Svenska 2: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

"muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter "

Sajtförslag:

"genomföra muntlig framställning inför en grupp"

Sajtförslag:

"Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

"använda presentationstekniska hjälpmedel."

Sajtförslag:

  Nästa kapitel