<Skrivande: fjärde stycket >

"Eleven kan [---] utforma olika typer av texter grafiskt och [---] motivera bildval, disposition och utformning i övrigt."

Moment:

PDF: