www.larare.at

Planering: Svenska 1

Innehållsförteckning -

Planering: Svenska 1 / HT2015
 
Klicka för att komma till start

35

Presentation av Joni och elever

Svenska i grundskolan:

 1. Läsning
 2. Filmanalys
 3. novell
 4. artikel
 5. dikter
 6. språkhistoria
 7. uppsatser
 8. litteraturhistoria
 9. grammatik
 10. författarporträtt

Ställs emot Svenska 1

 1. Tala
 2. Retorik
 3. Ge respons
 4. Skriva
 5. Språkriktighet
 6. Argumentation
 7. Referat
 8. Källkritik
 9. Skönlitteratur
 10. Teater/film
 11. Språkanalys
 12. Språksociologi

Tema Poe:

 • Läsning av Svarta katten och/eller lyssna på Svarta katten (OBS! dåligt ljudkvalitet)
 • Om Poe - radio
 • Svarta katten - engelsk kortfilm (utan text) (ordagrant återgiven filmatisering av Poes verk) 0:00 - 6:43
 • Uppgifter till text/film
  • Skriv 10 nyckelord
  • Skriv en kort handlingsbeskrivning - berättelsens fabel
  • Avslutningsvis en värdering (tyck till)​

36

Tema Poe:

 1. Fyll i Kontaktuppgifter (mejl och eventuellt mobilnummer) för Joni.
 2. Läsning av Svarta katten och/eller lyssna på Svarta katten (OBS! dåligt ljudkvalitet)
 3. Svarta katten - engelsk kortfilm (utan text)  (ordagrant återgiven filmatisering av Poes verk) 6:43 - 17:34
 4. Uppgifter till text/film
  1. Skriv 10  nyckelord
  2. Skriv en kort handlingsbeskrivning - berättelsens fabel
  3. Avslutningsvis en värdering (tyck till) ​

Extra: The Raven - animation av Tim Burton - skriv en egen dikt utifrån animationen.

Screeningtest i Svenska (nivåkontroll)

 1. Ordkedjor
 2. Meningskedjor
 3. Diktamen


Testet består av fler delar och du kan inte plugga inför det.


Jag vill att du tar med dig penna, sudd och papper för testet görs inte på dator. Du behöver med andra ord inte ta med dig datorn till lektionen.

Sprid gärna denna information till dem som inte läst kalendariet

37

Kursavbrott på grund av föreläsning om Förintelsen.

Mindmap: Johnnys berättelse

 1. Meningsfull tillhörighet
 2. Utsatthet
 3. Ensamhet / alienation
 4. Hellre ökänd än okänd
 5. Bekräftelse
 6. Uppväxt / uppfostran
 7. Vänners betydelse
 8. Missbruksproblem
 9. Låg självkänsla
 10. Problem med att vara klassens clown eller värsting
 11. Människan söker sin flock, gemenskap och grupptillhörighet
 12. för att stärka en grupp för man krig mot ett yttre hot
 13. Familjens och föräldrars betydelse

Instruktioner:

 1. Förklara / definiera orden
 2. Skriv om era känslor och tolkning av orden
 3. Ge exempel och hur man löser eventuella problem.

Avslutar lektionen genom att lyssna på en sång om Joseph Schultz av Jimmy Ginsby

Screeningtest i Svenska (nivåkontroll)

 • Läsförståelse (ca 35min)
  • Material: penna och snille


38

Tema Poe:

Avstämning: moment Inledande skrivuppgift (Svenska)Föreläsning


Eget arbete med: Avstämning: moment Inledande skrivuppgift (Svenska) och elevsamtal

39

Arbete med: Avstämning: moment Inledande skrivuppgift (Svenska)

och elevsamtal

Ingen klassrumsundervisning för Joni är på bokmässan i Göteborg. Eget arbete med: webblektion: Inledande föreläsning.

40Återkoppling webblektion: Inledande föreläsningArbete med: Avstämning: moment Inledande skrivuppgift (Svenska)


Grupp 1

Jobba med följande sajt: Moment Språksociologi

Läs körschema och följ det

Grupp 2

Gör klart Avstämning: moment Inledande skrivuppgift (Svenska)

Extra

Siluett eller silhuett? Hur stavas det? Det rätta svaret är att det kan stavas både siluett och silhuett.

Gör självrättande prov: Särskrivningstest 1 (20 frågor)

41

1. Bildspel (inspelning: Föreläsning: Språksociologi - 151006 (15:17))

2. Jobba med följande sajt: Moment Språksociologi

3. Jobba med häfte

Gör språksociologihäftet

42

Grupparbete: språksociologiskt dilemma (Språksociologi)

Se material

Förslag på presentation

 • Inspelat bildspel som spelas upp för klassen
 • Bildspel som presenteras LIVE för klassen
  • Använd PowerPoint i Microsoft365 och/eller ta hjälp av bildspel
 • Dramatisering (teater) som spelas upp LIVE eller spelas in och spelas upp för klassen
 • Radioprogram som spelas in som ljudfil och spelas upp för klassen.

Har ni eget förslag på redovisningsform så vill jag att ni kontaktar Joni innan ni börjar jobba.

Uppdelning i fyra grupperGrupparbete: språksociologiskt dilemmaFörkortad lektion för Stiko Per Larsson kommer till Hagagymnasiets aula kl 13:00 - 14:30 och kommer bland annat att prata om hur han skriver texter till sina sånger.


Hemarbete: Bearbetning av berättelse (Inledande skrivuppgift)

Ta hjälp av fakta till momentet

43

Grupparbete: språksociologiskt dilemma

Mejladresser

Korrektur i lärportfolio: exempel på korrektur del 1, korrektur del 2 och korrektur del 3

Fortsatt arbete med: Grupparbete: språksociologiskt dilemma

Eget arbete med lärportfolio45

Fixa innehållsförteckning till lärportfolio

Markera text nedan och kopiera genom att använda kortkommando: Ctrl och C. Gå därefter till din lärportfolio och ställ markören precis nedanför ditt namn högst upp och klistra in innehållsförteckningen genom att använda kortkommandot: Ctrl och V.

Innehållsförteckning

 • Moment: Inledande skrivuppgift
 • Moment: Språksociologi
 • Moment: Språk
 • Moment: Tala & argumentation
 • Moment: Läsförståelse och texttyper
 • Moment: Litteratur
 • Övrigt
 • Elevsamtal
 • Status (jag lägger in länken till ett ett externt dokument)

Därefter skapar du rubriker i dokumentet som överensstämmer med rubrikerna i innehållsförteckningen ovan. markera ordet som ska vara rubrik och klicka på “Vanlig text” i verktygsfältet i Google dokument (ligger mellan 100% och Arial); välj rubrik.

Fortsatt arbete med: Grupparbete: språksociologiskt dilemma


Redovisning av grupparbete på ca 15 min.

 1. Grupp 2 redovisar medan övriga i klassen ger respons


Jag måste (tyvärr) gå 12:50 så eget arbete med komplettering gäller. “Snygga” gärna till i din lärportfolio om du är klar med alla övningar och uppgifter.

46

Redovisning av grupparbete på ca 15 min.

 1. Grupp 1 redovisar medan övriga i klassen ger respons
 2. Grupp 3 redovisar medan övriga i klassen ger respons
 3. Grupp 4 redovisar medan övriga i klassen ger respons

De som inte gjort språksociologihäftet gör det.

Övriga jobbar med komplettering och “snyggar” till sin lärportfolio.

Innan ni sätter igång och jobbar med Svenska vill jag att ni fyller i följande formulär: Arbetslogg_151112

De som inte gjort språksociologihäftet gör det.

Övriga jobbar med komplettering och “snyggar” till sin lärportfolio.

Jag måste (tyvärr) gå 12:50 så eget arbete med komplettering gäller. “Snygga” gärna till i din lärportfolio om du är klar med alla övningar och uppgifter.

47

Grupparbete: Se språkekvilibristen Björn Ranelids föreläsning om språk (i ca 15m) och arbeta med ordlista. Videon gick inte att spela upp så vi fyllde bara i ordlistan.

De som inte gjort språksociologihäftet gör det.

Flippade klassrummet: se filmen i formuläret och tjuvkika på frågorna, men skicka inte formuläret för det ska du göra på torsdag.

De som inte gjort språksociologihäftet gör det.

Nytt moment: Tala & argumentation

Gör formuläret

De som gjorde Språksociologiprovet får göra formuläret hemma. Alla ska ha gjort formuläret innan nästa lektion så att vi kan gå igenom innehållet tillsammans.

48

moment: Tala & argumentation

Genomgång av...

 • formulärsvaren
 • momentupplägg

Testar TodaysMeet V48 och det funkar bättre på mobiltelefon för då kan man stänga av skärmsläckaren (se till att mobiltelefon är fulladdad bara för det går en hel del energi.

Jobba individuellt med argumenterande insändare eller recension.

moment: Tala & argumentation

Läs: Argumentation

Lägg in en fråga i TodaysMeet V48 (du behöver inte använda ditt riktiga namn - använd ett “rumsrent” alias ;))

Gemensam argumentationsövning


49

moment: Tala & argumentation


Föreläsning om konsten att tala.


Inspelad föreläsning:

LIVE-spelning: Föreläsning: Tala - 151201 (14:54)

Skärminspelning: Tala (15:01)

moment: Tala & argumentation

Grupparbete:

Förbered ett argumenterande tal i grupp där ni utgår ifrån argumentationsövning.

Presentation sker enbart  inför Joni.

Använd ett presentationstekniskt hjälpmedel (PTH).

Stöd:

 1. Läs igenom argumentationsövning och plocka ut det ni vill jobba med. Bara tesen måste vara densamma för alla!
 2. Dela upp talet i tre delar: början, mitt och slut.
 3. Precisera tesen så att det passar er och er tilltänkta mottagare som ska meddelas till Joni.
 4. Slipa på argumenten och försök ha med ett logosargument, ett patosargument och ett etosargument.
 5. Välj vilka tre Stilfigurer ni vill använda i ert tal.
 6. Välj vilket PTH ni vill använda.
 7. Skriv ner talet i sin helhet.
 8. Bestäm vad som ska finnas med i PTH
 9. Bestäm vem som ska säga vad.
 10. Ta hjälp av 11 tips.
 11. Gör en generalrepetition av talet och klocka det.

Gruppindelning

50

moment: Tala & argumentation

moment: Tala & argumentation

Övriga: förbereder argumenterade tal inför nästa gång (på valfri plats)

51

moment: Tala & argumentation


Håll ett argumenterande tal (utgå ifrån argumentationsövning) inför Joni (med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel) i grupp.

Övriga: jobba individuellt med argumenterande insändare eller recension och gör dem mer övertygande (argumenterande).

moment: Tala & argumentation

 

Öppet innehåll - behovet styr innehållet.


Planering: Svenska 1 / VT2016
 
Klicka för att komma till start

2

 


3

 • Moment: Läsförståelse & texttyper
 • Göra klart texten: “Träna läsförståelse”
 • Jobba med texten Spöken och gastar av Tora wall
 • För den som är klar: Gör Övning i Träna läsförståelse: Läs texten Slagskepp och ta tid på dig själv. Omvandla tiden till sekunder och skriv in i häftet. Räkna ut hur många ord per minut du läser med hjälp av formeln i häftet.

Flippat klassrum: Se följande föreläsning innan nästa lektion

 • Moment: Läsförståelse & texttyper
 • Grupparbete
  • Flippat klassrum: Gå igenom föreläsning i smågrupper och skicka en redogörelse till Jonis mejl (obs! skriv vilka som var med i gruppen i mejlet.)
  • Jobba med texten Spöken och gastar av Tora wall
  • För den som är klar: Gör Övning i Träna läsförståelse: Läs texten Slagskepp och ta tid på dig själv. Omvandla tiden till sekunder och skriv in i häftet. Räkna ut hur många ord per minut du läser med hjälp av formeln i häftet.

4

 • Moment: Läsförståelse & texttyper
 • Läs: Referat och påbörja skriva referat på Spöken och gastar
 • För den som är klar: Gör Övning i Träna läsförståelse: Läs texten Slagskepp och ta tid på dig själv. Omvandla tiden till sekunder och skriv in i häftet. Räkna ut hur många ord per minut du läser med hjälp av formeln i häftet.
 • Fortsätt med Övningen i Träna läsförståelse: Läs: Att läsa mer än ett ord i taget och gör Övningsartikel 1: läs texten och besvara frågorna 1-4.


 • Moment: Läsförståelse & texttyper
 • Skriv referat på Spöken och gastar
 • För den som är klar: Gör Övning i Träna läsförståelse: Läs texten Slagskepp och ta tid på dig själv. Omvandla tiden till sekunder och skriv in i häftet. Räkna ut hur många ord per minut du läser med hjälp av formeln i häftet.
 • Fortsätt med Övningen i Träna läsförståelse: Läs: Att läsa mer än ett ord i taget och gör Övningsartikel 1: läs texten och besvara frågorna 1-4.
 • Plugga på att skriva referat5


Halvklass

6

Halvklass

7

 


8

 • Moment: Litteratur
 • Fortsätt arbete med filmsnack
 • Läsa om den litterära epoken Romantiken
  • Skriv ner minst fem nyckelord
  • Gemensam Mind map
 • Litteraturanalys: 8-stegsmodellen
 • Flippat klassrum: läs Mary Shelleys Frankenstein
  • Plocka ut citat ur texten som visar på att Frankenstein är ett Romantiskt verk.
 • Se filminspelning om 8-stegsmodellen
 • Moment: Litteratur
 • Kortare genomgång och gruppindelning
 • Grupp 1 12:15 - 12:45 Koppla Frankenstein till Romantiken i grupp och genomgång av citat. Skriv in citat i följande dokument.
 • Grupp 2: 12:45 - 13:15 Koppla Frankenstein till Romantiken i grupp och genomgång av citat.
 • Bakläxa: Koppla Frankenstein till Romantiken och skriv in citat i följande dokument.
 • När man inte är i klassrummet jobbar man individuellt med att skriva en textanalys av Mary Shelleys Frankenstein (förslagsvis med hjälp av 8-stegsmodellen).
 • Exempel på citat:“... Frankenstein till Romantiken...”“... Koppla Frankenstein (---) citat i följande...”


10 • Kalendariet
 • Återkoppling: referat (återlämning av material)
 • Elevsamtal: Boka tid med Joni eller kom på Drop-in-tid på måndagar 15:00 - 16:00
 • Återkoppling: Moment: Litteratur


Joni startar enbart lektionen, därefter gäller eget arbete med…

 • Inför elevsamtal: fyll i Elevenkät och se över din lärportfolio och se vilken betygsnivå du ligger på via Statussidan.
 • Språkriktighet
  • Övning 1: Lär dig använda sammanhangsord
  • Övning 2: Lär dig undvika talspråklighetet
  • Övning 3: Lär dig använda konjunktioner
  • Övning 4: Rätta meningar
  • Övning 5: Rätta fler meningar
  • Övning 6: Rätta ännu fler meningar
  • Övning 7: Rätta ytterligare några fler meningar
  • Övning 8: Rätta en text: del 1/2 och del 2/2
  • Övning 9: Rätt uttryck

11

Elevsamtal på mitt rum nere på Handels

 • 08:00 – 08:10:  elev 1
 • 08:10 – 08:20:  elev 2
 • 08:20 – 08:30:  elev 3
 • 08:30 – 08:40: elev 4
 • 08:40 – 08:50:  elev 5
 • 08:50 – 09:00: elev 6
 • 09:00 – 09:10: elev 7
 • 09:10 - 09:20: elev 8

Övriga: fortsatt arbete med litteraturanalys (8-stegsmodellen) på Mary Shelleys Frankenstein och/eller Språkriktighet.

Elevsamtal på mitt rum nere på Handels

 • 12:00 – 12:10: elev 8
 • 12:10 – 12:20 elev 9
 • 12:20 – 12:30 elev 10
 • 12:30 – 12:40 elev 11
 • 12:40 – 12:50  elev 12
 • 12:50 – 13:00 elev 13
 • 13:00 – 13:10 elev 14
 • 13:10 – 13:20: elev 15

Övriga: försök bli klar med litteraturanalys (8-stegsmodellen) på Mary Shelleys Frankenstein och lägg in den i lärportfolion.

Flippat klassrum: läs Svenska 1 - A-delen

12
Påsklov14

Elevsamtal

 • 12:00 - 12:10: elev 16
 • 12:10 - 12:20: elev 17
 • 12:20 - 12:30 elev 18
 • 12:30 - 12:40: elev 19

Förberedelse inför muntlig presentation

15

Nationella provet del A (muntlig presentation)

 • 08:05 - 08:20 elev 1
 • 08:20 - 08:35 elev 2
 • 08:35 - 08:50 elev 3
 • 08:50 - 09:05 elev 4

Publik: fyra elever ger respons

Övriga jobbar med litteraturanalysen,  fem frågorna, Språkriktighet eller förberedelse inför talet.

Nationella provet del A (muntlig presentation)

 • 12:00 - 12:15 elev 5
 • 12:15 - 12:30 elev 6
 • 12:30 - 12:45 elev 7
 • 12:45 - 13:00 elev 8
 • 13:00 - 13:15 elev 9
 • 13:15 . 13:30 elev 10

Publik: sex elever ger respons

Övriga jobbar med litteraturanalysen,  fem frågorna, Språkriktighet eller förberedelse inför talet.

16Nationella provet del A (muntlig presentation)

 • 08:05 - 08:20 elev 11
 • 08:20 - 08:35 elev 12
 • 08:35 - 08:50 elev 13
 • 08:50 - 09:05 elev 14

Publik: fyra elever ger respons

Övriga jobbar med litteraturanalysen,  fem frågorna, språkriktighetsövningar eller förberedelse inför talet.Nationella provet del A (muntlig presentation)

 • 12:00 - 12:15 elev 15
 • 12:30 - 12:45 elev 16
 • 12:45 - 13:00 elev 17
 • 13:00 - 13:15 elev 18

Publik: fyra elever ger respons

Övriga jobbar med litteraturanalysen,  fem frågorna, språkriktighetsövningar eller förberedelse inför talet.

17Nationella provet del B, ti 26 april, 120 min

kl 8:15 - 10:15, sal: A027


Nationella provet del C, to 28 april, 180 min

kl 8:15 - 11:15, sal: A027Nationella provet del A (muntlig presentation) för dem som inte gjort

 • elev 19
 • elev 20
 • elev 21
 • elev 22

Publik: fyra elever ger respons

18Ledigt

19

NP i Engelska

Ingen Svenska 1 lektion

NP del  A respons (muntlig)t finns i er lärportfolio.

Prov i Klassiker

20

Öppet innehåll

och

(individuell) handledning

Tillfälle att hålla tal

 1. elev 23

 2. elev 24

21

Öppet innehåll

och

(individuell) handledning


Tillfälle att hålla tal (OBS! saländring till H125)


22

Öppet innehåll och Utvärdering

23

Glad sommar

Planering: Svenska 1 / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)