Svenska 1: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter"

Sajtförslag:

"genomföra muntlig framställning inför en grupp"

Sajtförslag:

"Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation."

Sajtförslag:

"använda presentationstekniska hjälpmedel."

Sajtförslag:

  Nästa kapitel