<Skrivande: femte stycket >

"Eleven kan [---] värdera sina egna texter, göra [---] förbättringar av dem med utgångspunkt i sin egen värdering och andras råd "
Eleven ska "ge återkoppling på andras texter."

Moment:

PDF: