Momentplanering/grovplanering för SP3C - HT12

Ämne: Psykologi A

Genväg till klassajt

1. Moment: Introduktion: psykologi

 • Introduktion av momentet
 • Vad är psykolgi? (IG-G)
 • Grupparbete: Referat (IG-VG)
 • Grupparbete: Experiment (IG-G)
 • Grupparbete: Tankemönster (IG-G)
 • Grupparbete: Stora tänkare - frågor (IG-G)
 • Grupparbete: Normalitetsbegreppet (IG-G)
 • Psykologidiagnos/instuderingsfrågor (IG-G)
 • Prov intro (IG-MVG)

2. Moment: Film och psykologi

3. Moment: De fem psykologiska perspektiven

 • Introduktion av momentet
 • Grupparbete: en Power Point-presentation inför klassen (alternativt en vanligt presentation)

4. Moment: Behov och känslor

 • Introduktion av momentet
 • Läs s.81 - s.91 i Lev tiden av Cronlund och arbeta med nyckelord och instuderingsfrågor
 • Föreläsning 1
 • Känslor - Läs s.101-109 i Lev i tiden av Cronlund och arbeta med nyckelord och instuderingsfrågor
 • Föreläsning 2
 • Examinationsuppgift: Skriv en essä med titeln: Känslornas betydelse för välmående (F-A)

5. Moment:Fördjupningsarbete (Förslagsvis: fobier eller kärlek)

 • Skriva uppsats