den.

 

40

Diagnos i psykologi

 

41

 

Dela upp eleverna i fyra grupper - varje grupp får ca 5 diagnoser att rätta (grupparbete).

 

 Genväg till klassajt

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

 

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Torsdag 12:00-13:15

sal: 413

42

Prov för

Första inlämningen ska baseras på första momentet: psykologi introduktion. Med hjälp av dina nya kunskaper i psykologi ska du återkoppla till inledande uppgift.Du ska producera (skriva) ett ”paper” (en kortare text) med rubriken ”Vad är psykologi?” (mellan 400-600 ord). Kolla upp betygskriterierna så att du kan nå det betyg du strävar att nå. Till provtillfället får du ha med dig anteckning som underlag.

Datasal 504 bokad

Grupp 1 gör provet i datasal 504

Grupp 2 ser film: Stora tänkare - inom psykologin

43

Prov för

Första inlämningen ska baseras på första momentet: psykologi introduktion. Med hjälp av dina nya kunskaper i psykologi ska du återkoppla till inledande uppgift.Du ska producera (skriva) ett ”paper” (en kortare text) med rubriken ”Vad är psykologi?” (mellan 400-600 ord). Kolla upp betygskriterierna så att du kan nå det betyg du strävar att nå. Till provtillfället får du ha med dig anteckning som underlag.

Datasal 504 bokad

Grupp 2 gör provet i datasal 504

Grupp 1 ser film: Stora tänkare - inom psykologin

44

Höstlov

45

 

Introduktion av moment De fem psykologiska perspektiven

Dela in eleverna i grupper:

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

 

Eleverna läser om sitt perspektiv i Lev i tiden av Cronlund medan Joni har elevsamtal (halvleksprognos).

 

46

 

Fortsatt arbete med De fem psykologiska perspektiven - datasal 601 bokad 12:00-13:15

 

47

 

Fortsatt arbete med De fem psykologiska perspektiven - datasal 601 bokad 12:00-13:15

 

48

 

Redovisning i anknytnings till De fem psykologiska perspektiven

Grupp 1: 12:05-12:20 (4 deltagare) - Det biologiska perspektivet:

Grupp 2: 12:20-12:35 (4 deltagare) - Det psykodynamiska perspektivet:

Grupp 3: 12:35-12:50 (4 deltagare) - Det behavioristiska perspektivet:

Grupp 4: 12:50-13:05 (4 deltagare) - Det humanistiska perspektivet:

 

Individuellt arbete - Det kognitiva perspektivet (skriva uppsats)

49

 

Redovisning i anknytnings till De fem psykologiska perspektiven

Grupp 5: 12:05-12:20 (4 deltagare) - Det biologiska perspektivet:

Grupp 6: 12:20-12:35 (5 deltagare) - Det psykodynamiska perspektivet:

Grupp 7: 12:35-12:50 (4 deltagare) - Det behavioristiska perspektivet:

 

Individuellt arbete - Det kognitiva perspektivet (skriva uppsats)

50

Introduktion av moment: Behov och känslor

 

51

 

Eget arbete med Behov och känslor

 

02

 

Återkoppling och inlämning av Behov och känslor:

Filmtajm: Shutter Island

 

03

 

Filmtajm: Shutter Island & filmdiskussion

 

 Genväg till klassajt

  Tack för mig.