<Svenska 1: tredje stycket >

"kan läsa"
"göra enkla sammanfattningar"
"skriva egna texter"
"värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt"
"tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik"

Moment: Läsförståelse & texttyper,

PDF: Texttyper, Litteratur