www.larare.at

Centralt innehåll i Svenska 2

01. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

02. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

03. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

04. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

05. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

06. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 2: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 2: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2 Föregående

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter

samt referat och kritisk granskning av texter.

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 2: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk,

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier,

från olika tider och epoker.

Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk.

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 2: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4 Föregående

Skönlitterära verkningsmedel.

Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 2: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5 Föregående

Svenska språkets uppbyggnad,

dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda

samt hur de samspelar i grammatiken.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 2: Centralt innehåll 6

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6 Föregående

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden,

till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)