Terminsplanering för: iL2 - Lugnet

Ämne: Individuellt val: Psykologi A och Psykologi 1 (läses parallellt)    

Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Måndag 13:30-16:10 (2h20m)

sal: 412

Dag: Onsdag 8:30-11:20 (2h50m)

sal: 412

45

1. Psykologi introduktion

 1. Presentation av Joni och eleverna
 2. Koppla elevers ord och formuleringar till ämnet psykologi
 3. Redogöra skillnaden mellan psykologi och psykiatri
 4. Genomgång av webbplatsen: larare.at
 5. Genomgång av kursmål & betygskriterier/kunskapskrav
 6. Eleverna läser psykologikompendium och besvarar frågan: vad är psykologi? Först individuellt sedan i grupp.
 7. Mind map kring frågan: vad är psykologi på tavlan
 8. Läxa skriv rent svaret på frågan: vad är psykologi? Inlämning nästa lektion.

 

2. Psykologi introduktion

 1. Samla in "läxan"
 2. Läsuppgift - skriv ett referat/nyckelord
 3. Föreläsning 1 - jämför föreläsningens innehåll med elevernas referat och nyckelord - besvara tre frågor och lämna in materialet. Elevernas bidrag: Wundt (metodpionjär: experiment), Lewin, Psykologin i Sverige och forskningsperspektiven:
 4. Dokumentär om Freud (del 1) och arbeta med instuderingsfrågor

 

 

 

 

46

3. Psykologi introduktion

 1. Återkoppling
 2. Genomgång av: puritanska viktorianska samhället
 3. Isberget: det omedvetna styr i huvudsak människans beteende
 4. "Talking threatment" har en "Galvaniserande inverkan" (rostskydd)
 5. Se fortsättningen på Dokumentär om Freud (del 2 och del 3) och fortsätt arbeta med instuderingsfrågor.
 6. Normbegreppet - läxa: läs artikel

 

4. Psykologi introduktion

Normbegreppet - artikel och gemensam genomgång

Film: Stora tänkare med instuderingsfrågor - läxa: besvara instuderingsfrågor och lämna in på måndag.

 

 

47

5. Psykologi introduktion

 1. Återkoppling
 2. Tema: experiment
 3. Fördjupning: Milgrams experiment

 

6. Psykologi introduktion

 1. Återkopplin och vidare arbete med Milgrams experiment (läs s.205-s.208 i Cronlund och arbeta med instuderingsfrågor)
 2. Arbeta med instuderingsfrågor till psykologiprovet (besvara och rätta)
 3. Tema: drömmar

Intressant samtal med elev: finns det en förutstakad/predestinerad framtid. Finns det för var och en av oss ett förutbestämt livsöde som vi under vårt liv ska fullfölja? Och är då drömmar påminnelser att vi kommit av oss på vår väg. Om vi utgår från ett exempel där vi under en vecka stöter på en person (oplanerat) som vi tänkt kontakta men inte gjort flera gånger - betyder det att ödet knackar oss på axeln och säger att vi måste kontakta personen ifråga för att fullfölja vårt livsöde. Är vissa händelser påminnelser att vi måste handla på ett visst sätt för att komma framåt i vårt förutbestämda liv? Är det omedvetna (obearbetade känslor) hinder i vårt livsprojekt?

48

7. Psykologi introduktion

 1. Återkoppling och information om provet
 2. Fördjupning: KBT: Power Point och arbeta med stencil (tankefel): Kognitiv psykologi - övningar.
 3. Arbeta med instuderingsfrågor till psykologiprovet (besvara och rätta)
 4. Handledning för dem som behöver hjälp inför provet.
 5. Testa gärna att göra ett självrättande prov som berör: psykologi introduktion.

 

8.

Prov - introduktion

 

49

9. Introduktion: De fem perspektiven

Elevsamtal

10. Egna studier - De fem perspektiven

Elevsamtal

50

11. Egna studier - De fem perspektiven

Elevsamtal

12. Egna studier - De fem perspektiven

Elevsamtal

51

13. Redovisningar: De fem perspektiven

Introduktion av nytt moment: Behov och känslor

14. Film och psykologi & Behov och känslor

2

Ledigt

15.

Praktisk information och utdelning av preliminära betyg

Behov och känslor

och

Fortsatt arbete med Behov och känslor och eventuella rester

3

16. Redovisningar: De fem perspektiven

Fortsatt arbete med Behov och känslor

 

17. Behov och känslor

 

 Genväg till klassajt

  Tack för mig och lycka till i framtiden

Avslutad kurs

Terminsplanering för: iH1 - Haraldsbo

Ämne: Individuellt val: Psykologi A   

 Genväg till klassajt

APU

Lov

prov

Vecka

Dag: Måndag 13:30-16:20 (2h50m)

sal: A1C

Dag: Onsdag 8:40-11:10 (2h30m)

sal: A1D

35

1. Moment: Psykologi introduktion

Presentation av Joni.

Introduktion av kursen Psykologi A och praktisk info.

Presentation av elever:

 1. Namn och program

 2. Varför har du valt att läsa psykologi?
 3. Vad vill du lära dig?

Många elever tyckte att ämnet var intressant, medan andra valde det på grund av att valen var för få och Psykologi var det enda alternativet. Många ansåg också att ämnet skulle vara bra att ha i yrket. Sedan fanns det de som ryktesvägar sökt sig till psykologiämnet.

Bra citat:

Psykologi är bra för att då får man möjlighet ”att lära sig folk”, ”hur andra funkar” och ”varför folk gör som de gör”.

Kursupplägg – finns på webben (länk)

Webbsidan är komplement till undervisningen (inte en förutsättning).

Arbetsuppgift 1: Vad är psykologi? Grupparbete (20min)

Arbetsuppgift 2: Läs kompendium och koppla till fråga 1. Skriv individuellt arbete på ca 1 A4.

Material: Psykologikompendium + föreläsning (seriestrippen jobbar vi med senare)2. Läs s.9-s.18 i Lev tiden (gamla upplagan)

Gemensam genomgång med utgångspunkt i föreläsning.

Psykologiska experiment:

1) Pavlovs hundar (betingning). Ivan Pavlov utförde ett experiment på hundar där hunden fick höra ett kloclljud varje gång den fick mat. Efter ett tag hade hunden lärt sig att när klockan ringde så var det dags för mat (kan jämföras med skolklockan i grundskolan). Men förvirring uppstod då klockan ringde men där fanns ingen mat. Hunden viftade på svansen och avsöndrade saliv och förväntade sig mat. Hunden hade "betingats" att koppla ringklockans ljud med mat.

2) Gruppsykologi (apor, bananer och en sprinkler). Man placerar ett gäng apor i ett rum där det finns en trappa upp till en avsats högre upp där det ligger en massa bananer. Men varje gång en apa försöker klättra upp och ta en banan sätts en sprinkler igång via en rörelsesensor placerad uppe vid bananerna. Sprinklern sprider iskallt vatten på alla aporna. Ganska snart hindrar aporna varandra att klättra upp på avsatsen. Nästa steg blir att ta in en ny apa till gruppen och ta bort en av de ursprungliga. Den nya apan försöker förstås klättra upp och hämta en smaskig banan, men hindras av de andra aporna som vet vad som händer när man går upp på avsatsen. Den nya apan lär sig att inte gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Nästa steg blir att ta in nya apor tills alla de ursprungliga aporna är utbytta. Aporna hindrar fortfarande varandra att gå upp på avsatsen, men vet inte varför. Detta exeperiment visar på hur gruppsykologi kan bidra till "lydnad".

3) Burken med nötter. Ta en syltburk och lägg ner en läcker nöt i den. Ställ burken framför apan och apan försöker direkt att stoppa ner hela handen för att ta ut nöten, men misslyckas i och med att när handen greppar nöten får apan inte upp handen ur burköppningen. Vi ger apan en pinne och han använder den direkt, men kan fortfarande inte få ut nöten. Men om vi "lär" apan att vända på burken så att nöten trillar ut kan han lära sig att få tag på nöten. Testa gärna detta experiment på en treåring - är treåringen smartare än en apa?

Första inlämningen ska baseras på första och andra lektionens föreläsningar, läsning (Psykologikompendiet och boken: s.9-18) och grupparbete (fråga 2 i kompendiet). Med hjälp av kunskaper från denna kunskapsinhämtning ska du producera (skriva) ett ”paper” (en kortare text) med rubriken ”Vad är psykologi?” (ca 1A4). Dead Line onsdag 5/9.

Introduktion Behov och känslor. Bestämde tillsammans att vi ska skriva en essä kring ämnet. Läraren förklarade vad en essä är för något. Grupparbete med nyckelord och instuderingsfrågor (se moment: Behov och känslor

36

3. Återkoppling och "check" att det fungerar bra med första psykologiarbetet: Vad är psykologi?

Återkoppling till psykologiska experiment: se videoklipp: Milgrams experiment (remake) 1/3, tid: 5:59, Milgrams experiment (remake) 2/3, tid:5:59 och Milgrams experiment (remake) 3/3, tid: 4:00 - ett mer modernt experiment som grundas på ett experiment från 1960-talet. Grupparbete med nyckelord och instuderingsfrågor (se moment: Socialpsykologi)

Fortsatt arbete med Behov och känslor. Gå igenom nyckelord och instruderingsfrågor. Välj sedan intresseområde som ni skriver er essä om. Utgå från en eller två nyckelord när du skriver din essä och utgå ifrån rubriken: Känslornas betydelse för välmåendet. Omfång: ca 500 ord.

Se hur Joni har valt att lösa uppgiften (skriva en essä med temat Behov och känslor).

 

4. Föreläsning: Behov och känslor (se körschema) – länk?

Se videoklipp: Sophies val - diskutera det omöjliga valet.

Det är inget uppehåll! Kursen fortsätter som vanligt.

Power Point: Vad är KBT? och Kognitiv psykologi - övningar. Lösningsförslag på övningen lämnas in gruppvis i slutet av lektionen.

Dead line: Vad är Psykologi? 

37

5. Dagens tema: nivåer av behov, kroppskontakt, Freud och drömmar

Föreläsning:

Glömde på förra föreläsningen: Maslows trappa

1. Harry Harlow

 • Kroppskontakt
 • "Ersättningsmammor"

2. Kängurumetoden

 • "Hud mot hud"
 • "Gossedjurets"/"snuttefiltens" betydelse

3. Film om Sigmund Freud: del 1, del 2 och del 3

4. "Filmsnack" med utgångs punkt i

5. Drömmar

 • Varför drömmer vi?
 • När drömmer vi?

4. Drömteorier

 • Guds röst - Judendom
 • Varningar och råd - Egpten (Forntiden)
 • Drömmar har en läkande kraft - Grekiska antiken (Aristoteles). Precis som teatern har drömmar en katharsisk (renande) funktion.
 • Fortsättning på dagen - romerska antiken

5. Freuds drömteori (döljer)

 • Det omdevetna (i maskerad form)
 • Bakom drömmar döljs medvetna känslor och önskningar
 • Drömmar är en "säkerhetsventil" så att vi inte får ett sammanbrott på grund av mängden hopade känslor.
 • Symbolspråk: Sexualdrift (libido) och dödsdrift (thanatos). Spetsiga kontra runda ting kan kopplas till libido, medan mardrömmar kan kopplas till thanatos.

6. Jungs drömteori (avslöjar)

 • Mytologier
 • Symboler
 • Arketyper
 • det kollektiva omedvetna.

7. Arbetsuppgift?

a. Varför är människan beroende av kroppskontakt?

b. Har vuxna "snuttefiltar" / ting som ger tröst? Vad och varför?

c. Varför tror ni att människan drömmer?

d. Försök minnas en dröm - dela med dig av den med gruppen. Diskutera vad drömmen kanske betyder och varför du drömde som du gjorde. Välj en dröm och analyusera den i gruppen. Använd dig av dina nya kunskaper i drömtydning (utgå från punkt 4, 5 och 6). Redovisa för resten av klassen.

6.

 

 

 

Diagnostiskt (oförberett) prov i psykologi i anknytning till Moment: Psykologi introduktion

Grupparbete: Behov och känslor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkoppling: drömmar. Gemensam drömtydning (ta hjälp av drömlexikon på nätet)

Grupprättning av diagnoser.

Nya böcker (Psykologi för gymnasiet av Nadja Ljunggren) delades ut och plastades in. Läxa: läs kap. 10 till nästa gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Genomgång av kap. 10 med koppling till förälskelsen som "galet" beteende.

 • Charles Darwin – darwinism / utvecklingsläran / evolutionsteorin - känslor är medfött beteende
 • Primära och sekundära emotioner (känslor).
 • Psykosociala processer kontra sociala normer i relation till kulturell påverkan.
 • Stimulus - respons. Ett stimulus är något (data)som uppfattas via sinnenna (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning. Respons kallas beteendet kopplat till ett stimuli. En hund som ser mat och börjar avsöndra saliv och vifta på svansen reflexivt; drägglandet och svansföringen är alltså responsbeteende.
 • Nervsystemet – amygdala.
 • Hur uppstår en känsla? Förväntningar riktgivande.
 • Tyglade drifter? (Psykodynamiska perspektivet – Freud)
 • Utlevd aggression leder till mer aggression (kampsporters funktion?) Kan leda till att aggressivt beteende kopplas till aggressivitet och genom betingning (inlärning) leder det ena till det andra.
 • Kan man reglera (styra) sitt beteende – högläsning: s.228 ur Ljunggrens bok.
 • Förälskelse är en sorts av galenskap. En förälskelse kan liknas vid ett sjukdomsförfarande. För det första drabbas din kropp; för det andra uppvisar du symptom som kan jämföras med den som drabbas av en psykos (läs mer).
 • Förälskelsens biologi: Det är inte bara utseende, personlighet eller sociala egenskaper som påverkar vårt val, utan också den andres dofftyp. För att påverka den andre skickas kemiska signaler, så kallade feromoner, ut till den man är förälskad i. Förälskelsen är styrd av känslor inte förnuft; det sker genom att kemiska ämnen frigörs som har en stark påverkan på oss. Signalämnen som är förknippat med känslor av lycka och njutning strömmar till, bland annat dopamin och fenyletylamin. Kortisol och adrenalin ger energi, oxytocin befrämjar nära förbindelser och testosteron stimulerar sexlusten hos både kvinnor och män. Förälskelsefasen varar ofta några veckor eller månader, men knappast längre än ett och ett halvt år – kroppen säger ifrån, det tar så mycket energi.
 • Kärlek enligt Freud – ersättning - faderskomplex - första kärleken till ens föräldrar präglar all annan kärlek - Se kortfilm om Oidipuskomplexet (vimeo) / Oidipuskomplexet (laddar ner filmen från larare.at) - titta gärna också på en "sexistisk" variant med samma tema (reklamklipp). Kärleken är en projicering.
 • Kärlek enligt Jung – kärlekspar kompleterar varandra – Anima och Animus - opposites attract.
 • Kärlek enligt Platon (ur Symposion). Kärleken är en längtan efter enhet; att "sammansmälta" med en annan som har de egenskaper man själv saknar. Platon berättar hur könsdriften mellan människorna har uppstått. Människorna var från början klotformade, hade fyra armar, fyra ben och två huvuden och varje klotformad individ var antingen man, kvinna eller androgyn. Huvudguden Zeus straffade de högmodiga människorna genom att klyva dem itu och lät därefter Apollon forma och sy ihop dem så att de såg ut som de ser ut idag. När människornas ursprungliga form var kluven började halvorna längta efter varandra. Om en man råkade på en kvinna skulle de kunna få barn så att människosläktet kunde fortsätta. De män, som är avskurna från det gemensamma könet, det androgyna, älskar kvinnor och från det könet kommer också de kvinnor, som älskar män. De kvinnor, som är avskurna från en annan kvinna, intresserar sig mer för kvinnor medan de män, som är avskurna från en man längtar efter det manliga. Kärlek är alltså namnet på begäret och sökandet efter det hela. Därav söker människorna ständigt efter sin andra hälft för att åter kunna bli hela människor.
 • Kärlek i enlighet med Narkissos (läs mer). Kärleken är en förlängning eller en spegelbild av självet. Man söker sig själv i andra.

Behov och känslor (Cronlunds bok) och Den förälskade dåren (ljunggrens bok) utgör avstamp och förutsättning för essäskrivningen.

39

Studiedag

 

9. Göra ett summativt diagnostiskt prov. Genväg här.

Skriva på essän (Behov och känslor) - datasal X2H bokad mellan 10:05-11:10

40

10.

 

Se film: Stora tänkare - inom psykologin och besvara instuderingsfrågorna i grupp.

 

 

11. Återknytning till film och instuderingsfrågor.

Introduktion: De fem perspektiven

Skrivarbete med Behov och känslor eller De fem perspektiven

Datasal X2H bokad mellan 8:40-10:00. (Joni måste gå tidigare - 10:00 - på grund av arbetslagsmöte på Lugnet). Självständigt arbete 10:00-11:10 - dead line på essän på söndag klockan 24:00.

41

12.

Fortsatt arbete med De fem perspektiven och handledning. Läs om de olika perspektiven och välj den som intresserar dig mest. Diskutera gärna perspektivet med någon annan som valt samma perspektiv. Samarbeta gärna, men lämna in ett individuellt arbete i slutet av kursen.

Boka datasal?

 

 

13.

 

Fortsatt arbete med De fem perspektiven och handledning

Datasal bokad 8:40-11:00 (till Joni; glöm inte att boka!)

 

 

 

42

14.

Läs artikeln: Jakten på normalitet gör samhället sjukt (SvD)

Grupparbete, 3-4 personer per grupp. En person skriver (glöm inte att växla skriftsställare så att skrivbördan blir jämnt fördelad - var goda medmänniskor). Utgå från följande frågor:

 1. I vilka yrken har man användning av psykologi? Varför?
 2. Vad innebär forskningsetik?
 3. Varför ska vi undvika ordet: "normal"?
 4. Varför är psykologer och psykiatrer vår tids orakel (vägledare)?
 5. Vad är ett symptom?
 6. Vad innebär trångsynthet och varför är det så farligt?
 7. Vad kan en "bokstavskombination" (t.ex. ADHD) eller diagnos (t.ex. autism och dyslexi) ha för fördelar och nackdelar? Vad vinner individen på att få en benämningen: ADHD, autism eller dyslexi? Vad kan vara inskränkande med att få benämningen: ADHD, autism eller dyslexi?
 8. Vad betyder "själsligt lidande"?
 9. Vad innebär "terapidefekten"?
 10. Vad betyder ordet "norm" och hur ska vi förhålla oss till det?
 11. Vad betyder "originalitet"?
 12. Skapa en egen fråga (som anknyter till de texter du läst) och besvara den.

&

Filmtajm: A Clockwork Orange & filmfrågor (grupparbete)

 

15.

 

 

 

 

Fortsatt arbete med De fem perspektiven och handledning

Boka datasal

 

 

 

 

 

 

 

 

43

16.

Fortsatt arbete med De fem perspektiven och handledning

Dead line fördjupningsarbete.

 

17.

Utvärdering av kursen Psykololgi A - läs elevutvärderingen av kursen här.

Avslutning - elevsamtal