<Svenska 1: fjärde stycket >

"återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk"
"annat berättande"
"gemensamma teman och motiv"
"utgångspunkt i berättandet"

Moment: Litteratur, Läsning,

PDF: Litteratur, Läsning,