www.larare.at

Centralt innehåll för Svenska 2

Utan länkar -

1. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

2. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

3. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

4. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

5. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

6. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

 

 

 

 

Centralt innehåll för Svenska 2 utan länkar

 

 

Joni Stam (2015)