Mental träning - HT16 (VT17)

Vecka:  34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51

Kurstimmar:                   12h                              24h                                   36h             = ca 40h

Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

Kurslitteratur: www.larare.at, www.inlasningstjanst.se (sök på författarens namn: Wessbo),

Kurslitteratur (pdf): Vad är mental träning, Självkänsla, Ledarskap, Stress, Krav och kontroll,

Moment: Självkänsla, Stress och prestation, Tränings- och avslappningsmetoder (ETA), Ledarskap

Arbetsmaterial: Öppet dokument / TodaysMeet / Exit ticket / www.menti.com (262323) / Kursavstämning

Grupparbete: Gruppindelning,

Styrdokument: Förmågor,  Centralt innehåll, Kunskapskrav

Vecka

Måndag 14:00 - 15:25

Sal: A203

Torsdag 8:00 - 9:20

Sal: A203

34Mejla mig på  joni.stam@edu.borlange.se och skriv ditt fullständiga namn. Jag svarar på mejlet; däri får du en länk till en digital träningsdagbok. Klicka på länken och besvara följande frågor i dokumentet.


 1. Skriv vad du vet om Mental träning.

 2. Skriv vad du har för förväntningar på kursen?

 3. Varför är det så många ungdomar som har låg självkänsla och dåligt självförtroende?


35


Ingen lektion för Joni är hemma med sjukt barn (VAB).


Besvara frågorna:


 1. Skriv vad du vet om Mental träning.

 2. Skriv vad du har för förväntningar på kursen?

 3. Varför är det så många ungdomar som har låg självkänsla och dåligt självförtroende? Läs följande artikel om självkänsla. • Fotografering / Personuppgifter och gruppindelning

 • Namnkedjan

 • Avslappningsövning

 • Avslappning till musik: My Kingdom for a God av Android Lust: övning 2.

 • Gemensamt “prat” om

  1. Vad du vet om Mental träning.

  2. Vad du har för förväntningar på kursen? Svar: Stresshantering, bli lugnare, få rätt “verktyg” för att klara av olika situationer, förberedelse inför planerade händelser eller oförutsedda händelser


36


 • Bildspel (från och med bild 4)

 • Grupparbete (dokumentation i det öppna dokumentet)

  • Utse två som ska skriva (byte efter halva tiden)

  • Diskutera artikeln och gör en samtalslogg.

 • Träningsdagbok

  • Utdelning och instruktioner.

  • Fyll i för föregående veckor

 • Avslappningsövning

  • 1. Att man omväxlande spänner och slappnar av musklerna. Kraft och motkraft. (Muskulär avslappning)

  • 2. Bilda par. Den ena trycker emot axlarna bakifrån medan den andra går. Plötslig släpper trycket och "man svävar fram".
 • Praktisk info: Träningsdagböcker

 • www.inlasningstjanst.se

  • Användarnamn samma som till din dator

  • Lösenord får du av Joni

 • Avslappningsövning: Lyssna till s.7 - s.12

  • Gå in i era träningsdagböcker och jobba med följande frågor: Läs/lyssna.

 • Se film: Låg självkänsla är roten till mycket ont i våra liv! och jobba med frågorna i grupperna. Lägg in era svar i träningsdagboken. Se till att alla i gruppen har lagt in svaren i sin träningsdagbok; använd det öppna dokumentet för att dela texten med varandra. Den som skriver läger in texten under en kort tid då de övriga i gruppen kopierar texten, därefter tar hen som lagt in texten också bort den.


Dagens citat: “Om du inte står för något faller du för allt.” (Emil Jensen)


Intervention = Åtgärder som syftar till att förbättra  hälsan. Detta sker ofta preventivt.


37Flippat klassrum: läs två första sidorna i: Självkänsla (pdf) inför nästa lektion.38

Vill någon redovisa på måndag? Grupp 5? Bekräfta via mejl så att jag vet.


39


 • Avslappningsövning: Folkhälsan (3), därefter öppen diskussion via TodaysMeet

  • Ge exempel på hur inspelningen lyfter nuet

  • Ge exempel på hur inspelningen  jobbar för ökad kroppsmedvetenhet

  • Ge exempel på hur inspelningen uppmanar till målsättning

  • Ge exempel på hur inspelningen använder sig av visualisering

 • Information och förberedelse inför Yoga (bildspel) som börjar nästa vecka (V.40): Lyssna till praktisk information

 • Grupp 5 redovisar i ca 15min

 • Grupp 4 redovisar 14:55 - 15:20

 • Grupp 5 redovisar

 • Förberedelse inför redovisning • Redovisning av moment: Självkänsla - gruppvis.

 • Grupp 3: 8:30 - 8:55


40


 • Moment: självkänsla och pdf: Självkänsla

  • Redovisning (25min) av moment:  gruppvis

   • Grupp 1: 14:00 - 14:25 (flyttat till annat tillfälle)

   • Grupp 2: 14:30 - 14:55

   • Grupp 6: 15:20 - 15:45 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 1, 2, 3 och 7

 • Moment: självkänsla och pdf: Självkänsla

 • Redovisning (25min) av moment:  gruppvis

  • Grupp 3: 8:30 - 8:55

  • Grupp 7: 8:55 - 9:20 (en annan gång)

Yoga-poser


Läs artikel: http://www.alltforforaldrar.se/artikel/hj%C3%A4lp-din-ton%C3%A5ring-stressa-ner och jobba med följande frågor:

 1. Varför ska man lära sig hantera sina känslor?

 2. Sömnens och vilans betydelse?

 3. Varför bör man ha en balans mellan aktivitet och vila?

 4. Vad är det för skillnad på Fritid eller fri tid?

 5. Teknikstress: Använd tekniken till det den är tillför, men låt den inte styra ditt liv.

 6. Vilken poäng finns det att ta kortare pauser då och då?

 7. Varför är det bra med andningsövningar?


41


1. Varför ska man lära sig hantera sina känslor?

2. Sömnens och vilans betydelse?

3. Varför bör man ha en balans mellan aktivitet och vila?

4. Vad är det för skillnad på Fritid eller fri tid?

5. Teknikstress: Använd tekniken till det den är tillför, men låt den inte styra ditt liv.

6. Vilken poäng finns det att ta kortare pauser då och då?

7. Varför är det bra med andningsövningar?

  • Läxa: gör övningarna som föreslås i artikeln.

 • Läs: Stress om du gjort klart frågorna

 • Redovisning för grupp delar av grupp 5 14:55 - 15:20


Påminnelse: ni kan lyssna till kurslitteraturen på www.inlasningstjanst.se: sök på författarens namn: Wessbo • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 4, 5, och 6

 • Presentation av frågorna 1 - 7 och “läxförhör”

 • TodaysMeet

 • Vad stod det kurslitteraturen (pdf:n):  Stress (första kapitlet: Vad är stress)? Skriv upp nyckelord (gemensamt) i öppna dokumentet och en sammanfattning (gruppvis) på max 250 ord


9:00 Studentmössor provstund!Läxa för dem som inte läst: Stress om du gjort klart frågorna

42


 • Praktisk information: jag har ändrat i grupperna för att det ska passa Bf:s och Vo:s praktik. Se Gruppindelning

 • Återkoppling: Vad stod det kurslitteraturen (pdf:n):  Stress (första kapitlet: Vad är stress)? Skriv upp nyckelord (gemensamt) i öppna dokumentet

 • Moment Stress och prestation

  • Filmtajm: STRESSADE UNGDOMAR - PSYKISK OHÄLSA I VÅR VÄLFÄRD (22:22)

  • Grupparbete. Besvara följande frågor: stress i din Träningsdagbok

   • Grupp 1 - 3 börjar uppifrån

   • Grupp 4 - 8 börjar nerifrån

   • Redovisning av material inför klass

    • Grupp 1: fråga 1 och 2

    • Grupp 2:  fråga 3 och 4

    • Grupp 3:  fråga 5 och 6

    • Grupp 4:  fråga 7 och 8

    • Grupp 5:  fråga 9 och 10

    • Grupp 6:  fråga 11 och 12

    • Grupp 7 och 8: fråga 13 och 14


För dem som vill se Föreläsning: Elevens ansvar (tid: 14:06) igen - OBS! dåligt ljud.


43Se gärna inspelad Föreläsning: Stresshantering - tio tips (tid: 15:00) • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 4, 5, 6 och 8

 • Kursavstämning

 • Moment Stress och prestation

  • Är det någon som hunnit med Läxan? Annars kan ni passa på att utsätta er själva för något som stressar er under höstlovet; glöm inte att det viktigaste är inte vad du gör utan hur du hanterar situationen och skriver ner det i din träningsdag.

  • Skapa egen tio-tips-lista i grupp och lägg in dem i ett mejl som ni skickar till Joni ( glöm inte skriva vilka som var med i  gruppen).


44

45


 • Repetition: Stress

  • Vad kommer på provet?

  • Hur kan man plugga till provet?

  • Hur kan man nå önskat betyg?

 • Gör ett stresstest.

 • Kursavstämning

 • Yoga för grupp: 1, 2, 3 och 7 kl. 14:40

 • Elevsamtal • Prov i stress

46


 • Omprov i stress för dem som inte gjorde provet V.45


Övriga behöver alltså inte komma på lektion utan  jobbar med Kursavstämning och fixar till träningsdagboken så att den ser bra ut.
47Inspelad föreläsning: grupparbete i avslappning- och träning (tid: 6:10)


VO och BF på praktik V47 - V51

VO och BF på praktik V47 - V51


48


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 1 håller för grupp 2 och 3 (inställt)

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 4 håller för grupp 5 och 6


Glöm inte att kika på Tips och råd


VO och BF på praktik V47 - V51VO och BF på praktik V47 - V51


49


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 5 håller för grupp 4 och 6

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 2 håller för grupp 1 och 3


Glöm inte att kika på Tips och råd


VO och BF på praktik V47 - V51 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 1, 2, 3 och 9

 • Moment Ledarskap

  • De som inte lyssnat - lyssnar på Bra ledare?

  • Övriga jobbar med frågorna


VO och BF på praktik V47 - V51

50


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 3 håller för grupp 1 och 2

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 6 håller för grupp 4 och 5


Glöm inte att kika på Tips och råd


VO och BF på praktik V47 - V51 • Joni VAB:ar - ingen lektion

 • Eget arbete med Moment Ledarskap: jobba med frågorna i Öppet dokument.

 • Grupp 4, 5, 6 kan gärna göra en yoga-övning från YouTube och meddela mig om det är bra; dokumentera i träningsdagboken

 • Ni som läser text om Stress och prestation (skriv gärna sammanfattningar av kapitlen) läser klart och förbereder att göra prov på måndag.


VO och BF på praktik V47 - V51

51


 • Tid för komplettering, elevsamtal och handledning


Stressprov för dem som måste göra om eller komplettera.


De som ligger i fas är lediga (prata med Joni först och få ledigheten godkänd)
Mental träning - vårterminen 2017 (HT16)

Vecka:  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23

Kurstimmar:          52h                             64h                                   76h                             88h

Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

Kurslitteratur: www.larare.at, www.inlasningstjanst.se (sök på författarens namn: Wessbo),

Kurslitteratur (pdf): Vad är mental träning, Ledarskap,, Krav och kontroll,

Moment: Tränings- och avslappningsmetoder (ETA), Ledarskap och Motivation och målfokusering

Arbetsmaterial: Öppet dokument / TodaysMeet / Exit ticket / www.menti.com (262323) /

Grupparbete: Gruppindelning,

Styrdokument: Förmågor,  Centralt innehåll, Kunskapskrav

Vecka

Måndag 14:00 - 15:25

Sal: A203

Torsdag 8:00 - 9:20

Sal: A203

2

3


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 2 för 3 och 9

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 1 för Joni
4


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 4 för 5 och 6

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 7 för 8 och 15


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 3 för 2 och 9

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 1 för Joni


 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 4, 5, 6 och 8

 • Moment Ledarskap

  • Film och grupparbete


6


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 5 för 4 och 6

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 8 för 7 och 1


 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 1, 2, 3, 7 och 9


7


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 9 för 3 och 2

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 1 för Joni • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 4, 5, 6 och 8

 • Moment: Psykologi och prestation

 • Läskurs: Psykologi - Prestation

 • Grupparbete

8


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 6 för 5 och 4

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 7 för 8 och 1


 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 1, 2, 3, 7 och 9


9

10


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 2 för 3 och 9

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 4 för 5 och 611


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 7 för 8 och 1

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 3 för 2 och 9


 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 1, 2, 3, 7 och 9


12


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 5 för 4 och 6

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 9 för 3 och 2


 • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 4, 5, 6 och 8

13


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 6 för 5 och 4

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 2 för 3 och 9
14


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 8 för 7 och 1

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 3 för 2 och 915


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 4 för 5 och 6

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 9 för 3 och 2 • Ledigt


16

17


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 5 för 4 och 6

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 8 för 7 och 118


 • 14:00 - 14:30 ETA: grupp 6 för 5 och 4

 • 15:00 - 15:30 ETA: grupp 919


 • 14:00 - 15:30 ETA: grupp 9
20


 • 14:00 - 15:30 ETA: Extra för dem som inte gjort tre, behöver komplettera eller vill höja. • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 1, 2, 3, 7 och 9


21


 • 14:00 - 15:30 ETA: Extra för dem som inte gjort tre, behöver komplettera eller vill höja. • 8:00 - 8:30 Yoga för grupp: 4, 5, och 6

22


 • 14:00 - 15:30 ETA: Extra för dem som inte gjort tre, behöver komplettera eller vill höja. • 8:00 - 8:30 Yoga för dem som vill


23


 • Eget arbete, handledning, elevsamtal och annat viktigt för att sy ihop kursen.


24


 • Eget arbete, handledning, elevsamtal och annat viktigt för att sy ihop kursen.