Svenska 1: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

"kan läsa"

Sajtförslag:

"göra enkla sammanfattningar"

Sajtförslag:

"skriva egna texter"

Sajtförslag:

"värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt"

Sajtförslag:

"tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik"

Sajtförslag:

  Nästa kapitel