Vecka

 

Dag/tid: Måndag 12:30-14:30 och Onsdag 8:30-11:00

sal: 403

 

Kalendarium

V.36

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

 

 1. Moment - Läsning - Presentation av Läsning
 2. Välkommen
 3. Introduktion: Svenska
  • Schemaupplägg/kalendariet
  • Kursinnehåll & kursupplägg
  • Moment: övningar och examinationsuppgifter - läs mer
 4. Lektionsupplägg & rutiner i mitt arbete som lärare samt inför varje lektion
 5. Inledande skrivuppgift & för dem som gått för mig tidigare: arbeta med Where the wild roses grow av Nick Cave (YouTube) (stencil)

Filmklipp:

 

Onsdag

8:30 - 11:00

 

 1. Moment - Läsning - Presentation av Läsning
 2. Lektionsstart (tema: Fotboll ())
 3. Film: Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1 Utbildningsradion, 2008, 27 min. Niklas Hyland träffar kända dyslektiker och forskare inom ämnet. Han reflekterar också över sitt eget liv som dyslektiker. Anteckningar till filmen fungerar som diskussionsunderlag
 4. Läxa: Påbörja Inledande skrivuppgift & för dem som gått för mig tidigare: arbeta med Where the wild roses grow av Nick Cave (YouTube) (stencil)

Länkar:

V.37

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

 

 1. Moment - Läsning 12:30-12:50
 2. Lektionsstart (tema: Transport, )
 3. Status
 4. Centralt innehåll - se Hur används centralt innehåll (i Svenska 1)? (instruktionsfilm)
 5. Kunskapskrav - se Hur fungerar kunskapskraven (i Svenska 1)? (instruktionsfilm)
 6. Grupparbete för Ana, Pär och Benjamin Where the wild roses grow av Nick Cave (YouTube) (stencil). Körschema:
  • visa varandra vad ni gjort
  • loggför diskussionen; vad pratade ni om?
  • gör en gemensam inlämning av loggen och en individuell inlämning av själva arbetsuppgiften
 7. Inledande skrivuppgift (för de nya eleverna) samt momentupplägg
 8. Inför nästa lektion. Se följande inspelningar:
 9. Ana, Pär och Benjamin kan istället påbörjat examinationsuppgiften till Moment: Tala & Argumentation

 

Onsdag

8:30 - 11:00

 

 1. Moment - Läsning 8:30-8:50
 2. Lektionsstart (tema: konservatism, )
 3. FAQ = Frågor och svar kopplat till moment
 4. Öppen diskussion kring Skrivhantverket utifrån filmklippen: Skrivhantverket 1 - 140123, Skrivhantverket 2 - 140123 och Skrivande - 140123.
 5. Hitta din nivå
 6. Enskilt arbete med Inledande skrivuppgift / elevsamtal
 7. Ana, Pär och Benjamin jobbar med övningarna till Moment: Tala & Argumentation
 8. Inför nästa lektion. Se följande inspelningar:

 

 

V.38

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Skriv en wikipediatext om Retorik (länk).

(Retorikprov och faktaunderlag)

Stilfigurer 1, Stilfigurer 2 - faktaunderlag

Onsdag

8:30 - 11:00

Se inspelade föreläsningarna inför nästa lektionspass:

 

V.39

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

 

Onsdag

8:30 - 11:00

Förtydligande: filmklipp som förklarar begreppen: logos, patos och etos

Examination: Tala & Argumentation - håll ett tal

Inför nästa lektion: Läsförståelse & texttyper - 140130 (tid: 31:28)

 

V.40

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

 

Extramaterial: Läsförståelse & texttyper - 140331 (tid: 22:28) för den som behöver mer.

Göra eget referatSpöken och gastar av Tora Wall (lösenord krävs) och ventilera det med lärare. Informella textyper: Skriva krönika - faktaunderlag: Informella textyper. Välj att lära dig mer om essä, novell eller recension och skriv en - faktaunderlag: Olika texttyper
Välj en av följande texter som du gör ett referat på (som du redovisar för läraren på valfritt sätt):

Onsdag

8:30 - 11:00

Redovisning av övning - boka tid på Doodle.

Svenska 1: Göra eget referatSpöken och gastar av Tora Wall (lösenord krävs) och ventilera det med lärare.

Svenska 2+3: Välj en av följande texter som du gör ett referat på (som du redovisar för läraren på valfritt sätt):

 

V.41

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Självständigt arbete och handledning

Onsdag

8:30 - 11:00

Referatprov (referera en text av fyra) i klassrummet Referatprov (referera tre texter av fyra) i klassrummet

 

Examination: utgå från övningstexterna (ovan) och lägg till ännu en text (efter eget val) med samma tema och skriv rent referatet och skicka in till läraren.

 

Inför nästa lektion

 

V.42

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Inför nästa lektion

 • Läs Mary Shelleys Frankenstein

Onsdag

8:30 - 11:00

 

Läs om den litterära epoken Romantiken och koppla det "romantiska tänket" med Mary Shelleys Frankenstein - gör även en koppling till dagens samhälle. Varför är texten fortfarande aktuell?

Självständigt arbete med övning: Fem frågor om Romantiken

 

 

8:30-9:30 Egen förberedelsetid inför redovisning

9:30-11:00 Presentera vilken modernistisk -ism du tänkte arbeta med.

 

V.43

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

 

Muntlig redovisning på ca 15min om en författare (och den epok hen tillhör) och en kortare tolkning av ett verk (länk).

 

Självständigt arbete med fördjupningsarbete, ta hjälp av Att skriva uppsats - 140303 (tid: 29:44)

Inför nästa lektion, se

Språksociologi 1 - 140320 (tid: 13:32)

Språksociologi 2 - 140320 (tid: 33:36)

Onsdag

8:30 - 11:00

Introduktion: Språksociologi

 

V.44

Höstlov - inga lektioner! Hemarbete gäller.

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

 

Läs Språksociologihäftet och arbeta med instuderingsfrågor.

Språkspaning - där du utgår från personliga erfarenheter.

Självrättande prov: Minoritetsspråk - faktaunderlag

 

 

Självständigt arbete med fördjupningsarbete, ta hjälp av

Vetenskapligt arbete 1/3 - vad är kunskap? - 140313 (tid: 7:47)

Vetenskapligt arbete 2/3 - 140313 (tid: 17:53)

Vetenskapligt arbete 3/3 - källhänvisning - 140313 (tid: 19:42)

 

Onsdag

8:30 - 11:00

    Inför nästa lektion, se: Sprakforhallanden i norden 1 - 140327 (tid: 14:22)  

 

V.45

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

12:30-13:30 Arbeta med självrättande prov:

Svårstavade ord 1

Svårstavade ord 2

Svårstavade ord 3

Högskoleprovet - Ord 1

 

12:30-13:30 Introduktion: Språkförhållanden i Norden

 

Självständigt arbete med fördjupningsarbete och inlämning (dead line) fredag 23:59

Onsdag

8:30 - 11:00

Ingen lektion - Joni på kurs

Självständigt arbete med

Språkriktighet - gör tio valfria övningar

Ingen lektion - Joni på kurs

Självständigt arbete med fördjupningsarbete och inlämning (dead line) fredag 23:59

Ingen lektion - Joni på kurs

Självständigt arbete med fördjupningsarbete och inlämning (dead line) fredag 23:59

 

V.46

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Språkriktighet

- gör tio valfria övningar

Självständigt arbete:

Språkförhållanden i Norden, arbeta med:

Övningar

&

examination

 

Introduktion: Språkhistoria

Självständigt arbete:

Språkhistoria, ta hjälp av

Språkhistoria 1 - 140327 (tid: 6:20)

 

Onsdag

8:30 - 11:00

Språkriktighet

- gör tio valfria övningar

Ha med egen dator och hörlurar!

Gör självrättande prov på lektionstid: Språkförhållanden i Norden 1

 

Självständigt arbete med Språkhistoria, ta hjälp av Språkhistoria 2 - 140327 (tid: 20:11)

 

 

VIKTIGT!

Jag har texthäftet till Nationella Provet hos mig - kom och hämta det så att du kan läsa texterna innan provet (19/11-14 = onsdag nästa vecka).

Svenska 1 elever ska göra två delar:

 1. B-delen handlar om läsförståelse.
 2. I C-delen ska man skriva en längre text i anknytning till tema och häfte

Svenska 3 elever ska göra en del:

 1. Delprov A innebär skriftlig framställning och genomförs på angiven provdag. Vid provtillfället får eleverna fyra skrivuppgifter varav de ska välja en. Samtliga skrivuppgifter bygger på läsning och bearbetning av texthäftet. Skrivuppgiften leder till en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord.

Bra att kunna: http://larare.at/svenska/moment/texttyper/texttyper.html#deb (Svenska 1)

Bra att kunna: http://larare.at/vetenskapligt_arbete/vetenskapligt_arbete.html (Svenska 3)

Fakta om provet: http://www.natprov.nordiska.uu.se/

Mina funderingar kring Nationella provet (Svenska 1)

 

 

V.47

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Bearbeta texthäftet till Nationella Provet

Valfritt arbete Bearbeta texthäftet till Nationella Provet

Onsdag

8:30 - 11:00

Nationellt prov del B och C

Introduktion: Avslutande skrivuppgift

Nationellt prov del A

       

 

V.48

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Introduktion: Avslutande skrivuppgift

Eget arbete med: Avslutande skrivuppgift Introduktion: Avslutande skrivuppgift

Onsdag

8:30 - 11:00

Nationellt prov del A (muntligt)

Möjlighet att göra muntlig presentation Prov i Språkhistoria
       

 

V.49

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!

Onsdag

8:30 - 11:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!
       

 

Vecka

 

Dag/tid: Måndag 12:30-14:30 och Onsdag 8:30-11:00

sal: 403

Kalendarium

V.50

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!

Onsdag

8:30 - 11:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!
       

 

V.51

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!

Onsdag

8:30 - 11:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!
       

 

 

 

V.02

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

Måndag

12:30 - 14:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!

Onsdag

8:30 - 11:00

Behovet styr innehållet! Vi jobbar med det som du behöver jobba med!