Svenska 2: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

"samla, sovra och sammanställa information från olika källor"

Sajtförslag:

" skriva utredande [---] texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition"

Sajtförslag:

"skriva [---] argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition"

Sajtförslag: Röd tråd, Argumentation och Debattartikel

"Texterna är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"tillämpa regler för citat- och referatteknik"

Sajtförslag:

"följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet"

Sajtförslag:

"Språket är varierat och innehåller goda formuleringar"

Sajtförslag:

  Nästa kapitel