Svenska 1: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

"skriva argumenterande text"

Sajtförslag:

"andra typer av texter"

Sajtförslag:

"texter, som är sammanhängande"

Sajtförslag:

" texter, som är [---] begripliga" och "kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet"

Sajtförslag:

"texter, som är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Sajtförslag:

  Nästa kapitel